ธรรมะ

อย่ าหลงผิ ดแค่ชั่ วคราว มอบกายและใจให้กับคนมีเจ้าของแล้ว

ทำงานที่เดียวกัน ความสัมพันธ์เลยพัฒนาไว วันที่เขามาบอกรักคือวันที่เรารู้ว่าเขามีใครอีกคน

แต่เขาบอกทะเ ล าະกันบ่อย พอผู้หญิงท้องจึงต้องแต่งงาน

แต่เขาไม่มีความสุข สุดท้ายผู้หญิงก็จับได้ แต่เราไม่เลิ ก พอคลอดลูก

ฝ่ายชายเลือกเรา ทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง เราดีใจมากที่ได้อยู่ด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งภ าพความดีที่เขาสร้างที่เราได้สัมผั สก็รู้ว่าห ล อก ล วงผู้ชายเต็มไปด้วยห นี้สิน มีแต่เปลือก มีแต่คำพูดสวยหรู เห็นแ ก่ตัว บ้ าก าม

จากหน้าตาเคยดูได้ กลายเป็นคนɤี้เห ล่ หน้า ห ม อง อ้วนลงพุง หัวล้าน

ผ่านไปเกือบๆ สองปีจากที่ตา บ อ ดเริ่มเห็นความจริงอีกด้านของเขา

ดิฉันท้ องและแ ท้ งเพราะความเห็นแ ก่ตัวของตัวเอง ผู้ชายไม่เคยสนใจเขายังมองหาคนใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ แม้เราจะอยู่ด้วยกัน รู้สึกเจ็ บ ป วดและ ท ร ม าน มากๆ

กับการตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิต พอจะแ ยกตัวติจาก เขาก็ลง

ไม้ลงมือเพราะหึ งหวง ควรทำอย่ างไรดีค่ะตอบ ผลของการเริ่มไม่ถูกต้องมัน

มักหอมหวานแค่ช่วงแรกเท่านั้นแหละ และมันจะทุ กข์ระทมไปตลอดชีวิต

การที่ไปแ ย่งเขามา เวลานี้ก็โดนบ้างมันเป็นการให้เราได้รู้สึกว่าอีกฝ่ายเขารู้สึกอย่ างไรบ้าง

อันความรักนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรจะตามื ด บ อ ด ถึงเพียงนี้ อย่ าฟังแค่คำพูดของเขา

แต่จงใช้ต าเนื้อดูการกระทำของเขาต่อครอบครัว ต่อลูกและอดี ตภร รย าที่อยู่กับเขามานาน

กับเพื่อน แม้กระทั่งครอบครัวของเขาเองผู้ชายที่ดี เขาจะไม่มีวันนอกใจภรรย า

และบอกรักหญิงอื่นแม้เขาจะรู้ว่ามีหญิงอื่นพึ่งใจหรือหากเป็นคนที่ดีจริงเขาจะเ ค ลี ยร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนมาอยู่กินกับเราลองมองให้ลึ กดูเขาหย่ าข าด

กับภร รย าหรือยัง เขาเลี้ยงดูลูกหรือไม่ เขาเคยโทรหาลูกหรือไปเยี่ยมหรือไม่

หากไม่เพราะเราห้ ามไว้หรือเขาไม่ทำเอง ไม่ว่าจะแบบไหนเราก็ถือว่ามีส่วนร่วม

ที่รู้เห็นอยู่ดี คุณว่าเขาและคุณใจร้ ายไหมล่ะ ลองคิดดูดีๆการไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่สนใจทุ กข์ที่เราเป็นคนกระทำให้คนอื่นเ จ็ บซ้ำมันเป็นแบบนี้แหละ

วันนี้คุณจึงต้องรับและเ ผ ชิ ญทุ กข์ด้วยตัวเองการตัดสินใจเลือกคนผิ ดเข้า

มาในชีวิตมันเป็นแบบนี้รู้แล้วจงจำไว้เป็นบทเรียนอดี ตกลับไปแก้ไม่ได้ก็จง

ทำปัจจุบันให้มันดี หากคิดได้ก็อย่าคิดอย่ าทำอีกสิ่งที่เกิ ดขึ้นก็ต้องชดใช้ไป

อ ย่าผิ ดศี ลเพราะศี ลไม่คุ้มครอง ย ามเกิ ดปัญหาขึ้นไม่มีศี ลรักษาใจมันจึงเหมือนตก น ร ก ทั้งเป็นอย่ างนี้ ควรแก้ที่ตัวเองให้ได้ก่อน

จากนั้นก็ควรทำดีอย่ าแต่พูดว่าเราดี แต่ต้องทำ ต้องคิดด้วย ค่อยๆ แก้ไป

อย่ าลืมว่าเราเลือกทางนี้ เราสร้ๅงทุ กข์ให้ตัวเอง เราก็ต้องแก้มันด้วยตัวของเราเอง

 

ขอบคุณ : เห็นทุ กข์เห็นธ ร รม