เกร็ดความรู้

ยิ่งแ ก่ ยิ่งต้องเก่ง อย่ าให้ความแ ก่เป็นภาระ เกิ ดเป็นผู้หญิงเก่งต้องอย่ าหยุดทำ 10 สิ่งนี้

1. อย่ าหยุด..สวย

จงสวยตามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อย่ าได้ปล่อยตัวเองโทรม จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ด ข า ด

2. อย่ าหยุด..ออม

ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้น

ฝากธนาคารออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้อทอง ซื้อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดือดร้อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

3. อย่ าหยุด..หาของอร่อยกิน

การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไป เพราะเรารู้จักเ ส พ อย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

4. อย่ าหยุด..ท่องโลกกว้าง

นอกจากความสุข ที่ได้บินออกไปนอกรังสู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมาก

ขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

5. อย่ าหยุด..หาเงิน

พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เงินไหลเข้ามา

เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอกจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้จะรู้สึกว่า

ตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

6. อย่ าหยุด..คบเพื่อน

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลา ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆได้พูดคุยรำลึกความหลัง

อย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

7. อย่ าหยุด..ฉลาด

จงอย่ าหยุด อ่ า น เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

8. อย่ าหยุด..เล่นกีฬา ออกกำลังกาย

เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ใน ร่ า ง กายที่แข็งแรงเราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

9. อย่ าหยุด..ทำงาน

มาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่าไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไป เ สี ย แล้ว

10. อย่ าหยุด..รักตัวเอง

เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารักพอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

 

ขอบคุณ : postsread