เกร็ดความรู้

สวย น่ารักน่าคบหา สาวที่มี 5 นิสั ยแบบนี้

เกิ ดเป็นผู้หญิ งก็ต้องรักสวยรักงาม ให้สวย มีเสน่ห์กันถ้วนหน้า

และเคล็ดลับเหล่านี้ก็จะทำให้สาวๆ ทุกคนสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองได้อย่ างไม่ย าก ต้องทำอย่ างไรบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะ

แต่งกา ยให้เข้ากับบุคลิก

การแต่งกายให้เข้ากับบุ คลิ กเป็นการช่วยเพิ่ มเสน่ห์ของคุณให้โดดเด่นมากขึ้น

ดังนั้น จึงค วรเลือกเครื่องแต่งกายอย่างเหมาะสมโดยเลือกให้เข้ากับสไตล์หรือรูปร่างของตัวคุณเอง เช่น หากคุณเป็นคนตัวเล็ก ก็ควรเลือกสว มเสื้อผ้าที่เหมาะกับรูปร่าง

ซึ่งจะช่วยพ รางสา ยตาให้ดูสูงเพรี ยวขึ้นได้

แต่หากคุณตัวเล็กแล้วยิ่งใส่เสื้ อผ้าขนาดใหญ่ คุณก็จะกลายเป็นคนแ ค ระไปและดูไม่สมส่วนไปในทันที

แ ต่งหน้ าแบบใสๆ

การแต่งหน้าในโอกาสปกติ ควรแต่งหน้าให้พอดี ดูลุ คใสๆ แบบไม่ต้องโบกเม คอัพเยอะมากเกินไป

เพราะการแต่งแบบธรรมช าติจะทำให้คุณดูน่ามองและน่าเข้าหามากกว่าคนที่แต่งหน้าจัด

อีกทั้งยังช่วยให้ผิ วของคุณไม่ต้องรับภาระหนักจากเครื่อ งสำอางแต่ละชนิดที่มากเกินไปซึ่งเป็นตัวการทำร้ ายผิ ว ทำให้ผิ วเกิ ดริ้ วรอยเหี่ยวย่นได้ง่ายนั่นเอง

กินผักและผ ลไม้ให้มากๆ

การรับประทานอาหารเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งสุขภาพและผิ วพร รณ

หากเรารับประทานอาหารที่มีประโย ชน์ผิ วก็จะสวยใสเปล่งปลั่งแต่หากเรารับประทานอาหารที่ไม่ดี

ก็จะส่งผลเสี ยออกมา เช่น ทำให้อ้ วน ผิ วดู ค ล้ำเสี ย

หรือเกิ ดริ้ วรอยต่างๆดังนั้นหากคุณสาวๆ ไม่อย ากดูแ ก่ก่อนวัย

ลองหันมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเน้นผักและผลไม้ให้มากขึ้นจะดีกว่า

อารมณ์ดี ยิ้มง่าย เฟ รนส์ลี่

ใครๆ ก็อย ากอยู่ใกล้คนอารมณ์ดี เพราะนอกจากจะสบายใจและไม่เ กร็งแล้ว

ยังช่วยให้ผ่ อนค ลายและสนุกสนานไปด้วยดังนั้นหากอย ากเป็นที่รักของคนอื่นๆ

พย าย าม อย่ าเค รียดเด็ ดข าด ปล่อยอารมณ์ให้ล่องลอยไปกับธรรมช าติและคิดบวกไว้มากๆ

มั่นใจได้เลยว่า การเป็นคนอารมณ์ดี จะช่วยให้ตัวคุณดูมีเสน่ห์และน่ารักมากยิ่งขึ้นแน่นอน

ดื่มน้ำบ่อ ยๆ และออกกำลังกายประจำ

การดื่ มน้ำบ่อยๆ จะช่วยให้ผิ วพร รณสดใสเปล่ งปลั่งได้

และการออกกำลังกายก็จะช่วยเร่งการเ ผ า ผล าญทำให้หุ่นดีเรียกได้ว่าแ ทคที มแพคคู่ แห่งความสวยเลยก็ว่าได้

ดังนั้นหากคุณอยากสวยใสจากภายในแล้ว อย่ าลืมดื่ มน้ำวันละ 8-10 แก้วควบคู่กับการหมั่ นออกกำลังก ายเป็นประจำกันนะคะ

ไม่จำเป็นต้องเกิดมาเป็นคนสวย ก็สามารถสร้างเสน่ห์และความดูดีให้แก่ตัวเองได้เสมอ

ด้วยเทคนิคที่เรานำมาฝากกันนี้รับรองจะเปลี่ยนลุ คผู้หญิงธรรมดาให้มาพร้อมเสน่ห์และความมาดมั่นอีกครั้งได้อย่ างแน่นอน