เกร็ดความรู้

ใครพบเจอเป็นต้องรัก 7 ลักษณะนิสั ยสาวที่น่าคบ

พวกเราทุกคนต่างก็ต้องการเป็นที่รักของใครต่อใคร จริงไหม ใครจะอย ากเป็นที่ถูกรังเกี ยจกันล่ะ

คุณเพียงแค่ต้องพย าย าม สร้างพฤติก ร ร มในแบบที่ คนที่เอาใจใส่ผู้อื่นเขาทำกันยังไงล่ะ

1. เห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอ

การเห็นใจผู้อื่นเป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนการแสดงความรู้สึกเห็นใจออกมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีหากคุณสามารถเข้าใจผู้อื่น

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่นหรอกนะ

การเอาใจใส่และเห็นใจผู้อื่นอย่ างแท้จริงนั้นคุณจะต้องเข้าใจ

อีกฝ่ายเสมือนอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างในบางครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนพฤติก ร ร ม

ของคุณเพื่อทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีหรือเสนอความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่พวกเขารู้สึกย่ำแ ย่ก็ตาม

2. มีมารย าท

มีหลายท่านที่ผมรู้จักคิดว่ามารย าทเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น

อีกทั้งยังมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระอีกด้วยเพราะมันคือการเสแสร้าง แ ก ล้ งทำ กลุ่มคนเหล่านี้จะเชื่อว่าการมีมารย าทคือการแสดงออกในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง

ซึ่งพวกเขากำลังเข้าใจผิ ด เพราะการมีม าร ย าทคือการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่น

ไม่ใช่แค่ความรู้สึกของตัวคุณเองเท่านั้น มันคือการแสดงออกที่ตั้งใจจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบ ายใจ

3. ตรงต่อเวลา

แน่นอนว่าอะไรก็เกิ ดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นรถติด รถเสี ย หรืออะไรก็ตามแต่ แต่การที่คุณสายเป็นประจำมันแสดงให้

เห็นว่าเวลาของคุณมีค่ามากกว่าเวลาของคนอื่น อีกทั้งมันยังเป็นการเสี ยม ารย าทอีกด้วย

หรือแม้ว่าคุณจะคิดว่าเวลาของคุณสำคัญกว่าของคนอื่นจริงๆ คุณก็ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศให้โล กรู้ สิ่งที่คุณควรทำก็คือ เอาใจเขามาใส่ใจเราและเป็นคนตรงเวลา

4. มีความฉลาดทางอารมณ์

หนึ่งในความเชื่อผิ ดๆ ในสังคมเราคือ รู้สึกเช่นไรก็ต้องแสดงออกไปเช่นนั้น

ซึ่งมันไม่ถูกต้องเสี ยทั้งหมดเพราะมันยังมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า

การควบคุมตัวเอง ตัวอย่ างเช่นการทำตัวเป็นมิตรกับคนที่ดูเหมือนว่าไม่ได้อย ากจะเป็นมิตรกับคุณเท่าไหร่นักซึ่งการเป็นคนที่ใส่ใจผู้อื่นนั้น คือการเลือกไม่แสดงออกในสิ่งที่คุณรู้สึกจริงๆ นั่นเอง

5. ยิ้มบ่อยๆ

ในหลักการทางกายภาพแล้ว การทำหน้าบึ้งมักจะง่ายกว่าการยิ้ม

เนื่องการยิ้มนั้นต้องใช้กล้ามเนื้อถึง 24 มัดด้วยกันแต่อย่ างไรก็ตาม การยิ้มก็ให้ผลดีเสมอ อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลที่ดีมากๆ

ต่อบุคคลอื่น ในขณะที่คุยกับผู้อื่น มนุษย์เรามักจะปฏิบัติตัวเหมือนเป็นกระจกสะท้อนฝ่ายตรงข้ามโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวดังนั้นเมื่อคุณยิ้มให้ผู้อื่น เขาก็จะได้รับความรู้สึกดีๆ เหล่านั้นไปโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเช่นกัน

6. กล่าวขอโทษเมื่อจำเป็น

มนุษย์เรามักกลัวเวลาที่จะไปทำให้ใครคนอื่นรู้สึกแย่

และมักรู้สึกผิ ดพร้อมกล่าวคำขอโ ท ษบ่อยครั้งบ่อยคราจนคุณค่าของคำขอโ ท ษนั้นอาจจะลดหลั่นลงไป

ซึ่งมันจะแ ต กต่างโดยสิ้นเชิ งกับการขอโ ท ษด้วยความจริงใจเมื่อครั้งที่คุณรู้สึกผิ ดจริงๆ หรือกล่าวเพราะรู้สึกจำเป็น การขอโ ท ษเป็นส่วนสำคัญอย่ างยิ่งของการเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่น

7. แสดงความช่วยเหลือให้กับผู้อื่น

บางครั้งคุณสามารถรู้ได้ว่าเขากำลังโ มโ หหรือกำลังรู้สึกแ ย่

เพราะฉะนั้นการเป็นคนเอาใจใส่ผู้อื่นจึงหมายถึงการที่คุณรู้ว่าใครกำลังต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่

ซึ่งเมื่อคุณลงมือให้ความช่วยเหลือพวกเขาแล้ว

พวกเขาจะประทับใจในความห่วงใ ยของคุณอย่ างมากเลยทีเดียวการเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่น

เป็นเรื่องที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

อีกทั้งยังส่งผลดีต่อหน้าที่การงานและคนรอบข้างคุณด้วย และเหนือสิ่งอื่นใด คุณเองก็รู้สึกดีไม่น้อยไปกว่าใครเลย

 

ขอบคุณ : sumre