ข้อคิด

ความรักที่กำลังเกิ ดกับผู้หญิงอีกคน แต่ผมมีเมียแล้ว จะทำยังไงดี

กลางดึกคืนหนึ่ง…มีหลวงพ่อกับ กับชายหนุ่มคนหนึ่งคุยสนทนากันอยู่ในวัด ชายหนุ่มหลวงพ่อครับ ผมแต่งงานแล้ว แต่ตอนนี้ไปตกหลุมรักหญิงสาวคนหนึ่ง

ผมจะทำอย่ างไรดีครับหลวงพ่อ โยมมั่นใจไหม…ว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายที่โยมจะรักตลอดไป

ชายหนุ่ม แน่ใจครับ หลวงพ่อ งั้ นโยมก็ต้องหย่ ากับภรรย าคนนี้

แล้วก็ไปขอเธอแต่งงานซะชายหนุ่ม แต่ภรรย าคนปัจจุบันของผมก็อบอุ่น ใจดี เป็นคนดีไม่แ พ้กัน ถ้าผมทำอย่ างนั้นมันจะไม่โหดร้ า ย

ไ ร้ซึ่งคุณธรรมเกินไปหรอครับ หลวงพ่อ ในชีวิตการแต่งงานการไร้ซึ่งความรักถึงจะถึอว่าโหดร้ า ยไ ร้คุณธรรม

ตอนนี้โยมรักคนอื่นแล้ว ไม่ได้รักเขาแล้ว การทำแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ

ชายหนุ่ม แต่ภรรย าของผมรักผมมาก รักอย่ างลึ กซึ้งหมดใจด้วยหลวงพ่อ งั้ นเขาก็มีความสุข

ชายหนุ่ม ผมจะหย่ ากับเขาไปแต่งงานกับคนอื่น เธอต้องรู้สึก ทุ ก ข์ ท ร ม า น

ถึงจะถูก ทำไมหลวงพ่อบอกว่าเธอจะมีความสุขล่ะครับหลวงพ่อ ในชีวิตการแต่งงานเขายังมีความรักให้โยมอยู่ แต่โยมหมดสิ้นความรักต่อเขาแล้ว

ในความเป็นจริง การมีเป็นความสุข การสูญสิ้ นเป็นความทุ กข์

ดังนั้นคนที่ทุ กข์ ท ร ม า น คือโ ย ม ต่างหาก

ชายหนุ่ม แต่ผมกำลังจะหย่ ากับเขาเพื่อไปแต่งงานกับคนอื่น เขากำลังจะเสี ยผมไป

หลวงพ่อ โยมผิ ดแล้ว โยมเป็นแค่รูปธรรมการแสดงความรักแบบหนึ่งของชีวิตแต่งงาน เมื่อรูปธรรมนี้หายไป

ความรักแท้ของเขาก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่รูปธรรมอันอื่น

ดังนั้นความรักแท้ในชีวิตการแต่งงานของเขาไม่เคยสู ญเสี ยไป

เขาก็เลยมีความสุข ส่วนโยมทุ กข์ ท ร ม า นชายหนุ่ม เขาเคยบอกว่าชีวิตนี้รักแต่ผมเท่านั้น เขาจะต้องไม่รักคนอื่นแน่ๆ

หลวงพ่อ โยมเคยพูดประโยคนนี้มั้ยชายหนุ่ม ผม ผม ผม

หลวงพ่อ เทียนสามเล่มที่โยมมองเห็นตอนนี้ เล่มไหนสว่างที่สุด

ชายหนุ่ม ผมแยกไม่ออก ดูเหมื่อนว่าจะสว่างเท่าๆกันหลวงพ่อ เทียนสามเล่มนี้ก็เปรียบเสมือนผู้หญิง 3 คน หนึ่งในนั้น

ก็คือหญิงสาวคนที่โยมบอกว่าโยมรักที่สุดแต่โยมกลับหาเธอไม่เจอ โ ล กใบนี้กว้างใหญ่ มโหฬ าร ผู้คนก็มีมากมาย ผู้หญิงก็มีนับไม่ถ้วน

แค่เทียนสามเล่มโยมยังหาเล่มที่สว่างที่สุดไม่ได้

แล้วโยมจะมั่นใจได้ยังไงว่าเธอคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายที่โยมจะรัก

ชายหนุ่ม ผม ผม ผม หลวงพ่อ ตอนนี้เดินไปหยิบเทียนมาหนึ่งเล่ม

วางไว้หน้าโยม แล้วใช้ใจมอง เล่มนั้นก็จะสว่างที่สุดชายหนุ่ม นั่นหลวงพ่อไม่ต้องบอกผมก็รู้ มันอยู่หน้าสุดมันก็ต้องสว่างที่สุดแน่ๆ

หลวงพ่อ เอามันกลับไปวางไว้ที่จุดเดิม ลองดูใหม่ซิ ว่าเล่มไหนสว่างสุด

ชายหนุ่ม ผมก็ยังดูไม่ออกว่าเล่มไหนสว่างสุด หลวงพ่อ ในความเป็นจริงแล้ว เทียนเล่มที่โยมหยิบมาวางตรงหน้าเมื่อกี้ก็คือหญิงคนนั้นที่โยมรัก

เมื่อโยมรักเธอ ก็เหมือนเอาเทียนมาวางไว้ใกล้ๆ มันก็จะถูกดวงตาของโยมขย ายใหญ่ แต่เมื่อเอากลับไปวางที่เดิม โยมก็จะรู้สึกว่ามองหาเล่มที่สว่างที่สุดไม่เจอ

ความรักที่บอกว่าเป็นรักสุดท้ายจริงๆแล้วไม่มีจริงหรอกโยม มันก็เป็นแค่ภาพลวงตา ไม่มีจริง ชายหนุ่ม ผมเข้าใจแล้ว หลวงพ่อไม่ได้บอกให้ผมหย่ า เพียงแต่กำลังชี้จุดให้ผมเข้าใจ

หลวงพ่อ โยมไปเถิดชายหนุ่ม ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมควรจะรักใคร เขาก็คือภรรย าของผมนั่นเอง