อย่ าได้เอ่ย 10 ประโยคกับท่าน ถ้าไม่อย ากทำให่พ่อแม่ต้องเสี ยใจ

10 ประโยค ที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่เลย เมื่อเวลาท่านฟัง แล้วจะรู้สึกเสี ยใจ ท่านรู้เสมอ ว่าอะไรดีหรือไม่ดีกับเรา ที่ท่านทำไปเพราะหวังดีกับเรานั่นแหละ

1. บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ าทำ ถึงทำไปก็ไม่เห็นจะดีอะไรเลย

2. มีอะไรอีกมั้ย ไม่มีอะไร จะวางสายแล้วนะ

3. พูดยังไง พ่อกับแม่ก็ไม่เข้าใจหรอก ไม่พูดแล้วนะ

4. ของเก่าๆ นี้เก็บไว้ทำไม รกบ้านเปล่าๆ ใช้การอะไรก็ไม่ได้แล้ว

5. พอแล้ว รู้แล้ว พูดอยู่นั่นแหละ จู้จี้จริงๆ เลย

6. บอกหลายครั้งแล้วนะ ไม่ต้องเข้ามาจั ดห้อง หาของไม่เจออีกแล้ว วันหลังไม่ต้องแล้วนะ

7. ผมโตแล้วแม่ ผมรู้ว่าผมจะต้องทำอะไร ยังไง พูดอยู่ได้ รำค าญ

8. ความคิดแบบนี้ มันโบร าณนะ ยุคนี้ทำอย่ างนี้ไม่แล้ว

9. ผมรู้ว่าผมจะกินอะไร วันหลังไม่ต้องทำเผื่ อหรอกนะ

10. บอกกี่ครั้งแล้วว่า อย่ ากินของที่เหลือ ทำไมไม่จำ

ประโยคเหล่านี้ เราอาจเคยพูดกับท่าน คุณๆ ทั้งหลายอย่ ารอจนถึงวันที่เรารู้คุณค่า ตอนนั้นมันอาจสายไปแล้ว

 

ขอบคุณ : teen.mthai