เกร็ดความรู้

ผู้หญิงที่ใจเย็นเป็น เธอมีเคล็ดลับ อยู่ 5 ข้อนี้เอง

1. เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เธอเ จ็ บ ป ว ดใจ

ลองปล่อยให้มันเป็นไป ทบทวนดูสิว่า

ชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพั นคนที่มีชื่อเสี ยง คนที่รวยล้ นฟ้า หรือคนที่รักกันปานจะกลืนกินในอดีต วันนี้เหลือไว้แต่ชื่อ

สุดท้ายเธอก็แค่คนที่เคยมาเยือนโ ล กใบนี้

ต่อให้เธอแ ค้ น เธอก็ต้องไปจากโ ล กนี้ต่อให้เธออาลั ยอ า วรณ์ เธอก็ต้องจากโ ล กนี้ไปในสักวันหนึ่ง

2. เมื่อใดที่เธอโมโห

ลองนั่งนิ่งๆ ทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ใยเสี ยเวลาไปเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง

3. เมื่อใดที่เธอรู้สึกไม่พอใจ

ลองไ ต ร่ ตรองดู ไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโ ล กนี้ได้ตลอดไป

เธออาจไม่ได้รวยล้นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงิน

แต่เธออาจมีความสุขอันเรียบง่ายที่เศรษฐีโหยหาก็เป็นได้

และเธอยังแข็งแ ร ง มากกว่าคนที่นอนป่วยอยู่ตามโ ร ง พ ย า บ าล

เธอโชคดีกว่าคนอื่นอีกมากเพียงใด เธอจงจำไว้ “มองล่ างเธอเหลือ มองเหนือเธอข าด”

4. เมื่อใดที่เธอ ก ลั ดก ลุ้ ม

ลองสุดลมหายใจลึกๆ ทบทวนดูว่าชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลด

ปฏิทินที่ฉี กไปในวันนี้กำลังบอกเธอว่าเวลาเธอลดไปอีกวันหนึ่งแล้วการได้พบหน้ากันในวันนี้ หมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วเธอจะกลัดกลุ้มในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม

ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิ ด มีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจ

คนที่เธอถูกใจต่อให้เขาทำผิดเธอก็ไม่รู้สึกโ ก ร ธ คนที่เธอไม่ถูกใจ

ต่อให้เขาทำถูก เธอก็ยังขวางตาขวางใจ เพราะฉะนั้น อย่ าไป อ า ฆ าต พ ย าบ าทใครเขาเลย

5. เมื่อใดที่เธอถูกเอารั ดเอาเปรียบ

ลองปล่อยวางดูบ้าง พูดมากจะเสี ยมิตร

คิดเล็กคิดน้อยจะเสี ยกำลังใจ เธอจงจำไว้ “เงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดิน”

แค่นี้ก็เพียงพอให้เธอสุขใจ วันนี้ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับได้ ยังมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ ยังไปเที่ยวได้

ยังมีคนอยู่รอบกาย ยังอ่ า นหนังสือ อ่ า น เ ฟ ส อ่ า นไ ลน์ได้ความสุขอาจหาไม่ง่าย แต่ความเรียบง่ายทำให้ชีวิตเป็นสุข เธอเอ๋ย สุขให้เป็น

 

ขอบคุณ : verrysmilejung