คุณลองได้อ่ านแล้วจะรู้สึก ดีมากๆ ลองคิดแบบนี้ให้ได้ ก่อนที่จะแ ก่ไปกว่านี้

โดยทั่วไปแล้วโล กได้สร้างให้มนุษย์มีความรู้ สึกต่างๆ

มีความรัก มีความทุ กข์ มีความเ ศ ร้ า มีความสุข มีทั้งท้อแท้หมดกำลังใจ

และอีกหลากหลายความรู้สึกอีกมากมาย

1. เวลาผ่านแล้วและมันจะผ่านไป แต่ความคิดดีดี อย่ าปล่อยให้ผ่านมาแล้วจบไป

2. อย่ าทำตัวเป็นมนุษย์น้ำเต็มแก้ว เพราะคุณไม่มีทางรู้ทุกอย่ างในโ ล กใบนี้

3. อย ากเป็นยังไงในอนาคตดูไม่ย าก ดูจาก เพื่อนที่คบ หนังสือที่อ่ า น ทัศนคติของคุณ

4. การไหว้คนอายุน้อยกว่าไม่ใช่เรื่องเสี ยศั กดิ์ศรี เพราะมันแค่เป็นการแสดงการทักทาย

5. อย่ าพย าย ามเข้าใจทุกอย่ าง เพราะบางอย่ างถึงคุณเข้าใจไป คุณก็ไม่ยอมรับมัน

6. มี 3 สิ่งที่คุณควรมีติดปากเสมอคือ รอยยิ้ม คำขอบคุณ และคำขอโ ท ษ

7. มุมมองบวกไม่ได้สอนให้คุณหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหา แต่มุมมองบวกจะสอนให้คุณมีความสุขในปัญหาที่คุณมีอยู่

8. ถ้าอย ากเป็นคนที่ทีคุณภาพ จงเริ่มมองและให้คุณค่าของตัวเองก่อน

9. อย่ าเข้าใจผิ ด ความสุขนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงิน และมีเงินมากก็ไม่จำเป็นต้องมีความสุข

10. อย่ าไปยุ่งกับคนที่ไม่ให้เกียรติและเอาเปรียบคุณ จงออกห่างจากคนจำพวกนี้ซะ

11. โ ล กนี้ไม่มีใครรวยเพราะมีเพียงแค่อาชีพเดียว เพราะการมีอาชีพเดียวก็เหมือนกับมีหลอดไฟดวงเดียวในบ้านคุณ เมื่อดับมันก็จบ

12. การประหยัดไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้น เพียงแต่มันทำให้คุณไม่จนเท่านั้น

13. ตัดคนที่ทำให้คุณเสี ยสุขภาพจิตออกจากความคิดซะ อย่ าบอกว่าทำไม่ได้ เพราะถ้าทำไม้ได้ก็จงเสี ยสุขภาพจิตต่อไป

14. หาสิ่งที่คุณชอบ แล้วทำมันให้เป็นงานที่สร้างรายได้ เมื่อนั้นชีวิตคุณจะมีความสุขในการหาเงิน แต่การลงทุนต่างหากที่ทำให้คุณรวยขึ้น

15. คำค มเ ท่ห์ๆ แนวคิดคมๆ จากโค้ชหลายคน จากหนังสือหลายเล่มจะไ ร้ค่า ถ้าคุณอ่ า นแล้วปล่อยผ่านมันไป

 

ขอบคุณ : อ.วัชรินทร์