เมื่อรู้ว่าสามีแอบมีเมียน้อย ต้องใข้ชีวิตหลังจากนี้อย่ างไร

ลดอารมณ์ร้อนลง

เมื่อคุณรู้ว่าสามีนอกใจ อารมณ์ของคุณอาจพร้อมระเบิดอย่ างรุ นแ รงได้ ณ

เวลานั้น ความคิดความรู้สึกของคุณอาจฟุ้ งซ่ านได้

คุณจะรู้สึกโ ก ร ธ ห ดหู่ เ ศ ร้ าหมอง และอาจหมดหวัง

ลองปลีกตัวแยกออกมาจากสามี

หากทำได้ให้หาคนมาดูแลลูก ๆ แทน ใช้โอกาสนี้ไปพักผ่อนในที่ ๆเงียบสงบแล้วคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิ ดขึ้น หากคุณไม่อย ากไปคนเดียว ก็ไปกับครอบครัว

เพื่อนหรือผู้นำทางศาสนาของคุณก็ได้ เพื่อที่คุณจะได้รับฟังแต่แ ง่คิดดี ๆ

ที่จะช่วยให้คุณคิดใคร่ครวญทุกสิ่งทุกอย่ างด้วยสติ

อย่ าทำอะไรออกไปเพราะความโ มโ ห

ทันทีที่คุณรู้ว่าสามีกำลังนอกใจ คุณคงโ ก ร ธมาก

และบ่อยครั้งที่คุณผู้หญิงจะทำอะไรรุ นแ รงและพูดจาทำร้ า ยจิตใจสามีตัวดีที่ทำร้ า ยจิตใจคุณ

ได้อย่ างเ ลื อ ดเย็นแม้ว่าอาจฟังดูไม่ง่ายนัก

แต่อย ากให้เลี่ยงคำพูดที่จะทำร้ า ยจิตใจซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่การเข้าไปทำร้ า ยร่างกายจะยิ่งทำให้เรื่องมันแ ย่ไปกันใหญ่ แล้วหากคุณเลือกที่จะตอบโต้เขา ทำร้ า ยเขาต่อหน้า

จะยิ่งย ากที่จะรักษาชีวิตคู่ไว้ได้ หากคุณควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ควรปรึกษาแ พ ทย์ ผู้เชี่ยวชาญช่วยหาทางระบายความโ ก ร ธ อย่ างถูกวิธี เช่น ออกกำลังกายอย่ างหนัก

ประเมินสถานการณ์

เพื่อให้ชีวิตรักของคุณไม่ล่มสลายไปตลอดกาล

คุณควรรู้ถึงระดับความลึกซึ้งของความสัมพันธ์

นั้นของสามี ว่าเป็นแค่ความสัมพันธ์ชั่ วข้ามคืน

หรือเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาจากความเป็นเพื่อน

ความสัมพันธ์ชั่ วข้ามคืนดูจะยอมรับได้ง่ายกว่าการนอกใจไปมีอะไรกับเพื่อนของตัวเองโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าสามีคุณปันใจไปรักผู้หญิงอื่น แต่หากเขาพ ย าย ามจะจบความสัมพันธ์นั้น

ให้ลองถือเสี ยว่านี่เป็นโอกาสที่คุณยังสามารถรักษาชีวิตคู่เอาไว้ได้

หลังจากที่ข้ามผ่านช่วงเวลาตกใจและอารมณ์ผิ ดหวังเ ศ ร้ า หมอง

จากที่ทราบข่ าวร้ า ยนี้แล้วเราอย ากให้คุณทำตามวิธีของเราดู

เพื่อให้คุณรักษาชีวิตคู่ของคุณและเริ่มต้นกันใหม่อย่ างหวานชื่นอีกครั้ง

1. เผยความรู้สึกของคุณให้สามีฟัง ให้เขารับรู้ว่าคุณอย ากรักษาชีวิตคู่มากแค่ไหน

และให้เขารู้ว่าคุณเ จ็ บ ป ว ดกับเรื่องนี้มาก

2. ปรึกษาที่ปรึกษาชีวิตคู่ ลองขอความช่วยเหลือ

จากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้

แน่นแฟ้นจะได้ไม่ต้องจบด้วยการหย่ าร้างได้

3. ให้อภั ยคู่ของคุณ มันอาจทำย ากแต่คุณต้องทำเพื่อให้ชีวิตคู่ดำเนินต่อไป

และลองไว้ใจเขาได้อีกสักครั้ง

ขอให้เข้าใจว่าให้อภั ยไม่ใช่การลืม

ทั้งสองฝ่ายต้องรู้ว่าการที่จะลืมเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลา ความพ ย าย าม และคำมั่นสัญญา

 

ที่มา : th.theasianparent