เกร็ดความรู้

คนที่เขาแ คร์คุณจริงๆ เขาจะนึกถึงใจคุณเสมอ..

คนที่อย ากพบหน้าคุณ ต่อให้ข้ามเขากี่ลูก ก็จะดั้นด้นไปหาคุณ

ส่วนคนที่มีคุณอยู่ในใจ จะไม่มีทางทำให้คุณรู้สึกโ ด ดเดี่ ยว หนึ่งข้อความ ที่ส่งไป ก็รู้ว่า ใครแ คร์

คนที่แ คร์ จะรีบตอบกลับ หากไม่สะดวก ก็ส่งสติกเกอร์

คนที่ไม่แ คร์ จะเห็นแค่ อ่านแล้ว คนที่เ ก ลี ย ดชั ง จะนานกี่วันกี่เดือน ก็ไม่มีทางเปิดอ่าน

ส่งข้อความแล้วไม่ตอบ ทำใจไว้เถอะ คุณไม่ได้สำคัญนักสำหรับเขา

โทรไปแล้วไม่รับ สำหรับคนที่แ คร์ จะรีบโทรกลับ หากโทรไปแล้วไม่รับ แถมยังไม่โทรกลับ ก็ทำใจไว้เถอะ

และไม่ต้องไปโ ก ร ธแ ค้ นเขา สาเหตุ มันเกิ ดจากตัวเรานั่นแหละ

วันหนึ่งเราจะรู้ว่า ความรักที่ดี จะถูกพบโดยไม่ต้อง พ ย าย าม ไม่ยั ดเ ยี ย ด ตัวเองเข้าไปอยู่ในชีวิตของใคร ไม่ฝืนดึงเขาเข้ามา ทั้งที่เขาไม่อยากมา

รักที่เริ่มด้วยความ พ ย าย าม มากมาย มักอยู่ไม่นานเท่าไหร่ วันหนึ่งเราจะรู้ว่า ความรักที่ดี จะทำลายประตูของโ ล กส่วนตัวลงอย่ างง่ายดาย

เชื่อเถอะว่า หากใครสักคน อย ากให้เราเข้าไป เขาจะเป็นคนยื่นกุญแ จมาให้เอง

ความรักที่ดี ไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนหน้าตาดี โ ล กไม่ได้สร้างคนสวยหล่อ

มาเพื่อเห็นอกเห็นใจคนอื่น โ ล กไม่ได้สร้างคนที่อ่อนโยนต่อคนอื่น ให้สวยหล่อเสมอไป

วันหนึ่งเราจะรู้ว่า ความรักที่ดี จะเปลี่ยนการแ ต กหัก เป็นการปรับตัว ทะเล าะแล้วแยกทางเป็นเรื่องง่ายมากในสมัยนี้ ทุกอย่ างฉ าบ ฉ ว ยไปหมด

จะมีกี่คนที่เต็มใจปรับแก้ตัวเอง เพื่ออยู่กับคนๆ เดิมความรักที่ดี คือการร่วมทั้งทุกข์และสุข วันที่สุข..

เราจับมือกันได้ วันที่ทุ กข์ เราต้องจับมือกันให้แน่นกว่าเดิม สิ่งพิเ ศ ษที่เรียกว่าความรัก เ ยี ยวย าทุกอย่ างได้เสมอ

หากวันหนึ่ง คุณได้พบกับ คนที่รักคุณ โดยที่เขาไม่ต้อง พ ย าย าม ฝืนอะไร คนที่เขาเต็มใจ เข้ามาเรียนรู้โล กส่วนตัวของคุณ

ต่อให้เขาจะไม่ได้สวย ไม่ได้หล่อ ไม่ได้ดึงดูดอะไร แต่เขาอยู่กับคุณเสมอ แม้ในวันที่มีเรื่องไม่เข้าใจ

และเขาทำให้ทุกๆ ช่วงเวลาของคุณสวยงาม ยินดีด้วยนะ คุณเจอความรักที่ดีที่สุดแล้ว

 

ขอบคุณ : นุ ส นธิ์บุ คส์