ข้อคิด

หากคุณและเขาเป็นคู่แ ท้ของกันและรัก จะมีความรู้สึกดีๆ ให้กันแบบนี้

1. สบายใจ พอได้อยู่ใกล้ๆ

เป็นคู่แท้ของกันจริง อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข สบายใ จ ไม่ต้องคิดเยอะ คือทั้งสอง ความสบายใจของกันและกัน

2. รู้สึกคิดถึงกัน หากเราต้องห่างกัน

คนรักกันก็ต้องคิดถึงกันเป็นธรรมดา จะคิดถึงมากเมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะต้องห่ างกัน

และไม่ใช่ความรู้สึกของคนๆเดียว แต่ทั้งสองคนจะรู้สึกเหมือนกัน

3. อย ากให้อีกฝ่ายมีความสุขมากๆ

ต่างฝ่ายต่างอย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข คิดทำอะไรก็มักจะนึกถึงอีกฝ่ายเสมอ

การตัดสินใจ ทำอะไรหลายๆ อย่ างก็เพื่อความสุขของอีกฝ่ายแค่นั้นแหละนะ

4. มองเห็น อนาคตร่วมกัน

วางแผนร่วมกันว่าจะแต่งงานมีอนาคตร่วมกันเมื่อคุณนึกภาพออกนั่นแสดงว่า

คุณมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว

5. รู้สึกไว้ใจกัน

ไม่รู้สึกว่าระแ วงว่าอีกฝ่ายจะแอบไปมีใครหรือไม่

จะไม่รู้สึกว่าต้องตามหึ งห วง ต้องคอยเช็ คอีกฝ่ายตลอด แต่ตัวคุณจะรู้สึก สบายใจ วางใจ ไว้ใจ

6. เ คาร พ พื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน

อย ากใช้เวลาอยู่ด้วยกันขนาดไหน แต่คุณสองคนก็เข้าใ จด้วย

ในพื้นที่และเวลาส่วนตัวของเขา คุณจะไม่ก้ า ว ก่ า ย หรือเข้าไปยุ่ ง เมื่อเขาไปเที่ยวกับเพื่อน หรือจะต้องไปต้องทำงาน

7. กล้าที่จะพูดคุย เกี่ยวกับ ปัญหาต่างๆ

กล้าที่จะเล่าปั ญหาต่างๆ ของคุณให้เขาฟัง โดยที่คุณเชื่อว่าเขาจะไ ม่รั งเ กี ยจหรือรำค าญสิ่งที่คุณเล่าเลยแม้แต่น้อย

คุณเชื่ อว่าเขาจะรับฟังคุณอยู่เสมอและคุณยินดี ที่จะรับฟังเรื่องราวของเขาเช่นกัน นับว่าเป็นการเรียนรู้และทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น

8. รู้สึกมั่นคง ปลอ ดภั ย

คุณจะรู้สึกว่าเขาสามารถป กป้อ งคุณได้คุณจะรู้สึกปลอดภั ยเสมอ ถ้าอยู่กับเค้า

รู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งพิง ให้คุณได้ไม่ว่าในเรื่องใดก็ตาม

9. อยู่ด้วยกันแล้ว ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม

คุณและเขา ทำให้ทั้งสองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งการดูแลสุขภาพตัวเองทั้งเรื่องหน้าที่ การงาน

นั่นเป็นเพราะอย ากทำตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อนคนๆ หนึ่งนั้นเอง

10. หล งใ หลกัน

รู้สึกหล งให ลในกันและกัน ไม่ใช่แค่ตอนแรกเมื่อคบกัน

แต่มีความรู้สึกรัก และต้องการใช้เวลาด้วยกันอย่ างมีความสุข และไม่รู้สึกเ บื่อกันแม้แต่น้อย

11. อยู่ด้วยกัน โดยไม่รู้สึก อึ ด อั ด

แม้คุณจะไม่มีเรื่องคุยกัน ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ไ ม่รู้สึกอึ ดอั ด

แต่กลับรู้สึกมีความสุขมากกว่า พอคุณรู้สึกเช่นนี้ แสดงว่าเขาคือคู่แท้ของคุณ ดูแลเขาให้ดีล่ะ

12. ยอมรับข้อเสี ยของเขาได้

รู้สึกว่าข้อเสี ยของอีกฝ่าย เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคุณ เพราะคุณสามารถเข้าใ จสามารถยอมรับได้

โดยไม่รู้สึกฝืนอะไร แล้วรู้ว่าทุกๆ คน ย่อมมีข้อเสี ยอยู่ เป็นเรื่องธรรดา

13. เ ค าร พ ครอบครัวของอีกฝ่าย

เ คาร พสมาชิกในครอบครัว ให้เกียรติครอบครัวคนอื่นๆ ด้วย และรู้สึกว่าคุณ เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขา

เค้าเองก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณเช่นกัน

14. ได้เป็นตัวของตัวเอง

เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องฝื นอะไรทั้งนั้น กล้าเผ ย ข้อเสี ยของคุณให้อีกฝ่ายรู้ไม่ต้องทำตัวเพื่อเอ าใ จอีกฝ่ายไม่ต้องเปลี่ยนตนเองเพื่อความพึงพอใจของใคร

15. รู้สึกขอบคุณ

คุณจะรู้สึกขอบคุณเขามากๆ ที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของกันและกัน เพราะคุณนึกไ ม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีเขา ชีวิตคุณจะเป็นยังไง จะมีความสุขบ้างมั้ย

 

ขอบคุณ : ตามนั้น