เกร็ดความรู้

ชายใดที่รักคุณจริงและพร้อมจะใช้ชีวิ ต คู่ร่วมกันจะมี 5 ข้อนี้ในตัวเขา

บางคนที่พูดว่ารักเรามาก เขาอาจจะไม่รักเรา ส่วนคนที่ไม่แสดงออก เขาอาจจะรักเราเต็มหัวใจ

และนี้คือวิธีสังเกตว่า..หากชายใดที่เขารักจริง เขาจะมี 5 ข้อ นี้

ไม่ทิ้งคุณในย ามที่ลำบ าก

คนที่รักเราจริงและพร้อมที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของเรานั้น

มันไม่ได้แ ช ร์แค่ความสุขต่อกันแค่นั้น แต่มันต้องคอย แ บ่ ง ปั น ความทุ กข์ด้วย

และดูแลคุณได้ในเวลาที่คุณย่ำแ ย่ โดยไม่ไปไหน

เขากลั วที่จะเสี ยคุณไป

เขาจะพ ย าย าม ถนอมน้ำใจ และเข้าใจในตัวคุณ เพราะคุณก็เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตเขาเช่นกัน

และที่สำคัญ เขาจะพ ย าย ามทำทุกอย่ างให้คุณเห็นว่า

คุณเลือกคนไม่ผิ ด ว่าเขานี่แหละคือคนที่ดีที่จะยืนอยู่ข้างคุณไม่ไปไหน

เสมอต้นเสมอปลายกับคุณ

ผู้ชายรักจริง ให้ดูตอนก่อนคบและหลังคบ ผู้ชายจะทำดีทุกอย่ างเพื่อให้ได้เรามา

และพอเขาได้ เรามาเป็นแฟ นแล้ว เขาปฏิบัติกับเราแบบไหน บางคนพอได้มาแล้วก็ไม่เห็นค่า

ไม่ดูแลเหมือนก่อน แต่ถ้าเขายังเหมือนเดิมกับคุณ ก็แสดงว่าเขาจริงใจกับคุณจริงๆ

รักเดียวใจเดียว

แน่นอนว่าไม่มีใครอย ากมีเรื่องมือที่ส ามเข้ามาเกี่ยวข้องหรอก

ฉะนั้นถ้าคุณผู้ชายที่คุณกำลังดูๆ อยู่ เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาจริงใจ

แม้จะมีผู้หญิงอื่นเข้ามาเ ก าะแ ก ะ แต่เขาก็เลือกแค่คุณเพียงคนเดียว นี่สิรักแท้จริงไม่นอกใจแฟนแม้มีโอกาส

วางแผน อน าค ตกับคุณ

เขาจะเริ่มวางแผนในระยะย าวตั้งแต่ตอนนี้ เช่นพาคุณเก็บออมเงินสร้าง อ น าค ตด้วยกัน

ไม่ใช่แค่ตั้งความเพ้อฝันล้ มๆ แ ล้ งๆ ไปวันๆ นี่แหละ คือคุณสมบัติของผู้ชายที่รักคุณจริง ลองเ ช็ ค คนข้างกายคุณดูว่า เขาเป็นแบบนี้มั้ย

 

ขอบคุณ : gangbeauty