ให้ส ติสาว ๆ ที่กำลังจะตกลง ป ล งใจคบกับชายหนุ่น ที่จะมี ความสั มพั นธ์ที่พิเ ศ ษกับคุณ

ลักษณะผู้ชายที่สาวๆ ควรรับถอยออกมาให้ห่างที่สุด..

อย่ าเ ด ทกับผู้ชายที่ไม่ พ ย าย าม อะไรเลย ที่จะมี ความสัมพันธ์ที่พิเ ศ ษ กับคุณ

ผู้ชายที่จะมาเจอคุณแค่ตอนที่เขาว่าง และคุณต้องเป็นฝ่ าย พ ย าย าม ว่ าง มาหาเขา

ผู้ชายที่จะเป็นแบบที่เขาเป็นไม่แ คร์ว่าคุณจะรู้สึกยังไง และคุณต้องเป็นฝ่ าย พ ย าย าม ยอมรับ เขา

ผู้ชายที่จะไม่โ ท ร หรือส่ งข้ อความหาคุณ นอกจากไม่มีอะไรทำ

และคุณต้องเป็นฝ่าย พ ย าย าม ติดต่อเขา

ผู้ชายที่จะไม่พูดจริงจัง ถึงความสั มพั นธ์ระหว่างคุณและเขา และคุณต้องเป็นฝ่าย พ ย า ย า ม บี บคั้ น เขา

อย่ าเด ทกับผู้ชายที่ไม่ พ ย าย าม อะไรเลย ที่จะทำให้คุณ ประทับใจ

เพราะนั่นคือสัญญ าณที่บอกว่า คุณไม่ได้ พิเ ศ ษ

หรือแม้แต่ สำคัญ กับเขาจำไว้ว่า คุณเ ด ท กับผู้ชาย

เพื่อสักวันคุณจะเจอใครสักคน ที่คุณจะ ใช้ชีวิตร่วมกับเขาได้ตลอดไป

ไม่ใช่แค่ใครสักคน ที่คุณจะ มีความสุขด้วยชั่ ว ค ร าว

ดังนั้น อย่ า เสี ยเวลา ถ้า คิดว่ามัน ไม่ใช่

เพราะข้างหน้า ผู้ชายที่ดีกว่า รอคุณอยู่เสมอ..

 

ขอบคุณ : m a t e m n e w s