สุขภาพ

ความเฉยช า หรือสัญญาณเงียบ คือการบอ ก ลาของคนที่หมดใจ

เปิ ดดูทุกข้ อความ ที่ส่ งหา แต่ไ ร้การตอบกลับ

รักกันแรกๆ เริ่มโทรศั พท์คุยทุกวัน ผ่านมาให้เห็นหน้าวันละครั้งก็ชื่ นใจ

แต่พอเวลาผ่านไปจากที่เคยโทรศั พท์มาหากวันกลับกลายเป็นเรา

ที่โทรหาเค้าอยู่ฝ่ายเดียว จากคุยไ ร้ส าระได้เป็นวันๆ

โดยที่ไม่รู้สึกเบื่ อ แต่ทุกวันนี้ กลับกลายเป็นรำค าญ

ความเงียบ คือ การบอกลา แบบไม่ต้องออกเสี ยง

ความเงียบนั้น สามารถบอกเราอะไรได้หลายๆ อย่ าง จากคนที่เคยแ ช ท คุยผ่านไ ลน์ทุกวัน

แรกๆ ผลั ดกันถาม ผลั ด กันตอบเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ

อีกฝ่ายกลับกลายเป็นถามคำตอบคำ

และสุดท้ายก็มาถึง มีแต่คำถามแต่ไ ร้คำตอบ เพราะมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

สุดท้าย ห่างหายไปไม่มี แม้แต่เงาให้เห็น

สามี ภร รย า แรกๆ กลับบ้านตรงเวลา

ไปไหนไปกันมีเรื่องราวมากมายที่จะร่วมแบ่ งปั นเสมอ

แต่เมื่อเวลาผ่านไปช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกันมันดูเหมือนจะลดน้อยลงหมดเรื่องราวที่อย ากแบ่ งปั น ต่อไปคือ

ความเงียบก็จะเริ่มเข้ามาแล้วเราก็ไม่ต่างอะไรจากตัวคนเดียว

ทั้งที่นอนเตี ยงเดียวกัน แต่เหมือนข้างกายนั้นไม่มีเธอความเงียบคือสัญญ าณที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่ าง

กำลังจะเปลี่ยนไป ความเงียบจะจูง มือความเหงาเข้ามา รุ ก ร านเราอยู่ร่ำไปทำให้เรารู้สึกเดียวด าย บางที

ความเงียบก็เป็นคำอำล าทีไม่ต้องออกเสี ยงเลย

 

ขอบคุณ : ส ห าย