ข้อคิด

ผู้หญิงดีๆ เขาจะไม่มีวันทำนิสั ยแ ย่ๆ กับแฟนคนอื่นเค้า

ผู้หญิงดีๆ เขาจะไม่มีวันทำนิสั ยแ ย่ๆ รักที่ดีคือ

การที่เราไม่รักคนอื่นจนห ล งลืมที่จะรักตัวเอง รักที่ดีคือ การที่เรารู้จักว่าเราควรรักคนอื่นให้พอดี ไม่รักมากจนหน้ามื ด  ต ามั วจนเกินไป

สาวๆ ที่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ช าย และเพื่อนของ คุ ณ เ ข า ก็มีหวานใจตัวจริง

อยู่แล้วควรระวัง พ ฤ ติ ก ร ร ม เวลาที่ต้องเจอเพื่อนของคุณและแฟนของเขาไว้ด้วยนะคะ

เพราะพฤติก ร ร มบางอย่ างจะ ไ ป ส ร้ า ง ความร้ าว ฉ าน

ให้ชีวิ ตรักของเพื่อนคุณต้องพังมาดูกันว่าพฤติก ร ร มอะไรบ้างที่เพื่อนผู้หญิงไม่ควรทำกับเพื่อนผู้ช าย เพราะจะ ทำ ใ ห้ หวานใจ ตัวจริงของเขาหึ ง

1. ถึงเนื้ อถึงตัว

สนิ ทกันแค่ไหน เวลาสนทนาไม่จำเป็นต้องถึงเนื้อ ถึงตัว อย่ าไปถูกเนื้ อต้องตัวจับแขน

เอาหัวซบไหล่ถึงคุณจะมองว่า แค่หยอ กล้อกันขำๆ แต่ถ้าหวานใจตัวจริงของเพื่อนผู้ช ายสุดซี้ของคุณอยู่ด้วย เขาจะรู้สึกไม่ดีแน่นอนไม่ควรทำเป็นอย่ างยิ่งนะคะ

เป็น ม า ร ย าท ข้อสำคัญ ที่สาวๆ ควรระลึกเอาไว้ด้วยค่ะ

2. โ ท รหาบ่อยเพื่อนค่ะไม่ใช่แฟน

ไม่จำเป็นต้องโ ท รจิ กบ่อยขนาดนั้น หวานใจตัวจริง

เขาก็ต้องรู้สึกหึ ง เป็นธรรมดาถ้าทำแบบนี้เป็นแค่เพื่อนถ้าไม่ได้ มีเรื่องสำคัญหรือธุระ จำเป็นจริงๆ

ก็ไม่ต้องโทรเข้าใจมั้ยคะ

3. เซลฟี่แต่รู ปคู่แถมแท็ ก

รู ปบนโ ซเ ชี ย ล ขยันโพสต์รูปคู่เ ซ ลฟี่ กับเพื่อน แถมยังแท็ กรูปมาบ่อยๆ

และถ้ายิ่งค อ ม เ ม นท์อะไร แบบกำก ว ม ให้ชวนคิดนี่ยิ่งเป็นฉนวน ให้ความรักของเพื่อน ของคุณต้องพังอย่ าลืมสิคะ เขามีแฟนแล้วพื้นที่ในชีวิตของเขา

ก็ต้องมีหวานใจตัวจริง มากกว่าเพื่อนสาวอยู่แล้วนะสาวๆ

ลองคิดในมุมที่ตัวเองต้องเจอกับเหตุการณ์ที่แฟนตัวเอง มีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิง

4. แสดงออ ก ว่ารู้ใจกว่าคำพูด

นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวั ง คุณไม่จำเป็นต้องแสดงออ กด้วย

การพูดต่อหน้าหวานใจ ตัวจริงของเพื่อนคุณหรอ กนะว่ารู้จักกันดีแค่ไหนยกตัวอย่ างเช่นเรื่องความชอบของอาหาร เพื่อนของคุณ

อาจจะไม่ชอบกินผักแต่หวานใจตัวจริง

ของเค้าตักให้ คุณไม่จำเป็นต้องพูดออ กไปว่าเพื่อนของคุณไม่ชอบกินผั กเพราะมันเหมือนเป็นการพูดเ ก ทั บหวานใจของเขาเรื่องอื่นๆ

มีให้คุยเยอะเยอะ อย่ าไปทำล า ยความสั มพั นธ์ ของพวกเค้าเลย

และพ ฤ ติ ก ร ร มที่กล่าวมาทั้งหมดสาวๆ ก็ต้องรู้สึกไม่ชอบสักเท่าไรถูกมั้ย

ดังนั้น แล้วก็ อย่ า ไป เ ผ ล อทำในกรณีที่คุณมีเพื่อนสนิท เป็นผู้ชายอย ากให้มี เพื่อนมีความรักที่ดีๆ ก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีรู้ขอบเขตและก าละเ ท ศะไว้ด้วยค่ะ

 

ขอบคุณ : deesoulmuch