เกร็ดความรู้

หากสิ่งไหนเป็นของเรา มันจะอยู่กับเราเอง หากมันมันใช่ยังไงก็ไม่ใช่ของเรา

ฉันชอบประโยคนี้มาก.. อะไรที่เป็นของเรายังไง ก็เป็นของเรา ส่วนอะไรที่ไม่ใช่ของเรายังไงก็ไม่ใช่ของเรา

เป็นอีกประโยคที่อยู่ในใจฉันมาตลอดแต่ก่อนฉันก็ฟังแบบผ่านๆ นะ ไม่ค่อยได้ใส่ใจมันเท่าไหร่

แต่มีครั้งนึงฉันได้เจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันรู้สึกแ ย่มากๆ จนไม่อย ากจะเจออะไรอีกเลยในชีวิ ตนี้ไม่อย ากหันหน้า หรือจะเจอใครอีก แต่มีคนๆนึงให้กำลังใจฉันว่า

“อะไรที่เป็นของเรา ยังไงก็เป็นของเรา อะไรที่ไม่ใช่ของเรา ยังไงก็ไม่ใช่ของเรา”

แล้วปล่อยมันไปซะเ ถ อะ และถ้าหากใช่ของเราจริงสักวันหนึ่งจะต้องกลับมา

แม้ว่ามันจะต้องเวลาสักหน่อยก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งให้กำลังใจในตัวฉันเสมอจนทุกวันนี้ แม้แต่ตอนเวลาฉันคบกับใคร แล้วจบด้วยการเลิ กกันฉันก็ทำใจที่ยอมรับกับมันโดยไม่มีข้ อแ ย้ ง อะไรเลย

เพราะในเมื่ออีกฝ่ายนั้นได้คิดทบทวนมาดีแล้ว

ดังนั้นเค้าจึงบอกเลิ กกับฉัน ไม่ใช่ว่าใจฉันนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ใจของฉัน

นั้นบอกว่าอย ากร้ อ ง อย ากจะตะ โ ก น อย ากโ ว ย ว าย ออกมา

อย ากร้ อ งไห้ฟู ม ฟ าย ออกมาดังๆให้เธอได้รู้ว่าฉันเสี ยใจมากๆ แค่ไหนแต่กลับกลายเป็นว่า

มีเพียงประโยคเดียวเท่านั้นที่เวียนวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ณ เวลาตอนนั้น ที่ว่า

“อะไรที่เป็นของเรายังไงก็เป็นของเราอะไรที่ไม่ใช่ของเรายังไงก็ไม่ใช่ของเรา”

และเค้าคงไม่ใช่ของเรา เค้าเลยต้องไปจากฉันจริงๆ ฉันเชื่ อคำนี้มาเสมอและฉันก็ยังคงตามหาของที่ใช่ของๆ ฉัน จริงอยู่ เวลาที่ คาดหวัง น้อยที่สุด

คุณจะเจอ คนที่ใช่ที่สุดคุณจะรู้สึกดีมากถ้าทำให้ใครบางคน มีความสุข ได้เพียงแค่คุณเป็นตัวของตัวเอง

รักแท้ คือคนสองคนที่ไม่ เ พ อร์เ ฟ คต์ ไม่ยอม ล้ มเลิ ก ความ พ ย าย ามที่จะ ปรับตัว

เข้าหากันอย่ าให้ใครบางคนสำคัญเป็น อันดับหนึ่ง ถ้าคุณเป็นแค่ ตัวเลือกของเขาผู้ให้

ต้องรู้จักพอ เพราะ ผู้รับ ที่เห็นแ ก่ตัวย่อมไม่รู้จัก พอ

เมื่อสู ญเสี ย ความรักไป อย่ าคิดว่าบางสิ่ง จบลงให้คิดว่าบางสิ่งกำลังจะ

เริ่มต้น ความรัก จะเข้ามาหาคุณเมื่อคุณเลิ ก โ ฟกั สที่ คนอื่นและเริ่ม รักตัวเองอย่ า ตัดสิน ใครเร็วเกินไป

เพราะ เวลา จะให้คำตอบ ใครบางคนบนโ ล กนี้กำลัง รอคอย

และต้องการคุณในแบบที่คุณ เป็นยิ่งคุณปล่อย สิ่งที่ไม่ใช่ของคุณ ไปเร็วเท่าไหร่คุณจะเจอ สิ่งที่คู่ควรเร็วเท่านั้น