ข้อคิด

ทุกๆ คน มีค่าอยู่เท่าเทียมกันแต่ต้องอยู่ให้ ถูกที่ถูกเวลารู้ว่าที่ไหนเหมาะกับเรา ที่ไหนที่เราจะมีค่ามากที่สุด

ทุกๆ คน มีค่าอยู่เท่าเทียมกันแต่ต้องอยู่ให้ ถูกที่ถูกเวลารู้ว่าที่ไหนเหมาะกับเรา ที่ไหนที่เรา จะมีค่ามากที่สุด

โ ล กนี้เต็มไปด้วย ด อ กไม้นานาพั นธ์ช บ า ไม่เคยอิ จฉ า กุห ล า บ

กุห ล า บ ไม่เคยอวดว่า ตนราคาแ พงกว่า ในวัน ว าเ ล นไ ทน์

คุณนายตื่นสาย ไม่เคยสงสั ยว่าทำไมไม่ตื่นเช้า

เหมือนทานตะวันพวกมันต่างเติบโต ในสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ผลิ บ าน ออก ด อ กสวยงามให้เห็นตามฤดูกาล ที่มันควรจะเป็น

ทว่าคนเรา มักจะสงสั ยและยกตัวเอง ไปเปรียบเทียบว่าทำไม ฉันไม่เหมือนคนอื่น

ฉันไม่มีอย่ างเขาทำไม ฉันไม่เป็นแบบนั้น ฉันไม่เป็นแบบนี้ทำไมคนอื่น ๆ ถึงต้องการให้เรา เป็นอย่ างนั้นอย่ างนี้ต้อง  ร ว ยแบบนี้  ต้องเป็นแบบคนนั้นถึงจะเรียกว่า ประสบความสำเร็จ

ถามตัวเองว่าจริง ๆ ชิว่า แล้วเราต้องการอะไร ตัวฉัน มีความสำคัญต่อใครและทำอะไรเพื่อใครได้บ้างจริงๆ แล้ว

ในธร รมชาติ ช บ า ไม่เคยอย ากเป็นกุ ห ล าบและกุ ห ล าบไม่เคย อ ว ดอ้ างว่าตนเองราคาแ พ ง กว่า

ในวัน ว าเ ล นไ ทน์ทุกต้นต่างทำหน้าที่ ของตัวเองอย่ างเต็มที่ไม่เสี ยเวลาไปกับ การคิดฟุ้ งซ่ านดูแ ค ล นตัวเอง หรือ เปรียบเทียบคนอื่น

คนบนโ ล กใบนี้ต่างอยู่ใน T i m e z o n e ของตัวเองผู้คนรอบตัวเรา บ้างก็โ ด ด เด่นขิ้นก่อนหน้าเราบางคนก็ประสบความสำเร็จทีหลังเรา แต่ทุกคนกำลังวิ่งในลู่

แข่งกับเวลาของของตัวเอง อย่ าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครจนเราหมดกำลังใจ

อย่ าประเมินใคร ต่ำเกินไปหรือดูถูกใคร เขาอาจกำลังทำงานอย่ างหนักใน T i m e z o n e ของเขาอยู่และ

เราก็ควรทำแบบนั้นเช่นกันชีวิตของแต่ละคนมีช่วงเวลาที่จะสำเร็จเพียงแค่

ต้องรอคอยจังหวะเวลาที่ดีที่สุดที่จะแสดงผลออกมาเท่านั้น ไม่มีหรอกคำว่าล้ ม เ ห ล ว มีแต่ยอมแ พ้แล้วล้ มเลิ กไม่มีอะไรที่ เร็วไป หรือ ช้าไป

10 สิ่งที่ควรเปลี่ยน เพื่อการประสบความสำเร็จ

1. พ ย าย ามเป็น “ผู้ให้” มากกว่า “ผู้รับ”

2. เปลี่ยนการ “ตอกย้ำ” เป็นเตือนตัวเองซ้ำๆ ให้ “เปลี่ยนแปลง”

3. เลิ ก “ตามหา” ความสุขแต่หันกลับมา “มองเห็น” ความสุข

4. เข้าใจ “เขา” ให้เท่ากับเข้าใจ “เรา”

5. รู้จัก “ขอบคุณ” ให้มากกว่า “ขอโ ท ษ”

6. เลิ ก “ตั้งคำถาม” แต่หาทาง “ค้นคำตอบ”

7. รับฟัง “คำติชม” ให้มากกว่า “คำชื่นชม”

8. ให้เวลากับ “โ ล กรอบตัว” มากกว่า “โ ล กอ อ นไ ลน์”

9. รู้ทัน “สิ่งภายใน” ให้มากกว่า “สิ่งภายนอก”

10. อยู่กับ “ปัจจุบัน” ให้มากกว่าอยู่กับ “ความทรงจำ”

 

ขอบคุณ : t i m e p o s t 2000