เกร็ดความรู้

การไม่ยั ดเยี ยดตัวเอง เข้าไปอยู่ในใจคนอื่น นั้นและคือความรักที่ดีที่สุด

วันหนึ่งเราจะรู้ว่าความรักที่ดีจะถูกพบโดยไม่ต้อง พ ย าย ามความรักที่ดีจะต้องไม่ยั ดเยี ยดตัวเอง

เข้าไปอยู่ในชีวิตของใคร ไม่ฝืนดึงเขาเข้ามา

ทั้งที่เขาไม่อย ากมารักที่เริ่มด้วยความ พ ย าย ามมากมายมักอยู่ไม่นานเท่าไหร่

ความรักที่ดี จะทลายประตูของโ ล กส่วนตัวลงอย่ างง่ายด าย หากใครสักคน

อย ากให้เราเข้าไปเขาจะเป็นคนยื่นกุ ญ  แ จ มาให้เอง

วันหนึ่งเราจะรู้ว่าความรักที่ดีไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนหน้าตาดี

โ ล กไม่ได้สร้างคนหล่อสวย มาเพื่อเห็นอกเห็นใจคนอื่นโ ล กไม่ได้สร้างคนที่อ่อนโยนต่อคนอื่น

ให้สวยหล่อเสมอไปวันหนึ่งเราจะรู้ว่าความรักที่ดี จะเปลี่ยนการแ ต กหัก เป็นการปรับตัวทะเล าะแล้วแยกทางเป็นเรื่องง่ายมากในสมัยนี้

ทุกอย่ างฉ าบ ฉ วยไปหมดจะมีกี่คนที่เต็มใจปรับแก้ตัวเอง เพื่ออยู่กับคนๆ เดิม วันหนึ่งเราจะรู้ว่าความรักที่ดีคือการร่วมทั้งทุ กข์และสุขด้วยกัน

วันที่สุข เราจับมือกันได้ วันที่ทุ กข์ เราต้องจับมือกันให้แน่นกว่าเดิม

เยียวย าทุกอย่ างได้เสมอหากวันหนึ่งคุณได้พบกับคนที่รักคุณ โดยที่เขาไม่ต้อง พ ย าย ามฝืนอะไร

คนที่เขาเต็มใจ เข้ามาเรียนรู้โ ล ก ส่วนตัวของคุณต่อให้เขาจะไม่ได้สวย

ไม่ได้หล่อไม่ได้ดึ งดูดอะไร แต่เขาอยู่กับคุณเสมอแม้ในวันที่มีเรื่องไม่เข้าใจ เขาทำให้ทุกๆ

ช่วงเวลาของคุณสวยงามเสมอ…

 

ขอบคุณ : heartmakes