ข้อคิด

ผู้หญิงเจ้าชู้ ชีวิตของเธอจะไม่มีคำว่าน่าเบื่ อ

ผู้หญิงที่มีนิสั ยชอบเจ้าชู้เธอมีไหว่พริ บและวิธีการๆ เอาตัวลอด ที่คนทั่วธรรมอาจมองว่าเธอเป้นคนหลายใจ

หว่านล้อม ผู้ชายให้ยินยอมเธอ เสมอ

แม้ผู้ชายใจแข็ งแค่ไหน เธอมีวาทะศิลป์ในการเจรจา ด้วยน้ำเสี ยงหวานจนเชื่ อม

จนใจชายละลาย ด้วยอาการงอนที่ดูดีน่ารัก

บางทีทำทีเป็นน้ำต าคลอเ บ้ า จนชายต้องตกลงปลงใจซึ่งกลยุทธ์เช่นนี้ ใช่ว่าผู้หญิงทุ กคนจะใช้ได้ผล ผู้หญิงบางคนเริ่มร้ อ งไ ห้ ผู้ชายเขาก็ไม่สนใจ ไม่แ คร์

เธอมักร่ าเริงในห มู่ผู้ชาย

เป็นพรสวร รค์ส่วนตัวของผู้หญิงคนหนึ่ง

ไม่ได้มีกันทุกคนหรอกนะบุคลิกและเสน่ห์ที่สร้างความบันเทิง และความสุขให้

กับผู้ชาย แม้จะไม่ได้แสดงว่าเธอคนนั้นหลายใจแต่มันก็ทำให้เชื่อว่า เธอมีผู้ชายในสต๊ อ ก ไม่น้อยกว่าหนึ่งเลยล่ะ

เธอชอบโปรย เสน่ห์ ไปทั่ว

หากเหยื่ อความรักที่น่าตื่นตาตื่นใจ ผ่านเข้ามาในความสนใจของเธอล่ะก็

เหล่าบรรดาผู้หญิงเหล่านี้นั้นไม่พล าดโอกาสที่จะรีบ ชิ งความได้เปรียบ โ ฆ ษ ณ าโ ป รโ ม ทตัวเองหรอกนะ เธอถนัด

เธอเป็นมิตร กับชายได้ทุกๆ คน

ไม่ใช่ว่าใบหน้าอันงดงาม จะสะท้อนความเป็นผู้หญิงหลายใจ

แต่มันมีอะไรที่ฟ้องว่า มีความไม่ชอบมาพาก ล และมีบางอย่ างซ่อนอยู่

 เธอรู้จักวางตัว เลี้ยงความสัมพั นธ์ได้ดี

ไม่ใช่ว่าเธอจะปล่อยตัว มีความรักพร่ำเพรื่อหรอกนะ แต่เธอรู้วิธีว่าจะปฏิบัติต่อผู้ชาย

ให้เขามาเข้าทางรักของเธอ แบบให้ความใกล้ชิด

มากกว่าความเป็นเพื่อนแต่ปฏิบัติและสนิทสนม น้อยกว่าคนที่เป็นแฟนกัน ใครถามก็ทำอ้ำอึ้ งกึ่ งเ ขิ นปนอายว่า เขาเป็นเพื่อนสนิท

เป็นการบริห ารความสัมพันธ์อีกแบบ คนเก่าก็ยังไปมาหาสู่กัน

คาราคาซั งอยู่ แต่ก็ไม่ปิดโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเข้ามา

 

ขอบคุณ : b l o g g a n g