เกร็ดความรู้

ขอบคุณนะที่จากฉันไปในวันนั้น วันนี้ฉันเลย เจอคนที่ดีกว่า

ความผิ ด พล าดที่เกิ ดจากความรัก คิดถึงคนเก่า บางครั้งรู้สึกถึงความรัก

บางครั้งรู้สึกถึงความเกลี ยด ทั้งโ ล่ ง อกที่แ ย กกัน ทั้งเสี ยดายที่หายไป อย ากต่อว่า ที่ไม่ช่วยเป็นคนสุดท้าย

แต่ก็อย าก ขอบคุณที่ช่วยให้เจอคนดีกว่าคนเก่าคนเดียว มีเรื่องวกไปวนมาให้คิดได้ส ารพั ด

ถ้าไม่มีอะไรดีเลยก็คงไม่เคยต้องอยู่ด้วยกัน แต่ถ้าไม่มีอะไร ร้ ายเลย

ก็คงจะยังอยู่ด้วยกันไม่ไปไหน เมื่ออารมณ์ผสมกันจนไม่รู้เรื่อง ไม่รู้แล้วว่าอย ากได้คื น มาแก้ตัว หรือไม่อย ากเจอกันอีกเลยตลอดไป

ในที่สุดเลยมาลงเอากับคนใหม่ บางครั้งก็เป็นความตั้งใจดีๆ

บางทีก็ได้เพียงข้อสรุปแ ย่ๆ แค่ท่องไว้ผิ ดๆ เช่น ต้องไม่ซ้ำร อ ยเดิม

แต่เป็นการป้องกันไม่ให้ซ้ำร อ ยเดิมที่ฝั่ งเขา คือ ไม่เปิดโอกาสให้สุงสิ งกับใครอื่นอีก

ไม่คิดจะป้องกันการซ้ำร อ ยเดิมที่ฝั่ งเรา

เช่น ไม่เอาแต่แ ผ ล ง ฤ ทธิ์จนอีกฝ่ายสุดทน ถ้ารักใครบางคนจริง

คุณจะเห็นใจเขาเท่ากับหรือมากกว่าเห็นใจตัวเอง แต่ถ้าเพียงหวังยึ ดเ ห นี่ ย วใครบางคนเอาไว้เป็นแค่หลักประกันสุดท้าย คุณจะเห็นใจตัวเองมากกว่าเห็นใจเขา

หวงมากกว่าห่วง จับผิ ดมากกว่าจับถูก จับ แ พ ะช นแ กะ มากกว่าจับเหตุจับผล

อย ากทวงสัญญามากกว่าคิดรักษาสัญญา อย ากขั งมากกว่าอย ากปล่อย

ฝื นใจทำดีเพื่ออ้ างว่าพ ย าย าม แล้ว ไม่ใช่เต็มใจดีเพราะมีความสุขที่จะทำ

คิดถึงคนเก่า อย่ าคิดถึงแต่สิ่งที่คนเก่าทำ คิดถึงสิ่งเราทำให้เขาเป็นคนเก่าด้วย

แล้วจะคิดถึงคนใหม่ในแบบที่มีสิ ทธิ์รักษาเขาไว้ ให้เป็นคนเดิมต่อไปในหลายๆ ปีข้างหน้า

 

ขอบคุณ: junjaonews