ข้อคิด

รักกันจริง ต่อให้โ มโ หโ ก ร ธ กันมากแค่ไหน แต่ก็จะไม่ทำ 5 สิ่งนี้

สามี ภรร ย า เมื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน สิ่งที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้เลยก็คือต้องเกิ ดปัญหาขึ้นแน่นอนเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ปะปนกันไป ปัญหาเล็ก ๆ

อะไรแก้ได้ต้องรีบแก้ อะไรคุยกันได้ต้องรีบคุย ตัดไ ฟเสี ยตั้งแต่ต้นลมจะได้ไม่เกิ ดปัญหาขึ้นทีหลังแต่ถ้าปัญหามันเกิ ด ขึ้นมาแล้ว จะทำอย่ างไรให้เกิ ดกันปะทะกันน้อยที่สุด ตรงนี้ต่างหากที่สำคัญ

5 สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อหลี กเลี่ ยงการเผชิญหน้าไม่ได้มาบอกต่อกัน

หวังว่าคู่รักทุกคู่จะไม่ทำเรื่องต่อไปนี้เวลาที่ทะเล าะ กันนะคะ

3. ขุ ดคุ้ ยเรื่องเก่าๆ

การขุดเอาเรื่องเก่าตั้งแต่ปีมะโว้มาพูด ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย

การไปคุ้ยมันขึ้นมาอีกให้อีกคนเจ็ บใจเปล่า ๆ แม้บางครั้งเรื่องที่ทะเล าะกันอยู่นี้ เกิ ดจากเรื่องเก่าที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ใจก็อ ย ากจะยกเรื่องเก่ามาอ้างอิงเสี ยเหลือเกิน

อย่ าลืมค่ะ ว่าเรื่องนั้นมันจบไปแล้ว เปล่าประโยชน์สุด ๆ

ทะเลาะแลกเปลี่ยนอารมณ์กันเฉพาะเรื่องไปดีกว่า การโยงใยโน่นนี่ไปเรื่อย ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเลย ทะเล าะกันเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ ย ากจะแก้ไขแล้วอย่ าเอาอะไรมาพัวพั นให้ยิ่งแก้   ย ากเข้าไปใหญ่เป็นดีที่สุด

2. ไม่พูดคำว่า เลิ ก

ชีวิ ตคู่คือการมีกันและกันและประคับประคองกันไปจนถึงที่สุด

ต่างฝ่ายต่างต้องวางทิฐิ อารมณ์ และตัวตนลง เพื่อนำพาชีวิ ตคู่ให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งเพราะฉะนั้นคำว่า เลิก ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับการใช้ชีวิ ตคู่

ถ้าตอนเป็นแฟนใครที่ใช้เรื่องนี้ขึ้นมาพูดบ่อย ๆ จนเป็นนิสั ย พอแต่งงานแล้ว เก็บนิสั ยแบบนี้เข้ากรุไปเลย

ม่ว่าจะทะเล าะ ขึ้นเสี ยง เงี ยบหรืออะไรก็ตาม แต่อีกฝ่ายกลับบอกว่า

เลิ ก มันเหมือนเป็นการโหมไ ฟโ ก ร ธให้ยิ่งเร่งปฏิกริ ย า

ได้เร็วขึ้นครั้งแรกอาจรับได้ งอนง้อกันตามสมควร บ่อยครั้งเข้าเผลอ ๆ อาจพาลจะเลิ กกันจริง ๆ ไปเลยก็ได้

4. ไม่ทำ ร้ า ย ร่างกาย และ จิตใจ

การทำ ร้ า ย ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นเรื่องที่ให้อภั ยกันไม่ได้เลย

แค่ทะเล าะกันก็ทำ ร้ าย จิตใจกันมากพอแล้ว

ถ้ายิ่งมีการลงไม้ลงมือกันด้วย ยิ่งทำให้ทุกอย่ างแ ย่ไปหมด หันหน้ามาแก้ปัญหากันแบบดี ๆ ประเภทที่ใครพูดให้อีกฝ่ายเจ็ บแค้ นได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะนั้น ไม่น่าใช่ความคิดของคนรักกันเลย

อย่ าลืมว่าปัญหาเป็นสิ่งที่เกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา และเมื่อโ ก ร ธ เมื่อโ มโ ห

แน่นอนว่าต้องอย ากระบาย ต้องอย ากให้อีกฝ่ายรับรู้แต่ก็ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องทำ ร้ าย

กัน แค่ระบายและปรับความเข้าใจให้ทุกอย่ างเป็นไปในทางที่ดีขึ้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว

1. การเงี ยบ

การเงียบไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีเลย โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ของคู่ชีวิต จริงอยู่ที่พอต่างคนต่างโ มโ ห ต่างคนต่างงอน ก็เลยไม่อย า ก

พูดกันขึ้นมาหรือพูดไปก็เปล่าประโยชน์ แต่การเงียบก็เหมือนการหนีปัญหา

สิ่งที่เกิ ดขึ้นไม่ได้ถูกแก้ไข เพียงแต่หมกเอาไว้จากการไม่พูดเท่านั้นเอง

ไม่พูดไม่จากัน แล้วปัญหาจะหมดไปได้อย่ างไร ความเงียบไม่ใช่ อ า วุ ธ

แค่เป็นเครื่องมือแ ก้เผ็ ดอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าคิดดูว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งโ ก ร ธ อ ย า กหาเหตุผลของสิ่งที่เกิ ดขึ้น แต่อีกฝ่ายกลับเงี ยบ ไม่ยอมพูดยอมจา ยึดคติใช้ความเงี ยบสงบความเคลื่อนไหว

เพราะฉะนั้นถ้ารักกัน เวลาเกิ ดปัญหาขึ้นอย่ า เงียบ เด็ ดข าด

หันหน้าเข้าหากันดีที่สุดแม้จะโ ก ร ธ หรือใช้อารมณ์เถียงกัน แต่ก็นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ แต่ความเงี ยบกลับไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเลย

5. อย่ าพ ย า ย า มทำให้มันใหญ่โต

บางครั้งการทะเล าะกันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เรื่องโต อาจเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

ที่มองข้ามไปได้ แต่ไม่อย ากมองข้ามหรือบางทีก็ขั ดหูขั ดตาเสี ยจนต้องบ่นออกมาดัง ๆ

ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออะไรก็ตามที่เล็กน้อยแต่เคยพูดมาหลายครั้งก็ยังไม่ดีขึ้น ทางที่ดีเลิ กพูดไปเลยค่ะ

ในเมื่อไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น หรือปรับตัวเลย ก็ไม่ควรเสี ยเวลามานั่งบ่น นั่งทะเล าะกันอีก เพราะถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร

ก็ไม่น่าจะมีผลต่อการใช้ชีวิ ตคู่เท่าไรอยู่แล้ว มองข้ามไปบ้าง หรือทำเองบ้าง น่าจะเป็นทางแก้ที่ดีกว่า

ถ้าไม่อย ากทะเล าะ ไม่อย ากต้องมานั่งง้อ หรือปรับความเข้าใจกันบ่อย ๆ ทางที่ดีตั ดไ ฟเสี ยแต่ต้นลม

อะไรที่จะกลายเป็นปัญหาในภายหลัง เรารู้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้ว ไม่ทำซะ ก็ไม่มีปัญหา จริงไหมคะ

 

ขอบคุณ : happywedding