ข้อคิด

ผู้หญิงทุกคนควรรู้อย่ าได้หลงไปเผลอใจ รักผู้ชายเหล่านี้เด็ ดข าด

เช็ คเลยผู้ชายที่คุณหมายต าอยู่ในขณะนี้ มีนิสั ยแบบนี้อยู่หรือไม่

ถ้ามีผู้หญิงอย่ างเราๆ ก็ควรคิดให้รอบคอบก่อนที่จะต กลงปลงใจกับใคร

1.โ ก ห กเก่ง

การโ ก ห กหรือเป็นภั ยร้ ายต่อชีวิ ตคู่ ถ้าคิดจะใช้ชีวิ ต

ร่วมกันแล้วก็ต้องมีความซื่อสั ตย์แ ก่กัน ถ้าโ ก ห กแบบนี้อยู่กันไม่ยืนแน่นอน

2. ไม่ดูแลตัวเอง

ผู้ชาย ซ ก ม ก เสื้อผ้าไม่ซักไม่ค่อยอาบน้ำร่างกายส ก ป ร ก

แบบนี้ผู้หญิงที่ไหนจะทนไหว นั่งอยู่ใกล้ๆ เผลอๆกลิ่ นโชยมาเ ต ะจมูกซะงั้นคงไม่มีใครอย ากจะอยู่กับผู้ชายแบบนี้ แต่ถ้าสาวๆ คนไหนตกลงปลงใจไปแล้ว

คุณคงจะต้องเหนื่อยดูแลความสะอาดให้เขาหัวจรดเท้าไปตลอดเลยละค่ะ

3. ชอบใช้กำลัง

ถ้าหากแฟนของ คุณเป็นคน โ มโ หง่าย vี้ห งุ ด ห งิ ด ให้คิดไว้เลยว่าเขาอาจค วบคุมตัวเองไม่ได้และวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะทำร้ ายคุณได้เช่นกัน

4. ปากร้ ายvี้นิ นทา ชาวบ้าน

ผู้หญิงนิ นทาชา วบ้านก็ว่าแ ย่แล้วนี่ผู้ชายนิ นทาชาวบ้านปากร้ าย ด่ าว่าคนอื่นไปทั่วใครจะรับไหว

ถึงเวลาไปเดตกัน ผู้ชายตรงหน้ากลับพูดหรือด่ าแต่เรื่องของช าวบ้านแทนที่จะสนใจคุณแบบนี้ต้องขอบายค่ะ

5. เจ้ าชู้

ไม่มีผู้หญิงในโ ล กนี้ชอบผู้ชายเจ้าชู้ห รอกจริงไหมคะ

แต่ขึ้นชื้อว่าผู้ชายถ้าได้เค ยเจ้าชู้แล้วก็กลับตัวย ากผู้หญิงอย่ าง เราๆ ต้องจับตาดูให้ดี อย่ าพึ่งเผลอใจไปคำหวานๆ ของพวกผู้ชายเจ้าชู้เด็ ด ข าด

6. บ้ าอำน าจ

ผู้ชายที่ชอบวางอำนาจเหนือเราไม่มีความเท่าเทีย มกันระหว่างชายหญิงคิดว่าตนต้องเป็นช้ างเท้าหน้า หมดยุคแล้วค่ะ ถ้าเจอผู้ชายแบบนี้หนีให้ไกลเลย

7.vี้อ วด

อวดร่ำอวดรวด อวดฉลาด อวดไปหมดซ ะทุกอย่ างเป็นผู้รู้ไปหมดทุกเรื่อง

เจอแบบนี้ก็รำค าญเหมือนกันนะคะ ถ้าต้องอยู่กันไปตลอดชีวิตจะทนไหวไหมถามใจดู

8. ไม่มีเว ลาให้

ไม่ว่าจะติดเกมส์ ติดงาน ติดเพื่อน อย่ างไรเสี ยก็ไม่ควรจะลื มเราที่เป็นคนรักนะคะ ถ้าเค้าไม่ มีเวลาให้เราถือว่าเราไม่สำคัญ ถ้าใครทำใจได้ ก็เตรียมใจอยู่กับความเหงาได้เลยค่ะ

9.ไม่มีอนาค ต

ถ้าผู้ชายที่คุณเล็งอ ยู่ไม่เคยคิดจะวางแ ผ นอนาค ตเพียงใช้ชีวิตอยู่

รอดไปวันๆ คุณควรออกมาให้ห่างเพราะผู้ชายแบบนี้จะไม่มีความจริงใจกับใคร

เพราะตนเองก็ยังไม่มีจุดหมายในชีวิตเลย

10. เห็นแ ก่ตัวคิดว่าตนเอ งถูกที่สุด

ผู้ชายแบบนี้รักใครไม่เป็นหรอกค่ะ รักแต่ตัว เองอย่ างเดียว อย่ าได้คิดว่าคบไปนานๆ

เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณ บอกเลยว่าย ากค่ะ

หวังว่า 14 ข้อนี้ คงจะไม่มีนิสัยของแฟนหรือสามีของคุณนะคะ

ขอให้ผู้หญิงทุกท่านอย่ าด่วนตัดสินใจที่จะคบใครหรือตกลงปลงใจเรื่องแบบนี้ต้องศึกษากันย าวๆ ค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ