ข้อคิด

หัดเป็นคนเงียบ ๆ แต่ไม่โ ง่ ดีกว่าชอบคุยโว แต่ในหัวมีความโ ง่

ความเก่งนั้น ไม่อาจสื่ อได้ว่าใครคนไหน มีความสุข ทุกอย่ างที่สมบูรณ์แบบ ไม่อาจเติมเต็มให้หัวใจอิ่ มเอมได้ คนที่ว่าแสนฉลาด

ไม่ได้เป็นการยืนยันว่า คนๆ นั้นจะดำเนินชีวิ ตได้มีสุขมากกว่าใคร ๆ

คนส่วนใหญ่มักชอบคนฉลาด ยิ่งฉลาดยิ่งเป็นที่สนใจยิ่งฉลาดยิ่งดูโดดเด่น ยิ่งฉลาดยิ่งน่าทำความรู้จักไว้

แต่บางครั้ง การที่ยิ่งฉลาด อาจยิ่งมีความสุขน้อยลงก็ได้

การอยู่อย่ างโ ง่ ๆ แล้วสุข ดีกว่า ไม่จำเป็นต้องฉลาดกับเรื่องที่ควรแก ล้ ง โ ง่ บางครั้งการปิดหูปิ ดตาไม่รู้ ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่า

หากรู้ว่า รู้แล้ว ร ก ส ม อ งเห็นแล้วป วดใจ เอ าเวลาไปทำอย่ างอื่นดีกว่าไหม

ทำให้รู้ข้อมู ล มากขึ้นกว่าเดิม บรรดาส ายลับในหนัง เมื่อต้องปล อมตัวไปสืบข้อมู ลต่าง ๆ

ก็มักทำเป็นคนซื่อ ๆ เหมือนคนที่ไม่รู้อะไร ง่าย ๆ คือแก ล้ งโ ง่ นั่นแหละ

และมันก็ทำให้พวกเขาสืบ ข้อมู ลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

เพราะคนอื่น ๆ ไม่ทันได้ระวั ง ตัว คุณสมบัติในการเป็นผู้ฟังที่ดีของคนแก ล้ ง โ ง่ สามารถล้ว งคว ามลับของใครต่อใครได้

ทำให้ชีวิ ตสบายขึ้นกว่าเดิม ผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่ง ทำงานบ้านเก่ง เมื่อแต่งงานไปแล้วอาจต้องเป็น

คนดูแลงานบ้านทุกอย่ าง และแม้ว่าจะต้องออกไป

ทำงานนอกบ้านด้วยก็ตามแต่ผู้หญิงที่ทำงานบ้านไม่เป็น จะสามารถเลี่ ยงงานน่าเบื่ อนี้ไปได้

เพราะเวลาคนอื่นมองว่า คุณเป็นคนโ ง่คนหนึ่งที่ไม่มีพิ ษอะไร จะทำให้เขาระวั งตัวน้อยลงนั่นเอง

และกล้าเปิดปากพูด อะไรมากขึ้น คุณจึงสามารถรู้เรื่องราว เพียงเพราะการแก ล้ ง โ ง่ เท่านั้น

ทำให้พัฒนาตนเอง คนอวดฉลาด ที่มั ก ห ล งลำพองในตน มองว่าตัวเองรอบรู้ทุกด้านไม่คิดเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม จะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อีกเหมือนอยู่ในกะลาแ คบ ๆ จนไม่สามารถขยั บไปไหนได้

กลับกันกับคนแก ล้ ง โ ง่ ที่จะทำตัวเล็กอยู่ตลอดเวลา

อยู่ไหนก็ไม่คับแ คบและยังสามารถเดินต่อไปได้เรื่อย ๆ เขารู้ว่า ต้องเรียนรู้อีกมาก

จึงทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเอง ก้าวหน้าต่อไปได้เรื่อยๆ

ทำให้มีประสบการณ์ เรียนรู้อะไรได้มากขึ้น คนอวดฉลาดมักทำอะไร

อยู่ในกรอบของตนเอง และจะไม่ยอมทำอะไรเสี่ ยง ๆหรือทำสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นเรื่องโ ง่ ๆ

มันเลยทำให้พวกเขาหมด โอกาสที่จะได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ หากไม่ยอมทำเรื่องที่น่าเสี่ ยงบ้างล่ะก็

ก็คงไม่มีทางรู้ว่าความล้ มเห ลวเป็นยังไง เมื่อไม่รู้จักความล้ มเห ลว

ก็คงไม่รู้จักความสำเร็จ คนโ ง่เป็น เห ยื่ อ ของคนฉลาด และคนฉลาดนั่นเอง ที่เป็นเหยื่ อ ของคนแก ล้ ง โ ง่

 

ขอบคุณ : timepost2000