เกร็ดความรู้

5 วิธี ที่จะช่วยให้คุณมีความสุขได้มากขึ้น

อย ากที่จะมีจิตใจที่เบิกบาน มองไปทางไหนก็รู็สึกดีไปอย่ าง วันนี้เรามี 5 วิธี ที่จะช่วยให้คุณมีความสุขได้มากขึ้น เมื่อรู้จักการปล่อยวาง

ฝึกจิตใจให้สงบ

การฝึกฝนง่ายๆ ที่ช่วยให้จิตใจพบความสงบ และยังได้รับอานิสงส์ด้วย

พอใจสงบ สติก็มี และสามารถคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ

มองมันอย่างเข้าใจได้ง่ายขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณแข็งแกร่งและยังพบความสุขได้ง่ายขึ้น

มองข้ามเรื่องบางเรื่องไปบ้าง

ต้องรู้จักมอง ข้ามเรื่องบางเรื่องไป อย่ าไปเก็บมาคิดไปซะหมด

เพราะมันจะยิ่งเป็นการเพิ่มภาระให้เรา อย่ าเก็บมาคิดให้รกสม อ ง

เพราะเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่ างบนโ ล กใบนี้ไว้คนเดียว บางสิ่งก็ไม่ใช่เรื่องของเรา ก็มองข้ามมันไปบ้าง

หาความสุขจากสิ่งรอบตัว จากคนใกล้ตัว

คนเรามักจะไปตามหาความสุขที่อื่น ในที่ไกลแสนไกล จนลืมไปว่าสิ่งใกล้ตัว

อาจจะเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราเคยคิดไว้ก็เป็นได้ การได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว

อยู่กับคนที่รัก ได้มีเวลาหัวเราะกับเพื่อน ได้ช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำ แค่นี้มันก็สุขมากแล้ว

ปล่อยวางความ โ ก ร ธที่มีอยู่

หากเก็บความ โ ก ร ธ เอาไว้ คนที่จะ ทุ ก ข์ ที่สุดไม่ใช่ใครเลย แต่คือตัวคุณนั่นแหละ

ใช้ชีวิ ตให้มีประโยชน์ อย่ าไปเสี ยเวลาให้กับความ โ ก ร ธ จนหมด

มันไม่ได้อะไรเลย เปลี่ยนเป็นความรักดีกว่า ยิ่งให้ความรักต่อผู้อื่นมากเท่าไหร่ ตัวเราเองที่จะได้รับความสุขมากเท่านั้น

ปล่อยความคิดที่จะแ ก้ แ ค้ น คนอื่น

การคิด “แ ก้ แ ค้ น” เป็นการเอาพลั งกาย พลังใจ ไปทุ่มผิ ดทาง

และยังเปล่าประโยชน์อีก เอาใจของเราไปมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองดีกว่า

ทำชีวิ ตของเราให้ดีขึ้นและประสบความสำเร็จ ดีกว่าไป แ ก้ แ ค้ น หรือเอาชนะคนอื่นเขา อย่ าเก็บความคิดด้าน ล บไว้กับตัวเอง เพราะมันจะยิ่งทำให้คุณรู้สึกไม่สดใสเปลาๆ

ผู้ที่อ่อนแอ จะไม่สามารถให้อภั ยใครได้ เพราะการให้อภั ยได้นั้น นับเป็นความเข้มแข็ง ฉะนั้น คุณต้องเริ่มจากการฝึก ใจตัวเองให้วางลง จงเข้าใจว่าทุกสิ่งบนโ ล กอยู่เหนือการควบคุมของคุณ

แม้แต่ความคิดของคุณเอง อย่ าไปยึดติดกับอารมณ์ ความรู้สึก และสิ่งต่างๆให้มากเลย

 

ขอบคุณ : ธรรมะสอนใจ