เกร็ดความรู้

หากคุณมี 6 อาการเหล่านี้ “คุณหลงรักการอยู่คนเดียว” เข้าแล้วล่ะ

บางครั้งการอยู่คนเดียว ก็ไม่ใช่เรื่องที่แ ย่เสมอไป

พอได้ลองอยู่ตัวคนเดียวแล้ว กลับเริ่มหลงรักเสน่ห์ของการมีชีวิตแบบนี้เข้าให้เต็มๆ

1. กินข้าวคนเดียวได้ทุกที่ไม่มีปัญหา

จะว่าไปแล้ว สำหรับคนบางคน การนั่งกินข้าวตัวคนเดียวตามร้านอาหารข้างนอก อาจจะดูเป็นเรื่องที่ใหญ่มากและไม่สามารถทำมันได้ด้วยตัวเอง

เพราะอาจทำให้เกิดความรู้สึกเคอะเขินและดูเหมือนคน เ ป ลี่ ย ว เ ห ง ามาก

หากจะต้องนั่งอยู่ตามลำพั งแบบนั้น แต่กลับมีคนอยู่บางประเภทที่มักจะชื่นชอบและเริ่มรู้สึกเฉยๆ

กับการนั่งกินข้าวคนเดียวแบบนั้นเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถช่วยตัดปัญหา รวมถึงความหิวในการที่จะต้องมานั่งรอคนอื่นๆ ด้วย

2. รู้สึกสบายใจมากกว่า

แม้ว่าการใช้ชีวิตคนเดียวอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกเหงาๆ

ซ่อนอยู่ภายในใจลึกๆ บ้าง แต่ก็อดยอมรับไม่ได้จริงๆ ว่า มันเป็นอีกหนึ่งหนทางในการสร้างความสบายใจได้ดีที่สุด

เพราะอย่ างน้อยก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปทำให้ใครเ ดื อ ด ร้ อ น และก็ไม่ต้องได้รับ ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ นจากคนอื่นด้วย

3. เริ่มรู้สึกอึ ดอัด ถ้าต้องมีใครไปไหนมาไหนด้วย

คนที่เริ่มเกิ ดความรู้สึกอึดอัดจนไม่สามารถทำอะไรได้อย่ างสบายใจ

เมื่อต้องไปไหนมาไหนกับคนอื่นๆ ซึ่งในบางครั้งก็อาจดูเหมือนพวกมนุษย์ผู้ไ ร้สังคมไปบ้างแต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็ไม่สามารถป ฏิเ ส ธได้เลยว่า การไปไหนมาไหนคนเดียวจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสุข

และความสบายใจได้อย่ างดีเยี่ยม เพราะอย่ างน้อยก็ไม่ต้องเกิ ดความรู้สึกว่าเกรงใจใคร

หรือต้องคอยเทคแ คร์ใคร หากจะอย ากเดินเข้าออกหลายๆ สถานที่เป็นเวลานานๆ

4. หาเรื่องนำตัวเองไปอยู่ในจุดที่สบายใจเพียงคนเดียว

ผู้ที่ชื่นชอบการนำตัวเองไปอยู่ในจุดที่สบายใจเพียงคนเดียว แทนการสร้างปัญหาให้กับคนอื่นๆ จะเริ่มรู้จักการรักตัวเอง

และเรียนรู้การอยู่คนเดียวให้เป็นมากกว่าคนทั่วไป

ซึ่งก็เหมือนกับเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางใจให้เกิ ดขึ้นได้

เพราะสุดท้ายแล้ว ก็คงไม่มีใครสามารถเ ยี ย ว ย าตัวเราได้ดีไปมากกว่าตัวเราเองได้อย่ างแน่นอน

5. ไม่อินกับการมีคนข้างๆ

บ่อยครั้งที่ความสบายใจมักเกิ ดขึ้นได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ไม่สามารถป ฏิเ ส ธได้ว่าการมีคนข้างๆ

จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ความสุขที่ข าดหายไปถูกเติมให้เต็มได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งก็ไม่ใช่ที่ว่าคนทุกคนจะมีความคิดแบบนั้น

เพราะกับบางคนแล้ว การมีคนเข้ามาร่วมใช้ชีวิตข้างๆ ด้วย อาจทำให้ความสุขที่เคยมีหล่นหายไปอันเนื่องมาจากสาเหตุของความคิดมาก

ที่มักจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการเริ่มต้นความสัมพั นธ์

6. มองว่าเป็นเรื่องปกติ

หลายคนอาจมองว่า คนที่ชื่นชอบการอยู่คนเดียวและแฮปปี้กับมันนั้น

ดูเหมือนพวกไม่ปกติ เพราะคนส่วนใหญ่

โดยเฉพาะวัยรุ่นที่กำลังว้าวุ่ น มักจะเป็นพวกที่โหยหาคนมาอยู่ข้างๆ

ด้วยตลอดเวลา แต่หารู้ไม่ว่า ความจริงแล้ว คนที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นแหละ คือคนที่ไม่น่าจะปกติ

 

ขอบคุณ : s i n e e n o w