ธรรมะ

เมื่อมันสุดมือแล้ว จงอย่ ายื้อให้เขาอยู่ต่อ ควรปล่อยเขาไปตามก ร ร ม เถอะ

คนบางคนถ้าสุดมือแล้ว ก็ต้องปล่ อยไป เรื่องบางเรื่องเมื่อคุณชี้แจงไปแล้ว

เขาก็ควรจะยอมรับฟัง แต่เมื่อเขาไม่ฟังและคุณก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่ างดีที่สุด

ไปแล้วก็คงต้องปล่อยมันไปตามที่มันควรจะเป็น

ในโ ล กนี้มีเรื่องอะไรต่อมิอะไรหลายอย่ างที่เราต้องใส่ใจเราไม่สามารถให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่อง

ได้หมดแต่เราสามารถเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดให้ดีที่สุด

ได้เมื่อทำเต็มที่แล้วผลจะเป็นอย่ างไรก็ต้องปล่อยให้มันเกิ ดขึ้นถ้าความล้ มเ ห ล ว

ที่เกิ ดขึ้นนั้นมันมาจากปัจจัยภายนอกที่คุณควบคุมไม่ได้และคุณมั่นใจว่าได้ควบคุมปัจจัยภายใน

อย่ างดีที่สุดแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะแล้วจงเงยหน้าขึ้นอย่ าก้ มหน้าลง

เพราะคุณได้ทำมันอย่ างดีที่สุดแล้ว

ไม่ต้องมองหาข้อผิ ด พล าดที่ไหนยอมรับความจริงที่เกิ ดขึ้นแล้วปล่อยมันไปเพราะหากเรามั วแต่จะนับเม็ ด ทรายในชายหาดทั้งโ ล กเวลาของคุณคงไม่พอเป็นแน่

จะพ ย าย ามทำให้คนทั้งโ ล กรู้สึกพอใจในทุกเรื่องอย ากได้รับการยอมรับจากคนทั้งโ ล กมันคงเป็นไปไม่ได้

ดังนั้นทำอะไรก็ตามควรทำเท่าที่เราทำได้เมื่อทำอย่ างดีที่สุดแล้วคนเขาไม่เห็นว่าดีก็ต้องปล่อยมันไป

เลือกทำในสิ่งที่เห็นว่าเราทำแล้วมีความสุขที่จะทำก็พอแล้วอะไรก็ตามที่

เราต้องฝืนทำหรือทำแล้วไม่มีความสุขก็อย่ า

ทำเรามีเวลาไม่มากนักหรอกที่จะแบกส ารพั ดภาระในโ ล กนี้

ควรมองไ ห ล่ของตัวเองดูสักหน่อยว่าพร้อมจะแบกเป้หลังที่มีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด

อย่ าแบกอะไรที่เกินกำลังของตัวเองเพราะไม่เพียงแต่มันจะทำให้คุณ

เป็นทุ กข์แต่บางทีอาจมีผลต่อการยืนตรงๆ อย่ างย าวนานของคุณ