เกร็ดความรู้

การเป็นชีวิ ตคู่ อาจจะต้องเจอ อุปสร รคในความรักบ้าง หากผ่านมันมาได้นั้นแหละคือคู่แท้ของคุณ

เคยสังสั ยมั้ยว่าคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานาน

แบบที่เรียกว่าคู้แท้หรือคู่ชีวิ ตของกันและกันได้ เขาต้องผ่านอะไรร่วมกันมาบ้าง

1. ความลำบ าก

หากจะเป็นคู่แท้ของกันก็คงต้องเคยผ่านความลำบ ากในรูปแบบต่างๆ ร่วมกันมา

หลายคู่คบกันไม่กี่ปีก็สามารถพิสู จน์ข้อนี้ได้แล้ว

แสดงว่าคุณทั้งสามารถเรียกว่าคู่แท้ของกันได้เลย

2. ครอบครัวของอีกฝ่าย

อาจเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆ

คู่ที่มีครอบครัวเป็นอุ ป ส ร รค หลายคนถูกกี ดกันความรักจากผู้ใหญ่

แต่หากคุณพิสู จน์ตัวเองให้ท่านเห็นได้และผ่านจุดนี้มาแล้ว

นั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าความรักของคุณจะดำเนินไปอย่ างราบรื่น

3. ข้อเสี ยของอีกฝ่าย

เรียกได้ว่าข้อนี้หลายคู่ก็เลิ กกันมานักต่อนักแล้ว

เพราะเมื่อเริ่มคบกันนานไปต่างฝ่ายจะเริ่มเปิดเผยความเป็นตัวเอง

ซึ่งแน่นอนต้องมีข้อเสี ยปะปนอยู่บ้าง

แต่หากคุณรับได้และเขาเองก็รับได้เช่นกันคุณทั้งคู่เหมาะที่จะเป็นคู่แท้กันที่สุดแล้วล่ะ

4. ทะเล าะกัน

ทุกคู่ต้องผ่านมาอยู่แล้วกับปัญหาในข้อนี้ แต่ถ้าการทะเล าะกันแบบร้า ยแ ร ง

จนบางครั้งอย ากตัดสินใจเลิ กกัน

แต่คุณก็กลับมาปรับความเข้าใจกันได้ แสดงว่าคุณต้ องรักกันมาก

หรือไม่โ ช คชะตาอ าจลิขิ ตมาให้คุณเป็นคู่กันก็ได้

5. เวลาและระยะทาง

แทบทุกคู่ต้องเจอกับปัญหานี้แบบหนีไม่พ้ น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาที่มีห่ างหายจากกัน หรือมีระยะทางเข้ามากำหนดความรัก

6. ปัญหามือที่สา ม

เป็นเรื่องที่ใครก็ไม่อย ากเจอ เพราะปัญหานี้เปรี ยบเสมือนอุ ป ส ร รค ตัวร้ ายของความรัก

แต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุณหาทางออกร่วมกันได้อย่ างสันติ

และปัญหานี้ก็ไม่เกิ ดขึ้นกับคู่ของคุณอีก ก็แสดงว่าไม่มีใครมาแยกคุณสองคนได้แล้ว

หลายคู่ไปไม่รอ ดจากสาเหตุนี้ แต่ถ้าคู่ของคุณผ่านมันมาได้มีแนวโ น้ มสูงมากที่คุณจะเป็นคู่แท้ของกัน

7. ปัญหาเรื่ องเงิน

ถือเป็นปัญหาที่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆ

เรื่องนี้ไม่ว่าคู่ใครก็ต้องเจอ แต่ถ้าคุณสามารถผ่านมันไปด้วยกันได้เรื่องอื่นก็คงจัดการง่ายแล้วล่ะเนอะ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงอุปสร รคส่วนหนึ่งเท่านั้น

เพราะความจริงแล้วการจะใช้ชีวิ ตคู่ร่วมกับใครสักคนมันยังต้องเจอเรื่องราวอะไรอีกมากมาย

แต่หากคุณทั้งคู่จั บมือแล้วผ่านมันไปได้ ก็ไม่ต้องแ ป ล กใจหรอก เพราะคุณคือคู่แท้ของกันและกัน