6 สาเหตุที่ฉันต้องทิ้งคนเก่า ไปมีรักใหม่ เพราะมันเกินที่ฉันจนทนแล้ว

การนอกใจนั้น เกิ ดขึ้นได้เสมอ และสาเหตุของแต่ละคน ก็ย่อมต่างกันไป

และวันนี้เราก็มีเหตุผลต่างๆ ที่ทำให้ผู้หญิงเกิ ด อาก ารนอกใจ มาให้หนุ่มๆ ได้เข้าใจสักที

1. เพราะพวกเธอ ถูกทำร้ า ย

ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ า ยร่ างกาย ที่ไม่สามารถให้อภั ยได้

การทำร้ า ยจิตใจ ก็ถือเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนไม่ทน อยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุข ยังจะต้องมาทนอยู่กับคนแ ย่ๆ อีก นี่แหละ พวกเธอถึงนอกใจ

2. ความรู้สึก ที่ลดลงไป

ความรัก ที่จะข าดส่วนใดไปไม่ได้เลย เพราะมันจะส่งผลให้ความรู้สึก รักลดลงได้ และเมื่อส่วนนี้จางไปมันก็ยิ่งทำให้คู่ของคุณข าดความสัมพั นธ์ต่อกันและกันได้ง่าย

อาจมีการ นอกใจ เกิ ดขึ้นไงล่ะและทั้งหมดนี้

คือสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ผู้หญิงหลายๆ คนกล้าที่จะนอกใจแฟนตัวเอง

3. รสนิยม เรื่องบ น เ ตี ย ง

สุดท้ายแล้ว อย่ ามองข้ามความสำคัญแบบนี้ไป

เพราะมันเหมือนเป็นกิจก ร ร มที่ สร้างความสัมพั นธ์ ได้เลยนะ

กระชับความอบอุ่นของคู่รักได้อย่ างดี

ซึ่งเรื่องของความชอบก็มีส่วนทำให้อีกฝ่ายเปลี่ยนใจได้เหมือนกันนะ

4. คู่รัก พึ่งพาอาศัยไม่ได้

สิ่งที่ผู้หญิงหลายคนต้องการจากคนรักนั่นคือ การดูแลเอาใจใส่

และรวมไปถึงการพึ่งพาอาศัยได้ในย ามที่ต้องการ แต่หาผู้ชายไม่มีสิ่งนี้ให้แม้แต่น้อยและพบว่ายิ่งคบกันไป

ก็ยิ่งมีเสี ยมากกว่าได้ ผู้หญิงเขาคงจะทนหรอกนะ

5. เกิ ดความเบื่ อหน่ ายกัน

คู่รักทุกคู่ย่อมเกิ ดปัญหานี้  เพียงแต่คุณจะหาทางป้ องกันได้แค่ไหนบางคู่ก็ไม่คิดที่จะหาทางแก้ไขไม่ทำให้ดีขึ้นเลย จึงทำให้ผู้หญิงหลายคนเลือกที่จะนอกใจแฟนไงล่ะ

6. ไลฟ์สไ ตล์ของแต่ละคน

คงปฎิเ ส ธไม่ได้ว่า วิธีการใช้ชีวิต มีผลกับชีวิ ตคู่มาก

เช่น ผู้ชายชอบอยู่บ้าน แต่ผู้หญิงชอบออกไปท่องเที่ยวนี่ก็ถือเป็นความขั ดแย้ ง แล้วนะ ซึ่งบางทีอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย

แต่จริงๆ แล้วมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ง่ายๆ เลยนะ

 

ขอบคุณ : gangbeauty