ข้อคิด

สัญญาณที่บอกว่าเรา เดินต่อไปด้วยกันไม่ได้แล้ว อย่ าฝืนเลย ปล่อยมือกันจะดีกว่า

รักนั้นคือการเรียนรู้ เวลาผ่านไป เราจะได้รู้ตัวตนของอีกฝ่ายมากขึ้น

ฉะนั้น ถ้าคู่ไหนรับตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายได้ ก็ย่อมประคองรักให้ยืนย าวได้

แต่ในกรณีที่ “เข้ากันไม่ได้” มันไม่ใช่เรื่องผิ ด แต่อาจเป็นเรื่องดีถ้าเรารู้ตัวเร็ว และจะได้หาทางแก้ไขสิ่งนั้น

1. คบกันแล้ว ต้องแส ร้ ง เหมือนว่าเป็นอีกคน

เช่นนี้ เขาอาจจะประทับใจคุณจริง แต่คงเป็นความรัก ที่ไม่ใช่ระยะย าวแน่นอน

ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นคนอื่นได้ตลอดการเป็นตัวของตัวเองดีแล้ว ทางที่ดีถ้าเกิ ดปัญหานี้ ให้ปรับตัวเข้าหากัน คุณจะรู้สึกว่าการรักกันนั้น

ไม่จำเป็นต้องแส ร้ ง รักกันอย่ างที่ ทั้ง 2 ฝ่ายเป็น แบบนี้ดีแล้ว ในระยะย าว

2. คบกัน แต่ไม่รู้ใจกัน

เมื่อคนรักกัน 2 คน เรารักกันคบหากันต้องเป็นคนที่พิเศ ษ กว่าคนอื่นคือรู้จัก

ฉะนั้น ถ้าคบกันแล้ว แต่เขาหรือเราไม่รู้ใจว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร

ชอบอะไร นิสั ยใจคอเป็นยังไง ปัญหาก็จะตามมา สื่อถึงสัญญาณไม่ดีเท่าไรนัก

3. มองไม่เห็นอนาคตของสองเรา

นอกจากชีวิต จะจมลงแล้ว เรื่องอื่นๆ ก็ตามมาหรืออาจจะไม่มีปัญหากัน แต่ชีวิ ตนั้นย่ำอยู่กับที่

ถ้าฝ่ายชายยังไม่พร้อมที่จะสร้างครอบครัว โดยที่ฝ่ายหญิงเริ่มมองหาอนาคตแล้ว

หรือฝ่ายหญิงเองยังคงยึดติดกับสังคมแบบเดิมๆ ไม่พร้อมที่จะเก็บเงินและนี่ อาจจะเป็นสิ่งที่บอกว่า ถ้าเราไม่แก้ไขหรือตกลงกันสุดท้ายก็คงไปกันไม่ได้

4. คุยกันไม่รู้เรื่อง

ความคิดไม่ตรงกัน บ้างก็คงยอมกันได้ แต่ถ้าส่วนมากแล้วพวกคุณไม่เข้าใจกันเลย

และแน่นอนว่าต้องนำพามาซึ่งการทะเล า ะเพราะอย ากเอาชนะ

มันไม่ใช่สิ่งที่คนรักกันเขาทำกันหรอกนะ

จงทบทวนดูว่าเราและเขามีเรื่องใด ที่ไม่ตรงกันบ้าง ถ้าเป็นส่วนใหญ่ที่เข้ากันไม่ได้ อนาคตคงไม่ต้องเอ่ยถึง

5. ไม่ให้เกีย รติกัน

ควรให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสัมพั นธ์ที่ย าวนาน

แต่ถ้าคนรักของคุณตอนนี้ไม่ให้เ กี ย รติกันเลยทั้งตัวเรา ครอบครัว เพื่อนฝูง เวลาทะเล าะกันทีไร อ้างอิงถึงบุ พ ก ารี ว่าเราเสี ย ๆ หายๆ แบบนี้คงไปกันไม่ได้

6. รู้สึกเ ค รี ย ด อึดอัดใจ

ว่ากันว่า คนสองคนจะรักกันได้ ต้องมีบางอย่ างที่ดึงดู ดซึ่งกันและกัน

แต่พอนานไป รู้สึกได้ว่าเราอึ ดอั ดที่อย ากจะพูด

อย ากจะบอกอะไรเขาไป แต่ก็กลั วที่จะต้องทะ เล าะกัน

มีหลายอย่ างที่ไม่สามารถเข้ากันได้ จนกล ายเป็นความเ ค รี ย ด

สุดท้ายความรักอาจจะเริ่มน้อยลง ไปเรื่อยๆ

7. คบกันแล้ว มีชีวิ ตที่ดิ่ ง ลง

คนเราเมื่อรักกัน ควรเป็น คู่สร้างคู่สม มากกว่าการเป็น “คู่กร ร ม”

ถ้าคุณรู้สึกว่าความรักของคุณ ทำให้ชีวิตแ ย่ลง ไม่ว่าจะเรื่องเงินทองที่มีอยู่เริ่ม หายไป

เหตุอาจจะเกิ ดจากการไม่วางแผนการเงินให้ดี จนเราเอง ต้องเดื อ ด ร้อนไปด้วย แม้แต่เรื่องอื่นๆ เช่น มีแฟ น แต่สังคม เพื่อนห าย

หรือติดแ ฟนมากไป จนเราแ ย่ลง แบบนี้ควรต้องห่างกันดูบ้างแล้วนะ

8. รู้สึกว่าไ ลฟ์สไ ตล์เราต่างกัน

บางคนชอบฟังเพลงลูกทุ่ง อีกคนชอบเพลงสากล

แล้วเรื่องอื่นๆล่ะ จะเข้ากันได้มากแค่ไหน บางคนชอบเข้าสังคม

แต่อีกคนชอบอยู่บ้านคนจะรักกันได้ต้องเกิ ดจากความชอบไปในแน วทางเดี ยวกัน

แน่นอนเมื่อแรกคบคุณอาจจะทนได้เรื่องความต่างได้

แต่พอนานเข้า มันอาจจะไม่เป็นอย่ างนั้น และมันก็เป็นเหตุ ที่ทำให้คุณไปด้วยกันไม่ได้แล้ว

9. คุณหรือเธอ รู้สึกไม่ไว้วางใจ คนรักมากนัก

แน่นอนการไว้วางใจ เป็นเรื่องสำคัญ เมื่อมีรัก การไว้ใจย่อมตามมา

แม้ว่าอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ต้องเป็นส่วนมาก เช่น เรามีปัญหา เราเองกล้ าที่จะเล่าปัญหาเหล่านี้ ให้เค้าฟัง

เพื่อหาทาง ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แต่ถ้าเราเลือกที่จะบอกเพื่อนมากกว่าคนรัก แสดงว่าเราไม่ได้มั่นใจ ในตัวคนรักมากเท่าไร คงเพราะเขาต้องมีบางอย่ างที่ทำให้เรายังไม่มั่นใจไงล่ะ

แต่ด้วยการที่คบมาสัก ระยะเรารับรู้ได้เอง ก็ควรต้องปล่อยมือ

และถอยออกไปดีกว่า แต่ก็อย่ าใช้เพียงอารมณ์ตัดสินใจ

ต้องใช้ความรู้สึกและเหตุผลหลายอย่ างด้วย จงไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนและติดสินใจเอง

เรื่องของคนสองคน คุณเท่านั้นที่รู้ ขอเป็นกำลังใจให้นะ