ธรรมะ

5 ข้อดี ของการเป็นคนนิ่งๆ ทำอะไร พูดอะไร ใช้สติให้มาก แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไป

ยิ่งโตยิ่งต้องอยู่เงียบๆ อย่ าแสดงความรู้สึกอะไรออกไปเลย จงมีความสุขให้มาก การแสดงออกเวลารู้สึกไม่พอใจ

มันไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไป อย่ านำเอาความโก ร ธ ณ ตอนนั้น

ไปแลกเปลี่ยนกับความรู้สึกดีๆ ที่เขามีให้ จะทำอะไร พูดอะไร ต้องใช้สติให้มาก

ไม่ต้องวุ่นวาย กับใคร

คนอื่นเห็นก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆ ไม่น่าสนใจ จึงไม่ค่อย ต ก

เป็นเป้าสำหรับการ นิ น ท า เพราะดูเป็นคนนิ่งๆ ดูน่าเกรงขาม ค ม ใ น ฝั ก เสื อซ่อนเล็บ หรือเรียกอะไรก็แล้วแต่

แต่คุณนั้น จะไม่ต้องไปวุ่นวายกับใคร ให้เหนื่อยใจเลยจริงๆ นะ

เก็บความรู้สึกได้เก่ง

คนนิ่งๆ ถือว่าจัดการ อารมณ์ของตนได้ดี เขาจะมีหนทางดีๆ

เตรียมไว้เอาคืนที่ดีกว่าการ ด่ า หรือใช้ความ รุ น แ ร ง เพราะคนนิ่งๆ

แบบนี้ นี่อ่ านความรู้สึก ย า กจริง น่ากลั วกว่าคนที่ชอบเหวี่ ยงชอบวีนเยอะ

คนอื่นเ ก ร งใจ ไม่กล้ ายุ่ง

จากการที่เป็นคนนิ่งๆ จึง ย ากจะคาดเดา ทำให้ดูเป็นคนที่เยือกเย็น สุขุม เป็นผู้ใหญ่กว่าใครๆ

คนส่วนใหญ่ เลยขอไม่ยุ่งจะดีกว่า นี่แหละประโยชน์ของการเป็นคนนิ่งๆมาดดูเป็นผู้ดี พร้อมรับกับสถานการณ์ได้เหมาะสมกว่ากันเยอะ

อย่ างที่เขาเรียกว่า นิ่งสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหวเลยจริงๆ แหละ

ชีวิตไม่ต้องเสี่ ยงกับดร าม่า

คนที่พูดเยอะเ ผ ย ความในใจมากไป คนอื่นก็จะรับรู้เรื่องของเรามากตามไปด้วย

มีอะไรก็โ พ สต์ลงในโ ซเ ชี ยล โดยเฉพาะด้านแ ย่ๆ

แต่ มันก็จะนำพาความรู้สึกที่ไม่ ดี ที่มีคนเข้ามาอ่ านเจอด้วยเช่นกันนะ อาจเกิดประเด็ นกับคนอื่นได้ง่ายๆฉะนั้น แล้วการเป็นคนเรียบๆ

ไม่แสดงออกอะไร ก็จะเลี่ ยงปัญหาที่จะมีกับคนอื่นๆได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะ

คนอื่นค าดเดา ไม่ได้

การค าดเดาได้ ย า ก ทำให้คน มองเราไปอีกแบบ

ก่อนที่เขาจะทำอะไร ก็จะคิดเยอะมีความเกรงใจอยู่บ้าง

ฉะนั้น นิ่งไว้ก่อน พ่อสอนไว้ ทำให้มีความเกรงใจซึ่งกันและกัน