เกร็ดความรู้

9 วิธี คุยแ ช ทอย่ างไรให้เขา อยากคุ ยกับเราอีก

1. เป็นแ ร ง บั น ด าลใจให้เขา

คุณต้องยอมรับว่า ผู้ชายก็มีความเครี ยดของตัวเองอยู่แล้ว

ฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปเพิ่มความเครี ยดให้เขาขึ้นไปอีก

อย่ าไป พ ย าย ามสู บพลั งเขาด้วยการส่งข้อความงอแง หงุดหงิด เกี่ยวกับคนที่ทำให้คุณอารมณ์เสี ยหรืออะไรก็ตามที่ไม่เป็นดังหวังในวันนั้นๆ

แต่ให้มอบพลั งงานที่ดีให้กับเขาแทน ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่มอบพลั ง

ภาพที่สร้างแ ร งบั นดาลใจหรืออะไรก็ได้ที่สร้างความรู้สึกทีดี หากคุณรู้สึกเหมือนหมดพลั ง ให้ช าร์ ตตัวเองด้วยการงีบ หรือนอนแทนที่จะไปลงที่ผู้ชายของคุณนะ

2. โฟกั สไปที่เป้าหมาย

หากคุณพบว่าตัวเองกำลังนั่งเฝ้ารอให้เขาตอบกลับอย่ างเดียวและรู้สึกเหมือนโดนปั่ นหัว

ก็ขอจงโฟกั สไปที่เรื่องอื่นบ้าง จำไว้ว่า คุณคงไม่อย ากถูกผู กมั ดไปกับการใช้เวลาด้วยการนั่งรอเพื่อจะได้แชทกับเขาอยู่ตล อดทุกชั่ วโมงตลอดทั้งวัน

จนไม่ได้ใส่ใจไปที่เป้าหมายอื่นของคุณเลยใช่มั้ย เรียงลำดับความสำคัญของเป้าหมายคุณให้ดีดีกว่านะ แล้วเขาจะ    ซ าบซึ้งกับเวลาที่คุณมอบให้เขา

3. เว้ นระยะห่างกับเขาบ้าง

การเ ก าะติ ดกับเขามากเกินไปอาจเป็นการทำล ายความสัมพั นธ์กันได้

ก็เหมือนกับที่คุณคงไม่อย ากให้เขามาเกาะห นึ บ อยู่กับคุณตลอดเวลาจนคุณไม่สามารถให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นได้เลย นั่นแหละ คุณก็ไม่ควรทำแบบนั้นกับเขาเช่นเดียวกัน

4. ถ้าไม่ใช่เรื่องสำคั ญมาก อย่ าส่งไป

ควรจะให้ความเ ค า ร พกับเวลาส่วนตัวของเขาบ้างดังนั้นก่อนจะกดส่ง

ต้องมั่นใจว่าคุณไม่ได้ส่ งข้ อ ค ว ามหาเขาในทุกเรื่องที่ผุดขึ้นมาในหัว

หรือทุกเรื่องที่คุณนึกขึ้นมาได้ และต้องระมั ดระวั งในการใช้คำด้วย เพราะคำพูดเป็นนายคนนะจ๊ะ

5. สร้างเสี ยงหัวเราะให้กับเขา

คำค มขำๆ อะไรก็ได้ เพราะมันเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้ใครสักคนมีความสุข

โดยเฉพาะหากว่าใครที่มีเรื่องเ ค รี ยดๆ อยู่ ลองส่งข้อคว ามของคุณที่สามารถแบ่งปันพลั งงานดีๆ

ให้กับเขา แทนที่จะไปส่งพลั ง งาน ด ราม่ าไปให้เขา หรือวิ ก ฤ ติ ชีวิ ตใดๆ ที่เคยเจอ เอาเป็นว่าเรื่องตลกนี่แหละดีที่สุดแล้ว

6. ส่งไปแค่ข้อค วามที่ดีๆ

เพราะว่าคนอื่นไม่สามารถได้ยินโทนน้ำเสี ยงของคุณผ่านข้อความได้

ดังนั้นคุณไม่ควรคุยทุกเรื่องที่คุณต้องการอย ากจะคุย อย ากจะถกประเด็นกัน หากอย ากจะคุยก็เก็บเอาไว้คุยผ่านโทรศั พท์หรือคุยกันตัวต่อตัวน่าจะดีกว่านะ

7. ทำตัวให้เหม าะสมมากขึ้น

คุณรู้น่าว่าอะไรที่จะทำให้เขารู้สึกดีได้ และเขาจะตอบสน องอย่ างไร

ฉะนั้น..ใช้ความเป็นผู้หญิงของคุณสร้างความกระชุ่ มกระช วยให้กับวันของเขาหน่อย

แต่ไม่ใช่ว่าให้ออกนอกทะเลไปไกลนะ แค่ให้สนุ กแบบซ อ ฟท์ๆ

เพียงพอที่จะทำให้เขารู้สึกได้ว่าโชคดีแค่ไหนที่มีผู้ หญิงแบบคุณอยู่ในชีวิต

8. อย่ าเ ผล อเขียนเรียงความไปให้เขา

เก็บบทสนทนาย าวๆ ไว้คุยกับเขาตอนได้เจอกัน หรือถ้าเรื่องที่จะคุยเป็นเรื่องสำคัญ

คุณก็ต้องเตือนให้เขาถามคุณเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อเจอกัน

เพราะว่าบทสนทนาที่จะคุยมันคงจะย าวเกินกว่าที่จะส่งเป็นข้อความ จำไว้ว่าเรื่องสำคัญๆ บ่อยครั้งมักจะถูกแปลความไปผิ ดเมื่ออยู่ในรูปแบบข้อความ

9. ถามคำถามเขา

หากคุณต้องก ารรู้จักเขาให้มากขึ้น ใช้ข้อความให้เป็นประโยชน์

ถามเขาเกี่ยวกับชีวิตของเขา ความฝันของ เขา แล้วเขาจะรู้สึกว่าคุณเอาใจใส่และสนับสนุนเขาดี

ส่วนสิ่งที่ควร เ ลี่ ยงก็คือ การพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเอง เพราะจะทำให้เขารู้สึก รำค าญกับข้อความของคุณ

สรุป..แล้วเ ค ล็ ด ลับที่จะทำให้เขาอย ากคุยกับเราอีกก็คือ การสร้างความรู้สึกที่ดีกับเขาเข้าไว้ ถ้าเราสร้างโ มเ ม นต์ดีๆ ให้เกิ ดขึ้นกับเขา ให้กำลังใจ ทำให้เขาหัวเราะ

และเป็นผู้หญิงอาร มณ์ดี ยังไง้ยังไงเขาก็ต้องอย ากคุยกับเราอีกแน่นอนใครๆ ก็อย ากวิ่งเข้าหาคนที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆ ทั้งนั้นล่ะ จริงมั้ย

 

ขอบคุณ : lamunlamai