7 ความโดนเด่นของสาว อ ว บ ที่ผู้ชายยิ่ ง นับวัน ยิ่ งเ ทใจให้

ทุกวันนี้เรื่องหุ่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร เพราะผู้ช ายหลายคนเขาเข้าใจความเป็นผู้หญิงมากขึ้น

กินเก่งกินจุเป็นเหมื อนกัน และนี่ก็เป็นเหตุผลดีๆ ที่นำมาบอกต่อให้สาวๆ ไ ซส์บิ๊ กได้รู้ว่า ถึงแม้เราจะอวบแต่ก็มีส่วนพิเศ ษเพราะผู้ชายสมัยนี้เค้าชอบอวบๆ กันแล้ว..เด้อ

1. ดูเด็กกว่าอ ายุจริง ผู้ชายบางคนบอกว่าสาวอ วบจะมีจุดเด่นบนใบหน้าที่ดูแล้วจะเด็กกว่าอ ายุจริง

อาจเป็นเพราะผิ วหนังที่เต่ งตึ ง ไม่เหี่ ยวย่ นไงล่ะ

2. บั้ นท้า ย กระแ ท กใจ จุดดึงดู ดความสนใจได้ดีอีกอย่ างของสาวอ วบก็คือ บั้ นท้ าย

แถมผู้ชายบางคนก็มีสเ ป คแบบที่ชอบสาวที่มีก้ นตู้ มๆ ซะด้วยสิ

3. หน้าอ กหน้ าใจอึ๋ ม เรื่องนี้คงปฏิเ สธไม่ได้ว่าสาว อ ว บ หลายๆ คน มีหน้าอ กหน้าใจที่อึ๋ มมากๆ

และนี่ก็เป็นอีกข้อดีที่ผู้ชายชื่นช อบในตัวสาว อ ว บเป็นพิเศ ษ

4. บ่งบอกถึงคนมีอั นจะกิน อันนี้อาจเข้าขั้นอุดมสมบู รณ์เลยก็ว่าได้เนอะ

ก็แหม.. กว่าจะได้หุ่ นแบบนี้ลงทุนมาเยอะแล้วค่ะ

5. แ ข็ งแ ก ร่ ง ไม่บอบบาง อาจด้วยรูปร่างที่ดูอ วบ

จึงทำให้ผู้ชา ยชอบเพราะว่าดูเป็นผู้หญิงแ ม นๆ หน่อย ไม่บอบบางเกินไป

6. ผิ วนุ่มไม่เหี่ ยวย่น สาวอ ว บมักจะมีผิ วที่เ ต่ งตึง ไม่เ หี่ ยวย่ น

จับที่ไรก็จะดีอบอุ่นอีกด้วย

7. เป็นผู้หญิงเต็ มตัว ก็เพราะเที ยบกับผู้หญิงที่ร่างบาง ผ อ ม แ ห้ งแล้ว

สาวอวบเขาจะมีจุดเด่นกว่าตรงที่ดูเต็ มไม้เต็ มมือมากกว่า

แถมยังสุดดุดตามากกว่าด้วยนี่เป็นเพียงส่วนเล็กน้ อยสำหรับข้อดีของสา วอว บนะจ๊ะ

สิ่งสำคัญที่อย ากจะฝากไว้ก็คือการที่เราต้องดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วย และทำให้ตัวเองดูสวยเสมอ อย่ าให้แ พ้สาวๆ หุ่นบ างเขานะ