ข้อคิด

5 วิธี ดูคนไหนแค่แก ล้งโ ง่ คนไหนโ ง่จริงแต่ชอบอวดฉลาด ดูยังไงให้ออก

“ต่างคน… ต่างความคิด”

“ต่างจิต… ต่างใจ”

“อย่ าดูถูกความคิดใคร ”

“ถ้าความคิดเขาไม่ตรงกับความคิดเรา…”

คนโ ง่ ที่รู้ตัวว่าเป็รคนโ ง่…ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาด

แต่คนโ ง่ที่สำคัญตนเป็นนักปร าญช์…คนนั้นแหละ…โ ง่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง…

คงปฏิเ ส ธไม่ได้เลยว่า ในสังคมทุกๆ วันนี้ มีคนอยู่หลายประเภทจริงๆ ซึ่งบางคนก็ไม่มีใครอย ากคบหาด้วย

บ่อยครั้งที่พวกเขา ไม่รู้ตัวเองว่านิสั ยส่วนตัวของเขาเอง ทำให้คนรอบข้างต้องเบื่ อหน่ ายในจำนวน นี้ มีอยู่จำพวกหนึ่ง ที่ถูกเรียกว่าเป็น “คนโ ง่ชอบอวดฉลาด” นั่นเอง

1. คนโ ง่ ชอบโยนความผิ ดให้คนอื่น

คนโ ง่ ไม่ชอบรับผิ ดในสิ่งที่ตนทำ และมักโยนความผิ ดให้คนอื่น

สม อ ง ของคนฉลาดจะมีปฏิกิ ริ ย าที่ต่างออกไป เมื่อมีความผิ ดพล าดเกิ ดขึ้นพวกเขาจะรู้ถึงความผิ ดพล าดทุกอย่ าง และจะใช้มันเป็นบทเรียน เพื่อไม่ทำอีก

2. คนโ ง่ มักจะคิดว่าตัวเองถูก

ในสถานการณ์ที่มีความขั ดแย้ ง คนโ ง่จะเถี ยง เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ จะไม่ยอม

แทบจะไม่สนเลยว่า ในวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยมั้ย ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจและพร้อมยอมรับในความเห็นที่ต่างไปจากตัวเอง

คนฉลาดจะตั้งใจฟังและพิจารณาเรื่องทั้งหมดก่อนที่พวกเขา จะตัดสินใจ จะพูด หรือทำอะไรออกไป

3. คนโ ง่จะไม่สนความรู้สึกของผู้อื่น

คนที่มีไ อ คิ ว สูงมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ เห็นอกเห็นใจคนอื่น

และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใคร

โดยไม่หวังอะไรตอบแทน ต่างจากคนโ ง่

ที่แทบจินตนาการไม่ออกเลย ว่าคนอื่น จะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้ยังไง

และมองด้วยว่า การทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไร ถือเป็นเรื่องแปลก

4. คนโ ง่ คิดว่าตัวเองดีกว่าใคร

คนโ ง่มีแนวโน้มที่มักจะ วิจารณ์หรือติคนอื่น เพื่อให้ตัวเองดูดี

เพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าใครๆ

มักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อน เขาจะมีความลำเอียงเป็นที่ตั้งเสมอ นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า คนที่ไอ คิ วต่ำมีแนวโน้มชอบการล งโท ษที่รุ นแร ง เกลี ย ด คนที่รักชอบเ พ ศเดียวกัน

ถ้าในชีวิตเราต้องเจอคนเช่นนี้ และไม่สามารถที่จะเ ลี่ ยงได้ ก็ให้นึกเสี ยว่า

เป็นนิ สัยของคนโ ง่ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกันละกัน เผื่อจะช่วยให้เข้าใจคนเหล่านี้ได้บ้าง

5. คนโ ง่ จะแสดงอาการโ มโ หและก้ าวร้ าว

พอคนโ ง่ เขารู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่ างที่คิด

หรือเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้ว พวกเขาจะแสดงอาก ารโ ม โ หและก้ าวร้ าวออกมา เพื่อเป็นการกลบเ ก ลื่ อ นนั่นก็เพราะว่า

ด้วยความฉลาดน้อยของเขา จึงมีพ ฤ ติก ร ร มที่ก้ าวร้ าวออกมาให้เห็น