เกร็ดความรู้

เอาชนะคนที่ “เ ก ลี ย ด คุ ณ” ด้วย 5 วิธีนี้

สาเหตุที่พวกเขาเกลี ยดคุณ

– อาจเป็นเพราะพวกเขาไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น เค้าถึงอิ จฉ าคนอื่น

– สิ่งที่พวกเขาเกลี ยดจริงๆ แล้วมันคือสิ่งที่พวกเขาแอบชื่นชอบในตัวคุณ..หรืออิ จฉ าคุณนั่นเอง

เพราะไม่ใช่ทุกคนรักหรือชื่นชมในตัวเรา ถ้าเราเผลอทำตัวไม่ถูกไม่ควรไป

คนรอซ้ำก็มีเยอะ โ ล กไม่ได้เ ล วร้ า ยหรอกแต่ ก็ไม่สวยงามจึงไม่แปลก หากจะมีทั้งคนที่ชอบเรา และ ไม่ชอบเรา

แต่ณจะอยู่ภายใต้ความเกลียด หรือความไม่ชอบขี้หน้านี้อย่ างไรให้เป็นสุข

1. อย่ าไปจงเกลียดจงชัง

ใครเกลียดเราก็อย่ าไปเกลียดตอบ เพราะไม่งั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนน่ารั งเกี ยจเสี ยเอง

ให้อภั ยพวกเขา อวยพรให้เค้าจากใจจริงและ อย่ าลืมมีน้ำใจและมอบความรักให้แก่พวกเขาด้วยล่ะ

2. แสดงน้ำใจ

บางทีอาจพูดง่ายแต่ทำย าก อย่ างไรก็ตามคุณควรมีน้ำใจแม้แต่กับคนที่ไ ร้น้ำใจกับคุณ

การแสดงน้ำใจไม่จำเป็นต้องสนใจว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนคุณไม่ควรไปตัดสินผู้อื่นจากคำพูดของ

พวกเค้า แต่สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อคุณต่างหาก

คือสิ่งที่สะท้อนมุมมองและพ ฤ ติ ก ร ร มของพวกเขาเอง คนไ ร้น้ำใจส่วนใหญ่มักจะทำตัวไ ร้ม ารย าทกับตัวเอง ที่

สำคัญยังล ามไปถึงคนรอบข้างด้วย

3. ทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น

ผู้ที่ทำตัวน่ารั งเ กี ย จส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาและปฏิเสธที่จะแก้ไขหรือแม้แต่ที่จะรับรู้ด้วยซ้ำ

อย่ าเกลี ยดคนที่อิ จฉ าคุณ แต่จงให้เกี ยรติที่เขาอิ จฉ าคุณ

เพราะอย่ างน้อยๆ เขาก็ตระหนักได้ว่า คุณมีดีกว่าจนเขาอิ จฉ า

ดังนั้น พอพวกเขามีปัญหากับคุณโปรดเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลย

แต่มันเป็นปัญหาของพวกเขาเอง พ ย าย ามอยู่ห่างๆ จากคนเหล่านี้ และลองคิดในมุมมองของพวกเขาแทนที่จะรู้สึกเกลี ยด คุณอาจจะสงส ารพวกเขาแทนก็ได้

4. มองข้ามไปบ้าง

คนมันเกลี ยด พูดอะไรหรือทำอะไรให้พวกเขาก็ยังเกลี ยดเราอยู่ดี ฉะนั้นอย่ าไปใส่ใจเลย

ทางที่ดีคือเราอย่ าไปสนใจคำพูดหรือเก็บมันมาคิดให้ร ก สม อง ทางใครทางมันดีกว่าแล้วใช้ชีวิตของเราเองให้มี

ความสุข วิธีนี้นอกจากจะทำให้ความเกลี ยดเบางบางลงแล้ว

ยังทำให้ปัญหาที่อาจขึ้นในอนาคตหมดไปด้วย

5. อวยพรให้เค้าจากใจจริง

หากคุณจะหลับคำวิจารณ์ หรือ คำติฉินนินทา ยังไงก็หลบไม่พ้นหรอก

ดังนั้นคุณอย่ าคิดมากไปเลยจงเมินเฉยใส่พวกเขาและถ้าอวยพรให้พวกเขาได้ก็จงทำซะ

คำส าปแ ช่ งหรือคำพูดร้ า ยๆ ก็จะย้อนกลับไปหาผู้พูดเองแหละ“ใครดีมา ให้ดีตอบ เราจะได้เป็นคนดีแบบเขาใคร      เ ล วมา เราไม่ต้องเ ล วตอบ. เพราะ เราไม่ใช่คนเ ล วแบบเขา”

 

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h