ข้อคิด

เพื่อนหรือคน 6 แบบนี้ เขาดีกับคุณมาก อย่ าได้ปล่อยเขาไปจากชีวิต

เรามีเพื่อนตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ บางคนมีเพื่อนเยอะ บางคนก็มีเพื่อนน้อย บางคนเป็นเพื่อนเก่า

บางคนเป็นเพื่อนใหม่ บางคนเป็นเพื่อนของเพื่อน

บางครั้งตัวเองก็เป็นเพื่อนของคนอื่นบางคนเป็นที่รักของเพื่อนๆ

แล้วคุณล่ะเคยอยู่ในตำแหน่งไหนในกลุ่มเพื่อนๆ กันบ้าง วันนี้เรามีเคล็ดลั บดีๆ มาแนะนำ

1. คนที่ ตรงไปตรงมา เหมือนกับ ลูกขุน

ลูกขุนที่อยู่ในชั้นศ าลจะให้การตัดสิน ค ดี ผ่านหลังจากที่รวบรวม พ ย านหลักฐ านจนครบถ้วนก็เหมือนกับคน

ประเภทนี้ จะช่วยบอกสิ่งที่คุณทำลงไปอย่ างตรงไปตรงมา ทั้งในเรื่องงานและการใช้ชีวิต

2. คนที่ ให้คำปรึกษากับคุณอยู่เสมอ

คนให้คำปรึกษา คือคนที่คุณสามารถคุยได้ในย ามจำเป็นเช่น การตัดสินใจครั้งใหญ่ในกิ จ การ การตัดสินใจจ้างพนักงาน

หรือความรู้ต่างๆ ในหลายๆ ครั้งที่พวกเขามักจะมีประสบการณ์ที่เหมือนๆ กับคุณ

ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเองจะเป็นคนที่หาเวลามาให้คำแนะนำต่างๆ และแม้ว่าบางครั้ง คุณอาจจะเห็นไม่ตรงกับพวกเขา

แต่นั่นก็คือสิ่งที่สำคัญ พึงระลึกไว้เสมอว่า การที่พวกเขาให้คำแนะนำที่ต่างออกไป

แต่มันแฝงไว้ด้วยความปรารถนาดีต่อคุณทั้งนั้น

3. คนที่สนับสนุน ส่งเสริมคุณ

บุคคลประเภทนี้ จะคอยช่วยสนับสนุน เมื่อคุณต้องเผชิญกับสิ่งไม่ค าดฝัน

คุณไม่ควรเริ่ม ธุรกิจใหม่ จนกว่าคุณจะเจอใครสักคน ที่จะมาช่วยสนับสนุนคุณคนประเภทนี้มักจะเป็น คนรัก

คนสนิท คนสำคัญ แม้แต่เพื่อนเก่าของคุณ

คุณควรจะรักษาคนเหล่านี้ไว้ แม้มันจะเป็นเรื่องย ากพอๆ กับการสร้างธุรกิจก็เถอะนะ

4. เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นมิตรคู่สร้าง

คนประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหุ้ นส่วนของธุรกิจก็ได้

เพียงแค่คือคนใกล้ชิด ที่รู้จักคุณและธุรกิจของคุณอย่างปรุโปร่งและเป็นเพราะพวกเขารู้จักคุณ และธุรกิจของคุณดี

บ่อยครั้งจึงอาจทำงาน ร่วมงานกันย ากบ้าง

และนั่นแหละ ท้ายที่สุด ธุรกิจของคุณก็ไม่อาจข าดบุคคลเหล่านี้ได้เลย

5. คนที่คอยยั่วยุคุณ สบประม าทคุณ

คนเหล่านี้จะคอยตั้งคำถามคุณ บอกว่าคุณทำไม่ได้บ้าง ว่าคุณไม่ดีพอบ้าง ซึ่งคำพูดของพวกเขา

อาจจะแ ผ ดเ ผ าจิตใจของคุณไปบ้างล่ะ และเป็นแร งกระตุ้ นให้คุณพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเพื่อจะล บคำ สบ ประม าทของพวกเขาให้ได้ หน้าที่สำคัญของคน

พวกนี้ ก็คือการยั่ วยุคนอื่นนั่นเอง

6. คนที่คอยช่วยประสานงาน

ผู้ประกอบการทุกคน ต้องมีคนที่คอยรับฟังความคิดต่างๆ และให้ความเห็นได้ในทันที ก็คือ

ผู้ประสานงาน นั่นแหละ พวกเขาคือคนที่คอยช่วยในกิจการงานต่างๆ ของคุณเสมอเช่น การหาไอเดี ยธุรกิจใหม่ๆ แคมเปญหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งผู้ประสานงานที่ดี ก็จะต้องมีจินตนาการเยี่ยมยอด และมีความคิดใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนกับคุณอยู่เรื่อยๆ ไม่จำเจ

 

ขอบคุณ : เป็นตาฮัก