ข้อคิด

เมื่อมันทุ กข์มากนัก ควรถอยออกมา…เมื่ออยู่แล้วสบายใจ นั่นแหละคือที่ของเรา

ในช่วงนี้ผู้ คนส่วนใหญ่มักจะได้รับผลกระทบจากอะไรหลายๆ อย่ าง

จึงทำให้เกิ ด ความทุ กข์ ความเ ค รี ยด สะสม

จะทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นอย่ างที่คิด อย่ างที่หวัง

5 วิธีใช้ดับความทุ กข์ในใจ และหั่นมาพึ่งตัวเองให้ได้

ร้ องไ ห้ออกมา

มันคือการปล ดเปลื้ องอารมณ์ออกมาในเวลาอันเหมาะสม คือการบำบั ดที่ธรรมช าติของร่างกายสร้างไว้ในเวลาที่ความรู้สึกพุ่ งถึงขี ดสุด ไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจ ก็ทำให้ร้ องไ ห้ได้ทั้งนั้น

น้ำตาแห่งความยินดี น้ำตาแห่งความเศร้ าโศ ก ไม่ใช่เรื่องน่าอาย คนที่ร้ องไ ห้ไม่ใช่คนที่อ่อนแอ

เราทุกคน มีหัวใจ เราเป็นมนุษย์ที่เข้มแข็งขึ้นได้ ก้าวหน้าได้ พัฒนาได้

ระบ ายให้คนรอบข้างฟัง

เล่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกคับข้อง ให้คนรอบข้างฟังบ้าง

บางทีอาจเป็นเพราะเรารู้สึกเ ก ร งใจ

ที่จะพูดเรื่องที่ชวนอึ ดอั ดใจเหล่านั้น

แต่เชื่อเหอะ ว่าทุกปัญหามีทางออกเราอาจได้รับฟังมุมมองใหม่ ๆ

จากคนอื่นๆ ที่เป็นห่วงเราก็เป็นได้นะ

ระบ ายออกมาเป็นตัวหนังสือ

ลองซื้ อไดอารี่สักเล่ม , โน้ตต่าง ๆ ในมือถือหรือในคอม ฯ เขียนความรู้สึกในใจลงไป

ถ่ายทอดเหตุการณ์ร้ าย ๆ เรื่องราวแ ย่ ๆ ที่เราต้องเจอในแต่ละวันลงไปในแล้วลืมมันไปชั่ ว คร าว เหมือนฝากเรื่อง

ร้ าย ๆ ไว้ในนั้น เราจะรับรู้ได้เลยว่า สิ่งต่าง ๆ

ที่ต้องแบกรับ มันหายไปจิตใจมันจะเบาขึ้น

เมื่อถึงวันหนึ่งที่เราเ ข้ ม แ ข็ งขึ้นแล้วแล้วกลับไปอ่ านไดอ ารี่เล่มนั้นดู

จะพบว่าสิ่งที่ทำให้ทุกข์ใจจริง ๆ แล้ว

เป็นเราที่คิดวนเวียนซ้ำ ๆ นำความทุ กข์นั้นมาทำร้ ายตัวเองซ้ำ ๆ ต่างหากล่ะ

ไม่คิดมาก ทำตามใจตนเองบ้าง

สำหรับคนที่มักกังวลเรื่องต่างๆ หรือคนที่เป็นห่วงความรู้สึกของคนอื่นเกินไป

อาจไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเป็นคนคิดมาก

เมื่อคิดมาก ก็จะนำมาซึ่ง อารมณ์ที่ไม่มั่นคง

ทางออกคือ ควรเริ่มทำในสิ่งที่ช่วยเพิ่ม ระดับความพอใจในตัวเอง

ไม่คิดมาก หาความสุขให้ตัวเอง และทำอะไรที่ตัวเองอย ากทำ

พบผู้เ ชี่ย วช าญบ้าง

หากทำทุกทางแล้ว ยังรู้สึก ท ร ม า น ไม่อาจหลุดพ้ นความรู้สึกนี้ ควรไปพบผู้เชี่ยวชาญเช่น นักจิ ตวิทย า เพื่อขอคำ

ปรึกษากับท่านบ้าง หรือไปเที่ยวเปลี่ยนสถานที่ ไปจากความอึดอัด

สิ่งไหนทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจ ก็ไม่ควรทนอยู่กับมัน เรื่องอะไรจะทำให้ตัวเองทุ กข์ล่ะ

 

ขอบคุณ : GoodlifeUpdate