ข้อคิด

ผล ก ร ร ม ของลูกที่เอา แต่เถียงพ่อแม่ หากรู้แล้วอย่ าทำ

ข้อคิดดีๆ จาก ท่าน ว.ปัญญาวชิโร ได้กล่าวว่า “บุพการี” นั้นคือ พระอรหันต์ของลูกๆ ท่านเป็นผู้ให้กำเนิ ดชีวิ ต

เรา ใครที่ทำความดีเลี้ยงดูพ่อแม่ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

ไม่มีใครในโ ล กนี้นะ ที่จะรักและหวังดีกับเราเท่ากับท่าน

และในบางครั้ง ใครที่ไม่เข้าใจ ก็มักจะมองความหวังดีของพ่อแม่ เป็นสิ่งน่ารำค าญ น่าเบื่ อ

คนที่เรากำลังเถียงอยู่นั้น เป็นคนที่เคยอุ้มท้ องเรามาอย่ างย ากลำบ าก

คอยเลี้ยงดูป้อนข้าว ป้อนน้ำ ส่งเสี ยให้เราเรียนจนจบ

จะว่าไปมันก็เป็นเรื่องแปลก ที่เรามักจะพบเห็นว่า

บางคนพูดจากับคนรอบข้างดีมากมาย

แต่กับผู้มีพระคุณของตัวเอง ทำไมถึงพูดดีด้วยไม่ได้

ทั้งที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิ ด ไม่ควรทำ แต่กลับไม่สามารถหั กห้ ามใจได้ ช่างบ าป ม หั นต์

ลูกบางคนมีกำลังปีกกล้าขาแข็ง ก็มาเ ถี ยงพ่อ เ ถี ยงแม่ ด้วยความหยิ่ งยโ ส

อันนี้นั้น “เป็นก ร ร มเ ว ร อย่ างมหันต์ที่ลูกเถียงพ่อแม่”

แม้จะไม่ได้ลงไม้ลงมือ ก็ถือว่าเป็รเว รกร ร มชีวิตจะเหมือนมีความรู้สึกเหมือนกับต ๅ ย ทั้งเป็น และแม้จะพ ย าย ามทำให้ตัวเองดูดี

ก็ไม่มีวันได้สมหวัง ก ร ร มที่ส่งผลมาก็คือ

“ถ้าเป็นหญิงหากแต่งงานไปแล้ว ก็จะโดนสามี ดุด่า ว่ากล่าว” หรือถ้ามีลูกไป ลูกก็จะทำเช่นนี้คืนบ้างล่ะ

หลวงพ่อจรัญ ได้กล่าวถึงบุคคล ที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่ ด่าผู้มีประคุณเอาไว้ว่า

“อย่ าแม้แต่จะคิดไม่ดีกับพ่อแม่ ไม่ต้องถึงกับฆ่ ๅ แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีก็บ าปหนัก

ทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้น ”สิ่งที่จะทำให้กลายเป็นเบาได้คือ

การขอขมาลาโ ท ษท่าน แล้วหันมาเจริญก ร ร มฐาน

สำหรับท่านทั้งหลายที่รู้ว่า เคยทำไม่ดีแล้วอย ากที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น

หลวงพ่อจรัญ ท่านได้กล่าวเอาไว้อยู่ว่า “หากท่านทั้งหลายเคยด่าท่านผู้มีพระคุณ

ถอนคำพูดแล้วขอสมาลาโ ท ษเสี ย ท่านจะได้ผลจากการเจริญก ร ร ม ฐานทันที

การขอขมา พ่อแม่ หากถึงวันเกิ ดของเราให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้พ่อแม่ คนละชุด ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก ๆ 1 ผืน ตื่นเช้ามาให้ไหว้พระสวดมนต์

ต่อมา จัดหาอาหารอย่ างดีที่สุดที่ท่านชอบทาน

ให้พ่อแม่ เมื่อท่านทานแล้ว ให้เชิญท่านนั่งบนเก้าอี้พร้อมๆกัน

เอากะละมังใส่น้ำอุ่นล้ างเท้าท่านพอจากนั้นให้พูดว่า

“ก ร ร มใดที่ลูกได้ ล่ วงเกินพ่อและแม่นั้น ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ขอให้คุณพ่อและแม่อโ หสิก ร ร มให้แ ก่ลูกด้วย”

จากนั้นกราบเท้าท่านสามครั้งเอาเท้าท่านทั้งสอง

คนละข้างเหยี ย บ ที่ศรีษะเรา ให้ท่านให้พรเรา จึงจะล้ างก ร ร มกันได้

ช วนท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญ ทำทาน ปรนนิบัติท่าน เท่านี้ก็ทำให้ชีวิตของเราเจริญ ก้าวหน้า รุ่งเรืองประสบความ

สำเร็จได้ง่ายๆ แล้ว

 

ขอบคุณ : amarinbabyandkids