ข้อคิด

6 วิธี ลองปฏิบัติตามดู หากเป็นคนคิดมาก แล้วจะเข้าใจชีวิ ตมากขึ้น

การฝึกจิตใจของเรา ให้มีจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน มีสติอยู่เสมอ

ทำแล้วจะเป็นผลดีต่อตัวเองไม่ให้เกิ ดความทุ กข์ หรือคิดมาก

การฝึกตัวเราเองทั้ง 6 อย่ าง รับรองว่ามีแต่เรื่องดีๆ  แล้วคุณจะเข้าใจชีวิต และรักตัวเองมากขึ้น..

1. การมองตัวเองให้เล็ก

ซึ่งก็คือ จงมองว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ทั่วไปที่ไม่ได้วิเ ศ ษอะไร

ที่ไม่ได้อยู่เหนือกว่าคนอื่น อย่ าให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป คิดว่าคนอื่นจะต้องยกย่ องเรา อย่ าคิดแบบนั้น

2. ให้เป็นคนนิ่งๆ สงบๆ

นั่นก็คือ พูดแต่เรื่องที่ดี พูดแต่ในสิ่งที่ดี สิ่งต่างๆ ถ้าอะไรไม่ดี เราก็ไม่ควรพูด

เพราะการที่เราพูดในสิ่งที่ไม่ดี หรือในสิ่งที่ไม่ใช่ จะทำให้คนรอบข้างมองในทางที่เสี ย ห ายก็เป็นได้

3. เป็นคนสบายๆ ไม่ยืดมั่นถือมั่น

ซึ่งก็คือ จงอยู่กับสิ่งที่เราเป็นดีที่สุด อย่ าคิดจะเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้

อย่ าไปยึดติดกับความสมบูรณ์แบบเกินไป ปล่อยวางบ้าง

4. ฝึกให้รู้ถึงการเสี ยสละ

การเรียนรู้จากโ ล ก ภายนอกที่มีคนหลายประเภทเราจงรู้จักเสี ย สละในบางสิ่ง

เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมบ้างบางคนที่ไม่ยอมอะไรเลย ไม่ว่าจะเรื่องไหนๆ ก็จะกลายเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่ าง แต่ไม่มีความสุขเลยล่ะ

5. ฝึกตัวเราเอง ให้พ้ นไปจากความโ ล ภ ของเงิน

นั่นก็คือ ต้องหัดพอใจแล้วพึงพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่

รู้จักคำว่าพอเพียง เงินเป็นปัจจัยสำคัญ แต่เงินไม่สามารถซื้อความสุขได้การใช้ชีวิ ตทุกวันให้มีความสุข เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการหาเงิน

6. ฝึกให้รู้จักธรรมช าติ เข้าใจธรรมช าติให้มากขึ้น

สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือสิ่งไหน มักจะผ่านไปเสมอ ซึ่งก็ คือ

สิ่งต่างๆ ที่ได้เข้ามาในชีวิตของเรา สักวันก็ต้องจากไป ไม่มีอะไรที่จีรั ง ที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นความทุ กข์ หรือความสุข

ก็มักจะผ่านไปเป็นเรื่องปกติ

 

ขอบคุณ : postsara