ข้อคิด

จงฝึกตัวเองให้มีคุณค่า หัดพึ่งพาตัวเอง จนใครๆ อย ากที่จะมีเรา

ความสัมพันธ์ที่คิดว่าร่วมกันสร้างมาอย่ างดี พอมาถึงจุดนึง กลับไม่มีความสุขต่อไป

เพราะกลายเป็นเราที่ถูกให้ความสำคัญน้อยลงเรื่อยๆ พอมาถึงขั้นนี้ ก็ถึงเวลานั่งทบทวนตัวเองแล้วล่ะ

เด็ดเดี่ยวแค่ไหน มันอยู่ที่ใจ ไม่มีใครจะคิดถึงเราได้ดี เท่ากับเราเองหรอก

เพราะใจ เป็นตัวกำหนดพฤติ ก ร ร ม ทุกอย่ าง ฉะนั้นจึงเป็นเราเองที่จะเลือกเดินออกมาจากสิ่งที่ไม่มีความสุขอีกต่อไป หรือเราจะเลือกอยู่กับอดีตที่ไม่ได้ให้ความสุขกับเรา

อย่ าปล่อยให้ความรู้สึกควบคุมชีวิตเรามากไป ในวันที่ เ จ็ บ จนชาขอให้มองโ ล กตามความเป็นจริง

คุณยังมีชีวิ ต และทุกสิ่งทุกอย่ างนั้นคุณเป็นเจ้าของ ได้เวลาที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้ว

เลิกคิดเข้าข้างตัวเอง ไม่ใช่เรื่องผิ ดอะไรเลย หากเราจะมองโ ล กแ ง่บวก และคิดเข้าข้างตัวเองไปบ้าง

แต่ถ้าการคิดเข้าข้างตัวเอง ทำให้เราจมอยู่กับชีวิ ตที่ไม่มีคุณค่าก็ ป่ ว ย การจะสานต่อ เราอาจจะรู้สึกอย ากให้โอกาส

อย ากให้เขาคนนั้นนึกถึงวันดีๆ ที่ผ่านมาแต่จงลองไต่ตรองให้ดีว่าการให้โอกาสของเรานั้น มันนานเกินไปแล้วหรือไม่ และดู พ ฤ ติ ก ร ร ม ของเค้าว่า สมควรได้รับโอกาสจากเราไหม

ให้ความ เ จ็ บ ป ว ด เป็นครูสอนเรา เพราะมีชีวิตจึงยัง เ จ็ บ ป ว ด และเพราะ

เ จ็ บ ป ว ดเราจึงเห็นความงดงามของสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่ างความรัก ลองชั่งน้ำหนักความรู้สึกดู ว่าทุกวันนี้นั้นความ เ จ็ บ ป ว ด อยู่ในระดับที่มากกว่าความรักความเข้าใจมั้ย ถ้ามากเกินไปก็ถอยออกมา

ไม่ต้อง โ ท ษ ตนเองและวันเวลาที่ผ่านไป แต่จงขอบคุณความ เ จ็ บ ป ว ด เพราะมันทำให้เราเติบโตขึ้น

อะไรที่เคยเห็นว่าสำคัญ วันนี้ไม่เหมือนเดิมต่อไป ควรจะจบมันซะ

เพราะในชีวิตเรามีโอกาสได้พบกับคนอีกมากมาย สักวันเราจะได้พบคนที่สมควรได้รับความรักจากเราเอง

เราจำเป็นต้องมองเห็นตัวเองบ้าง เห็นว่าวันนี้แ คร์คนอื่นแค่ไหน

เห็นว่าวันนี้ เ ห นื่ อ ย แค่ไหน ถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะเ ยี ย วย า

และพาตัวเองเพื่อข้ามผ่าน ความ เ จ็ บ ป ว ด ได้

เมื่อวันที่เราเ ห ง า เมื่อวันที่เราเ ศ ร้ าและในวันที่เราไม่มีใคร

อย่ า บ อ ก เลยว่าเราไม่เหลือใครเพราะสุดท้าย เรายังเหลือตัวเอง ที่ยังรักตัวเองอยู่ อย่ าแ บ ก อะไรเกินตัว รักตัวเองบ้างนะ

“อย่ าทำตัวให้มีค่า”

“เพราะว่าอย ากมีใคร”

“แต่จง ทำตัวให้มีค่า”

“จนใครๆ อย ากที่จะมีเรา”

 

ขอบคุณ : junjaonews