เกร็ดความรู้

ไม่จำเป็นต้องเสี ย เวลาหาเหตุผล ให้กับคนที่คิดจะจากไป

1. ไม่ โทรหาคุณ หากชายคนนั้น ทิ้งโท รศั พท์ไว้ให้กับคุณ บอกเลยว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก

เพราะเขาจะนั่งรอและปล่อยให้คุณเป็น ฝ่ายวิ่งไล่ตาม เพราะนั้นคุณควรเป็นฝ่ายทิ้งโ ท รศั พท์แล้วให้เขาวิ่งไล่ตามคุณดีกว่านะ

2. ความต้องการของคุณ ไม่มีค่า ทุกอย่ างจะขึ้นอยู่กับเขา

และความต้องการของคุณก็ไม่มีเหตุผล มากพอที่จะต้องใส่ใจอันที่จริงความต้องการของคุณ ก็มีความสำคัญเหมือนๆ

กับของเขานั่นแหละหากเขาสนใจแต่ตัวเอง ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเขา ไม่ชอบคุณ

3. ไม่ได้มี ของข วัญให้ ผู้ชายที่ชอบคุณมัก จะมี ด o ก ไ ม้ หรืออะไร

ก็แล้วแต่ ติดไ ม้ติดมือมาฝากคุณ

แต่หากเขายังคงไปเที่ยวกับคุณ เรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไร และไม่เคยให้อะไรกับคุณเลย

จงควรตระหนั กได้แล้วว่า เขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณ

4. เขาไม่มีคำ ถามอะไร

ผู้ชายที่ต้องการทำความรู้จักกับคุณ จะหมั่นป้อนคำถามดีๆ เพื่อดูว่าพวกคุณจะเข้ากันได้ไหม

ส่วนผู้ชายที่สนใจแค่ ช่วงเวลานี้ ก็จะถามคำถามที่ต่างออกไป

5. พูดถึงผู้หญิงคนอื่นบ่อยครั้ง หากผู้ชายสนใจคุณ เขาจะไม่พูดถึงผู้หญิงคนอื่น

ถ้าพูดก็อาจหมายถึงว่า เขาอย ากรู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงเมื่อเขาพูดถึงผู้หญิงคนอื่น แต่ถ้าเขายังพูดอย่ างเรื่อยๆ ก็เป็นไปได้ว่า

เขาสนใจคนอื่นมากกว่าคุณ อาจจะไม่ได้คิดอะไรกับคุณ

6. คุณมักส่งข้ อความ ไปหาก่อนเสมอ ใช่ว่าผู้ชายทุกคนนั้น จะเป็นเหมื อนกันซะหมดนะ

โดยทั่วไปแล้วผู้ชายก็มักจะงั บเหยื่ อที่คุณโยนมา

ผู้ชายจะไม่ส่งข้ อความหาคุณ เว้นซะแต่ว่าคุณจะส่งหาเขาก่อนหรือเป็นไปได้ว่ าเขาอาจจะส่งข้ อความหาผู้หญิงอีกคนแทน

เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองมักจะส่งข้ อความหาเขาก่อน

ลองรอและปล่อยให้เขาส่งหาคุณก่อนบ้าง เพื่อสังเกตว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับคุณ

7. เขาไม่สนใจ จนคุณรู้สึกได้ คุณจงเชื่อสั ญช าต ญ าณ แต่หากคุณไม่แน่ใจ ก็จงถามเขา

บางทีเขาอาจเปิดใจพูดคุยหรือไม่คุญเลยความรักไม่ควรเกิดขึ้นอยู่ฝ่ายเดียว รักควรเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายยังไงก็ดี คุณก็ควรเรียนรู้สั ญญ าณ เ ห ล่ านี้

เพื่อหลีกเลี่ ยงความจริง ที่ไม่อาจรับมือไหว

8. ทำตัว ยุ่ งอยู่เสมอ หากผู้ชายอย ากใช้เวลาอยู่กับคุณ ก็คงไม่ใช่เรื่องย ากอะไร

อาจดูราวกับว่าคุณต้องเป็นฝ่ายนั่งรอ

ให้เขาโ ท รหาและ เมื่อเขาต้องการพบคุณคุณก็ควรรี บ ฉ วยโอกาสนั้นไว้คุณควรใส่ใจกับปฏิกิริย าของเขา เวลาที่คุณ ให้เขาออกมาพบคุณ

ถ้าเขาทำท่าที ลังเลก็อย่ าไปสนใจเขาอีกเลย ปล่อยไป

“ไม่ต้องเสี ย เวลาหาเหตุผล”

“ให้กับคน คิดที่จะไป”

“เพราะว่าสุดท้ายแล้ว ต่อให้เป็นเหตุผลอะไรก็ตาม”

“คนจะไป ก็คือต้องไป ก็มีเท่านั้นเอง…”

 

ขอบคุณ : san-sabai