สุขภาพ

20 วิธี แม้อายุมากก็ดูดีได้นะ “ทำตัวให้ดูดีสมวัย”

ความสวยงามกับผู้หญิง เป็นสิ่งที่ทำให้ดึ ง ดู ด ได้ทุกอย่ าง หมั่นดูแลตัวเองเข้าไว้ชีวิ ตดีแน่นอน

เพราะใน โ ล กนี้ไม่มีใครอย ากแ ก่เป็นแน่ เพราะนั้นจึงต้องใส่ใจตัวเองให้มาก

เชื่อเลยค่ะว่าสิ่งที่สาวๆ หลายคนมักจะกั ง ว ลและห ว า ด กลั วกันมากที่สุดนั่นก็คือการดูแ ก่นั่นเอง แต่ถึงอย่ างนั้นสั ง ข าร คนเรามันก็ไม่เที่ ยงใช่มั้ยล่ะคะ

พอถึงเวลาเราก็ต้องแก่ตัวลงเป็นธรรมดา

แต่ว่ามันจะดีกว่าไหมคะ ถ้าเราสามารถทำตัวให้ดูเด็กกว่าวัยได้ ใช่แล้วค่ะ

บทความนี้เราจะมานำเสนอ 20 วิธีทำตัวไม่ให้ดู แ ก่ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปอ่าน พร้อมๆ กันได้เลยค่ะ

1. อ่ านข่ าว ติดต ามข้อมู ล ข่ าว ส ารที่เป็นปัจจุบันเสมอ

2. อย่ าใส่ชุดเชยๆ ใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ บ้าง แบบที่ไม่คุ้นเคย

3. อย่ าจี บ ปากจี บ คอ เพราะริมฝิป ากจะได้ไม่ย่ น

4. ไม่ยุ่ งเรื่องชาวบ้าน ไม่ต้องใส่ใจคนอื่นขนาดนั้น อย่ านิ น ทาว่าร้ า ยเขา

5. ไม่เข้าสังคมที่ตนเองอึ ดอั ด ถึงสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสี ยง ขนาดไหนก็ตาม

6. อย่ า หม กมุ่นเรื่องที่ผ่ านมาแล้ว

7. นั่งเดินตัวตรง มั่นใจในตัวเองเข้าไว้

8. ห ายใจเข้าลึกๆ ผ่อนห า ยใจอ อ ก ย าวๆ

9. มีความคิด มีความฝัน มีความหวัง และมีจินตนาการ

10. ดื่มน้ำสะอาด ทาครีม กางร่ม ไม่เที่ยว

11. อย่ าแต่งหน้าสีสันจัดจ้ าน อย่ าใส่ ข น ต าปล อ ม

12. อย่ าพูดจาซ้ำซ าก ให้น่าเบื่ อ

13. หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ต้องเก่งก็ได้แต่เอาที่ทำแล้วสบายใจก็พอ

14. อย่ ายีผม อย่ าฉี ด สเ ป รย์ อย่ าดัดผม

15. มือเท้า เล็ บมือ เล็ บเท้า สะอาด ผิ วเนื้ อ ดีเหมือนกับใบหน้า

16. อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุง เฒ่ า หั วงุ หรือมนุษย์ป้ า

17. ดูแลตนเองดีดี อย่ า ดู ถู ก ตัวเองว่าแ ก่แล้วไม่สำคัญอะไร

18. ทำฟั นให้สวยเสมอ สุขภาพฟั นต้องดีอยู่เสมอ

19. เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจ ใครไม่เข้าใจปล่อยไป เพราะเราไม่มีเวลา ไม่ว่าง และไม่อย ากแ ก่

20. ยิ้มเข้าไว้เสมอ แม้ไม่มีใครมอง ร่องที่มุมป ากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง เมื่อเป็นแล้วแ ก้ย ากมาก

 

ขอบคุณ : kiddidee