ข้อคิด

หากการใช้ชีวิ ตคู่มันไปต่อไม่ได้ ก็เลือกที่จะยอมเป็นโสดดีกว่า

รักอย่ างเดียวมันไม่พอจริงๆ รักมันกินไม่ได้ อายุยิ่งเยอะแล้วก็ยิ่งจะต้องมองให้ไกล มองถึงอนาคตสาวๆ คนใดกำลังคบกับผู้ชายสักคนอยู่นั้น ลองมาเช็ กสัก

หน่อยก็ดีนะ ว่า ผู้ชายที่คุณ หมายตาอยู่ในขณะนี้ มีนิสั ย แบบนี้อยู่หรือไม่

ถ้ามีผู้หญิงอย่างเราๆ ก็ควรคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตกลงปลงใจกับใครนะคะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เ ตื อน

1. ไม่มั่นคงในรัก

แค่รักอย่ างเดียวมันไม่พอนะ การที่จะคบหรือใช้ชีวิตอยู่กับใครจริงๆ จังๆ เรื่องความมั่นคงเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ต้องคิดอยู่นะ ใช่ว่าเขาไม่รวยแล้วจะหมดสิ ทธิ์ แต่ของแบบนี้ มันต้องรู้จักช่วยกันทำมาหากินสิมันจึงจะมองเห็นความมั่นคงได้

แต่เมื่อไม่มีแล้วไม่ทำอะไร รอพึ่งเราไปตลอด ก็โบกมือลา เสี ยเวลาเปล่าๆ

2. เห็นแก่ตัวคิดว่าตนเองถูกที่สุด

ผู้ชายแบบนี้รักใครไม่เป็นหรอกค่ะ รักแต่ตัวเองอย่างเดียว อย่ าได้คิดว่าคบไปนานๆ เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณ บอกเลยว่าย ากค่ะ

3. ดีแต่พูด แต่ทำไม่ได้

ขอเหลือบตามองบน ให้กับผู้ชายประเภทนี้จริงๆ ผู้ชายที่ขิ้อวด อวดไปหมดทุกสิ่งอย่ าง

พูดเก่งแต่ไม่ทำอะไร ผู้ชายแบบนี้ คือคนที่เราจะฝากชีวิตจริงๆ หรือ คิดให้ดีนะ

4. ผู้ชายที่ยังทำตัวเป็นเด็กๆ ไม่คิดถึงเรื่องอน าค ต

ผู้ชายที่ไม่คิดมาก เป็นคนง่ายๆ สบายๆ มีเรื่องตลกๆ มาเล่าให้ฟัง

หรือหา กิ จ ก ร ร ม เ อ็ กซ์ ต รี ม ให้คุณเปิดโ ล กใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา

แต่อย่ าลืมว่าช่วงเวลาหนุ่มสาวนี้มันแสนสั้น ถ้าเขาบอกปัดเวลาพูดถึงเรื่องจะเปิ ดบั ญชีร่วมกัน

หรือแผนการลงทุนระยะย าว แล้วบอกกับคุณว่า “เราอยู่กับปัจจุบันดีกว่า” คุณต้องมองเขาใหม่ดีๆ แล้วล่ะ เผลอๆ

อยู่ๆ กันไปคุณจะได้ลูกชายมาเลี้ยงดูเพิ่มอีกหนึ่งคนซะมากกว่า

5. การเป็นคน ไม่ซื่อสั ตย์

การที่ผู้ชาย ไม่ซื่อสั ตย์กับเรา ไม่ว่าจะเป็นทางคำพูด หรือ ทางกายและใจ

นอกใจเรา ไปคุย คบ มีความสัมพันธ์ลึ กซึ้งกับผู้หญิงอื่น ทั้งๆ ที่ยังคบกับเราอยู่กับอีกคนอยู่

ถ้ากำลังเจอผู้ชายเช่นนี้ เขาไม่ควรยืนอยู่เคียงข้างเราอีกต่อไปนะ ลากันเลยดีกว่า

6. มีทัศนคติด้าน ล บ

ไม่ต้องถึงขั้นเป็นผู้ชาย ที่คิดบวกอยู่ตลอดหรอก แต่ต้องไม่คิด ล บ มากจนเกินไป การที่เราใช้ชีวิตอยู่กับคนที่มีทั ศ น ค ติ ล บ มันอาจทำให้เรามอง

โ ลก หม่นลงเรื่อยๆ ดังนั้นถ้าผู้ชายข้างๆ คุณ คอยแต่จะจับ ผิ ดโ น่ น นี่ไปเรื่อย ตำ ห นิ ตลอด เราจงห่างออกมาเถอะ ต่างคนต่างอยู่ โบกมือลาดีกว่า

7. เป็นคนสำมะ เ ล เ ท เ ม า

บางครั้งคนเราก็มีสังคม อย ากป าร์ติ้กับเพื่อนๆ เป็นปกติ เรื่องแบบนี้ไม่ผิ ดแต่หากคุณผู้ชายของคุณ สำมะเ ลเ ทเ ม า เลิ กงาน ก็กินแต่ เ ห ล้ ๅ

กลับบ้านดึกอยู่ตลอด เละไม่เป็นท่า ไม่รู้จักเก็บเงิน วางแผนเพื่ออนาคตเลย

และคุณเองนั่นแหละ ก็ลองชั่ งน้ำหนั กดูเลยว่า เราควรคบคนแบบนี้ต่อไปมั้ย ไ ต ร่ ตรองให้ดี

 

ขอบคุณ : mthai