ข้อคิด

ฝึกตัวเองให้เป็นคนนิ่งๆ ดูบ้าง “มันมีดีมากกว่าที่คิด”

พูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น จะแย่ลงด้วยซ้ำในบางที และในบางเรื่อง… ให้ทำเป็นนิ่งๆ เฉยๆ บ้าง อย่ าโ ว ย ว าย แสดงความรู้สึก อะไรออกไปมากมาย เพราะมันไม่เป็นผลดีต่อตัวเอง

ดีใจก็ให้พอดี เสี ยใจก็ให้พอดี โ มโ หให้น้อย มีความสุขให้มาก

การแสดงออกเวลารู้สึกไม่พอใจ ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไป มีแต่จะยิ่งทำให้คนอื่นมองเราใน แ ง่ ล บ แทน

อย่ าได้เอาความ โ ก ร ธ เพียงชั่ ว ค ร าวไปแลกเปลี่ยนกับความรู้สึกดีๆที่เขามีให้

ต่อให้คนดีแค่ไหน เขาก็มีขี ดจำกัดของเขาเหมือนกัน ถ้า โ ก ร ธ บ่อยจนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้

สุดท้ายจะกลายเป็นว่าเราเสี ยคนดีๆ รอบตัวไปโดยไม่รู้ตัว

ยิ่งโตยิ่งต้องใช้สติมากขึ้น พิจารณาทุกเรื่องให้ดี… ก่อนพูด ก่อนคิด ก่อนตัดสินใจอะไรลงไป เพราะไม่ใช่ทุกคนรักหรือชื่นชมในตัวเรา

ถ้าเราเผลอทำตัวไม่ถูกไม่ควรไป คนรอเ ห ยี ย บ ก็อาจจะเยอะกว่าที่คิดไว้ก็ได้ โ ล กไม่ได้ เ ล ว ร้ า ย หรอก

แต่ก็ไม่สวยงามมากขนาดนั้น ทำตัวเองให้เหมือนอากาศ

แม้ไม่มีใครพูดถึงแต่ทุกคนก็ใช้หายใจ อย่ าทำตัวให้เหมือน พ ายุ แม้ทุกคนพูดถึงแต่ไม่มีใครอย ากเจอ ทำให้ตัวเองมีค่าแบบอากาศ

นิ่งเฉยสัมผัสไม่ได้ แต่ ทุกคนข าดไม่ได้ การสร้างความดี สะสม บ ารมีนั้นจึงสำคัญ

ทำเท่าที่มีโอกาสได้ทำ ความดี เมื่อทำแล้วต่อให้ไม่มีใครเห็น อย่ างน้อยก็ตัวเราเองที่เห็น

คนทำดี เดินไปไหน ไม่ต้องคอยมาระวังหลัง เพราะไม่มีศั ต รู ความดีที่เราทำนั้นก็เปรียบดังอาก าศ อาจมองไม่เห็น

แต่รู้สึกได้ พ ายุนั้นก็เปรียบดังความ โ ก ร ธ ที่กระทบใจ ในวันที่เรา โ ก ร ธ นั้น

ก็เหมือน เราเอาผ้ าปิ ดตาแล้วทำตามอารมณ์เราจะไม่เห็นเลยว่าเราทำ

หรือ พูดอะไรไปบ้าง แต่คนรอบข้างเรา เขาจะมองเห็นได้อย่ างชัดเจน ดังนั้นความ โ ก ร ธ จึงส่งผลต่อตัวผู้ โ ก ร ธ เอง

 

ขอบคุณ : chilljungloei