เกร็ดความรู้

เตื อน สติผู้หญิง 3 อย่ างนี้ที่ไม่ควรมีมากจนเกินไป

เคยได้ยินกันมั้ยว่าอะไรที่มากเกินไปมันก็ไม่ ดี  3 สิ่งต่อไปนี้ นี่แหละ ที่มันมากเกินไปแล้วมัน ดูแ ย่ แล้วก็ยัง อั น ต ร ๅ ย มากด้วยนะ

ถ้าเค้าไม่รักเราแล้ว ทำให้เราเสี ยใจ ไม่ว่าจะด้วยเพราะเหตุใดเราควรหันกลับมารักตัวเองให้มากๆ

เมื่อหมดความไว้ใจ จะสร้างความ ไว้วางใจ ใหม่ได้อย่ างไร

1. การรักมากเกินไป

ความรักทำให้ ต า บ อ ด มองไม่เห็นแม้กระทั่งตัวตนของตัวเรา ว่าเ จ็ บไปกี่ครั้ง

แบบนี้มานานเท่าไหร่ ทำร้ า ย ตัวเองมานานแค่ไหนแล้ว จริงอยู่ว่าความรักเป็นสิ่งดี ทำให้คนเรารู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตตนเอง และมีค่ามากพอที่เราควรต้องเรียนรู้ในความรักสักครั้ง

และอย่ าได้มองข้ามความจริงว่าคนที่เราควรมอบความรักให้มากที่สุดก็คือตัวของเราเอง

เพราะเราไม่รู้ได้เลยว่าคนที่เรามอบความรักให้นั้น จะย้อนกลับมาทำร้ า ย เรามั้ย หากคิดจะเลือก ล ง ทุ น ความรักกับผู้ใด อย่ างแรกเลย ต้องตัดสินใจคือตัวเราเองนี่แหละนะ

2. การเชื่ อใจมากเกินไป

สำหรับบางคน สิ่งที่มีค่าเหนือกว่าสิ่งใดนั่นคือความ ‘ไว้เ นื้ อ เชื่ อใจ’นี่แหละ

เพราะเราสามารถมอบเงินสด หาเงินใหม่ได้ภายในเวลาไม่กี่วัน แต่ความไว้ใจนั้น

กว่าจะมอบให้กันได้มันต้องใช้เวลานานหลายปีเลย และบ่อยครั้ง เราก็มักจะต้อง สู ญ เ สี ย ความไว้ใจที่มอบให้คนอื่นไป ในเ สี้ ยว วินาทีเดียว

และคนที่ เ จ็ บ ป ว ด ที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหน มันคือเรา

ผู้ที่ซื่อสั ตย์ต่อความรู้สึกของตน และเป็นเจ้าของความไว้เ นื้ อ เชื่ อใจนั้น

3. การ ค าดหวังมากเกินไป

มนุษย์เราเกิ ดมา จะดำเนินชีวิ ตต่อไปไม่ได้เลยหากไ ร้ ซึ่งความหวัง

และจงจำไว้เสมอว่ายิ่งสูงเท่าไหร่ ตกลงมายิ่ง เ จ็ บ มากเท่านั้น ความผิ ด หวังเกิ ดขึ้นได้ทุกเมื่อ แต่หัวใจเราไม่สามารถรองรับ บ ๅ ด แ ผ ล นั้นได้ขนาดนั้น

และในบางสิ่งบางอย่ าง เราควรต้องปล่อยให้เป็นไปตามทางที่มันควรจะเป็น

ไม่จำเป็นต้องสร้างความคาดหวังเอาไว้กับทุกอย่ าง

เลยคิดซะว่ามันคือหนทางที่จะช่วยทำให้ตัวเองไม่ต้องเสี่ ยง

เ จ็ บตัวจากการตกลงมาจากความคาดหวังนั้นซ้ำๆ โดยไม่ได้รับอะไรกลับมาดีกว่า

 

ขอบคุณ : pentahugs