สุขภาพ

นิสั ยคนขับ กับเลขป้ายทะเบียนตัวสุดท้ายบอกนิสั ยคุณได้

ตัวเลขต่างๆ ล้วนมีอิ ทธิ พ ล ความเชื่ อที่เรามองไม่เห็นดังเลขสุดท้าย บนป้ายท ะเบี ย น รถคุณสื่ อถึงนิสั ยของคนขับได้

รถคันนั้น ๆได้ มาดูกัน ว่ารถคุณมีเลข ท ะเบี ย น รถ อะไร

ซึ่งเราจะใช้เพียงเลขท้ าย 1 ตัว เท่านั้น เป็นเลขอะไรนั้นตามไปดูกันได้เลย..

เลข 9

จะมีอยู่ 2 แบบคือ ทันสมั ยไปเลย โ มเ ดิ ร์นมาก ชอบทำธุรกิจ ติดต่อการงานในต่างประเท ศและ

อีกแบบก็ หั ว โ บ ร า ณไปเลยหรือจะเป็นแนวร่วมสมัย ใส่ใจใน จิ ต วิ ญ ญ าณ สิ่ง ลิ้ลั บ เมื่อขับรถบางทีก็หาความแน่นอนไม่ได้

เลข 8

เป็นคนที่มีไหวพริ บดีพลิ กแพลงเก่งแก้ไขสถานการณ์ได้ดี มักจะชอบการเสี่ ย งโชค ชอบลงทุ นและมีความกล้าในการลงทุ น ด้วย งานจะเกี่ยวข้องกับต่างประเท ศเมื่อขับรถนั้นจะค่อนข้างบ้ าบิ่ นสักหน่อย ใจกล้าชอบหาทางลัดตลอด ซอยน้อยก็ไปหมด

เลข 7

เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความอดทน มีความละเอียด มักจะวางแผนไว้ก่อนเมื่อทำอะไรตลอดเวลาขับรถ

หาก ก ดดั น จะหว าด ร ะแ ว งไปเลย จิต ต กไปเลยก็มีหากเป็นเช่นนั้นจะเครี ย ดได้

ในช่วงเวลาเร่ งด่วนมักจะทำให้คุณก ด ดั น ดังนั้นก็ขับรถ ร ะ วั ง บ้างก็ดี รีบมากไปจะ อั น ต ร า ยได้นะ

เลข 6

เป็นคนมีเสน่ห์ น่าสนใจ อารมณ์นุ่มนวล ละมุนละไม งานที่ทำเหมาะจะเป็นเกี่ยวกับความบันเทิงงานศิลปะ

ชอบความสวยงาม ชอบฟังเพลง ชอบทานขนมบางทีเวลาขับรถมักใจลอยอย่ างนี้ อั น ต ร ๅยเหมือนกัน อย่ าเ พ ลิ นไปกับสิ่งต่าง ๆ ให้มาก มีสติบ้าง หากง่วงก็ให้จอดนอนพัก จงมีสติในการขับให้มากๆ

เลข 5

คุณมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัว มีความหนักแน่น เป็นคนจะค่อนข้างเก่งเชิ งวิช าการ

เมื่อขับรถก็จะขับตรง ๆบางทีก็ช้ าจนน่าเบื่ อเลยล่ะ ทำให้คันที่ขับตามนั้นห งุ ด ห งิ ดทีเดียว แต่ก็ดีที่รั ก ษๅวินัย จรๅจ รถือว่าดีเลยล่ะแบบนี้

เลข 4

นิสัยของคนที่ขับรถคันนี้จะมีการเดินทางบ่อย ทั้งใกล้และไกล เพื่อทำงานติดต่อเ จ ร จ าต่าง ๆ แต่ว่าบางอย่ างอาจจะโลเลสักนิดเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่ ออะไรง่าย ๆ  เปลี่ยนใจง่าย ย ากที่จะเดาทางได้ ขับรถก็ไปทางซ้ายที ขวาที ไม่มีความแน่นอน

เลข 3

คุณเป็นคนใจกล้า ชัดเจน เด็ ดข าด กล้าที่จะลองอะไรใหม่ ๆ เสมอ ถึงจะเป็นสิ่งที่ไม่ชิน

ไม่คุ้นเคย ชอบความท้าทาย ตัดสินใจเร็วแต่บางทีก็เร็ วไปจริงๆ อาจจะไม่ค่อย ป ล อ ด ภั ยนะ บางทีก็ใจเย็น ๆ นิดนึงจะได้ป ล อ ด ภั ยมากขึ้นเมื่อขับรถ

เลข 2

แสดงถึงความอ่อนโยนของคนขับ ส่วนมากมักจะเป็นผู้หญิงแต่ชายก็ขั บได้แต่จะขับรถแบบนุ่มนวล อ่อนโยนมีความน่ารักแบบผู้หญิงซ่อนอยู่แต่อารมณ์จะแ ป ร ป ร ว น ง่ายมาก ตัดสินใจช้ า มักขับในเวลากลางคืน และงานที่ทำก็มักจะเกี่ยวกับช่วงเวลากลางคืนเช่นกัน

เลข 1

บ่งบอกว่านิสั ยของคนขับนั้นเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากค่อนข้างใจร้อน มีความเป็นผู้นำ ชอบเอาชนะ ไม่ช อ บ เป็นผู้ตาม เวลาขับรถจะไม่ช อ บให้ใครมาขับจี้ ชอบขับบนถนนโ ล่ ง ไฟสว่างที่มองเห็นชัด

เลข 0

นิสั ยของคนขับ ค่อนข้างมีโ ล ก ส่วนตัวสูง มีความ ลั บที่ไม่อย ากเปิ ดเ ผ ย

จะได้ใช้ชีวิตเกี่ยวกับต่าง ปร ะเ ท ศเป็นตัวเองและโดดเด่นออกจะแปลกไปสักนิด มักขับรถเร็ว ป าด ซ้าย ป าดขวาแต่ก็ขับอย่ างชำน าญ แต่บางทีก็ใจมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ร ะ วั ง มากเหมือนกันเวลาขับแม้จะเร็วก็ตาม

 

ขอบคุณ : daily.rabbit