เกร็ดความรู้

หากต้องอยู่กับคนที่เห็นแ ก่ตัว ให้ทำสิ่งเหล่านี้ทำกับเขา

คนเห็นแ ก่ตัวจะไม่มีทางสำนึก ในสิ่งที่ตัวเองได้เคยทำไว้ กับผู้อื่นแต่จะจดจำได้แต่เรื่อง ที่ตัวเองคิดว่าโดนผู้อื่นกระทำ…

ถ้าต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนที่มีพื้นฐานนิสั ยเห็นแ ก่ตัว ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน แฟนหรือคนรอบข้าง เชื่ อว่าหลายคนคงอึ ดอั ดไม่น้อยแต่เรามีทางออกให้ลองมาดู 7 วิธีรับมือกับคนเห็นแ ก่ตัว

1. ถ้าอย ากเคลี ยร์กับคนเห็นแ ก่ตัวต้องรอให้พวกเขาสงบสติให้ได้ก่อน

บรรดาคนที่นิสั ยเห็นแ ก่ตัวนั้นชอบพูดเองเออเอง

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจงปล่อยให้เขาไปตามทางจะดีกว่าขวางไว้ก็ใช่ว่าจะเกิ ดประโยชน์อะไร

แต่ถ้าคุณยังคาดหวังว่าจะให้เขาเข้าใจ คุณคงต้องรอสักพัก รอให้คนเหล่านี้มีสติที่นิ่งพอที่จะยอมรับความจริง

2. ความ ส ง บ ส ย บ ความเคลื่อนไหว

หากคุณได้ยินคนรอบข้างบางคนพูดด้วยคำพูดแ ย่ๆ ที่แสดงถึงความเห็นแ ก่ตัว

จงอย่ าได้ไปตอบโ ต้ แล้วจงเงียบแต่ไม่ต้องเงียบนาน หากแต่ใช้ความเงียบนั้นเหมือนเตือนให้คนที่พูดนึกได้ว่าสิ่งที่เขาพูดไปสักครู่นี้แสดงความเห็นแ ก่ตัวออกมามากแค่ไหน

3. สย บ ความต้องการด้วยความต้องการ

เหล่าคนเห็นแ ก่ตัวทั้งหลาย ชอบที่จะบอกคุณเสมอว่าเขาต้องการอะไร

ถ้าเช่นนั้นคุณก็ควรจะบอกพวกเขาเช่นกันว่าคุณต้องการอะไร จะได้ไม่เป็นคุณที่ต้องทำให้อยู่ฝ่ายเดียว

4. ใช้น้ำเสี ยงเหมือนตั้งคำถามว่า อย ากได้มากหรือ

ถ้าเจอคนเห็นแ ก่ตัวประเภท แ อ๊ บ แ บ๊ ว ก็ให้ตั้งคำถามไปตรงๆ เลยว่าฟังดูเหมือนเธออย ากได้นะ

ฉันเข้าใจถูกใช่ไหม คนแบบนี้ต้องเอาให้ชัดๆ ตรงๆ

5. อย่ าให้พื้นที่ทั้งหมดกับคนเห็นแ ก่ตัว

พื้นฐานของคนเห็นแ ก่ตัวนั้นล้วนต้องการกอบโกยให้ได้มากที่สุด และ คนเหล่านี้ไม่ได้สนใจว่าคนรอบข้างจะรู้สึกอย่ างไร

เมื่อเป็นเช่นนั้น หากมีคนรอบข้างที่มีนิสัยอย่ างนี้ และยังคิดว่าจะคบหาต่อไป

ก็ควรจะมีระยะห่างกับคนพวกนี้ เพราะไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้จะต้องได้ในทุกสิ่งอย่ างที่อย ากได้ทั้งที่มันไม่ถูกต้อง

6. ของที่เขาอย ากได้เป็นแค่ของเหลือของเรา

ประโยคนี้ อาจจะดูว่าคุณดูแรงไปหน่อย แต่ประโยคนี้ก็เอาไว้เมื่อเจอคนที่เห็นแ ก่ตัว

และต้องการทุกสิ่งของคนอื่น ทางออกสำหรับการเจอกับคนแบบนี้คือ

แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาอย ๅกได้เสี ยเหลือเกินนั้นเป็นเพียงแค่ของเหลือของเรา

7. ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาต้องการไม่มีค่า

วิธีที่จะห ล อ ก ล่ อให้เหล่าคนเห็นแ ก่ตัว หลงทางไปกับคำพูดของคุณโดยที่คุณไม่สู ญเสี ยไปกับสิ่งที่อย ากได้

คือการทำให้สิ่งที่คนพวกนั้นต้องการไม่มีค่าในสายตาคุณ จากนั้นคนเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ทันที

 

ขอบคุณ : lamunlamai