9 นิสั ย ผู้นำครอบครัวที่ดีจะปฏิบั ติ ดูแล ภ ร ร ย าและลูกๆ ด้วยความอบอุ่น

ชีวิตคู่จะเป็นสิ่งสวยงามถ้ามีคนรักที่ดี โดยเฉพาะ สามี อารมณ์ จิตใจ และนิสั ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญ

สำหรับการอยู่ด้วยกัน หากพบคนดีมาก ๆ ดั่งคำเขาว่าได้สามีดีเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

1. เก็บอารมณ์ให้เป็น

หนุ่ม ๆ ต้องเรียนรู้การแสดงอ ารมณ์อย่ างถูกวิธี หลายๆ คนสามารถแสดงออกอย่ างสร้าง ส ร รค์ได้ดีแต่ก็มีส่วนน้อยที่จะทำได้เช่นกัน

ไม่ใช่ขั ดใจล่ะก็ ทั้ง เ ห วี่ ย ง ทั้ง วี น ส ารพัด เมื่อเป็นเช่นนี้ แสดงว่าไม่โตพอ ฉะนั้น

พอคุณอย ากโตเป็นผู้ใหญ่ คุณจงเลิ กพ ฤ ติ ก ร ร มเหล่านี้ คนที่โตพอจะแสดงออกอย่ างเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ตอนนั้น กับบุคคลต่าง ๆ ได้ดี

2. เปิดกว้างการสนทนา พูดคุยบ่อยๆ

การพูดคุยนั้นไม่ใช่เรื่องย าก ผู้ชายทั่ว ๆ ไปสามารถพูดคุยได้เฉพาะเรื่องที่ตนสนใจเท่านั้น

ถ้าเรื่องอื่นที่ไม่ได้สนใจ ก็แทบจะไม่สนใจหรือไม่คุยไปเลย แต่หนุ่ม ๆ

ที่โตแล้วเขาจะเรียนรู้การรักษาบทสนทนาให้เป็นไปอย่ างร าบรื่ น แม้ว่าจะไม่ได้ชอบในเรื่องที่กำลังคุยก็ตาม แต่มันอาจจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวคุณด้วย

และที่สำคัญมันยังทำให้บทสนทนาไปต่อได้อย่ างราบรื่นด้วยล่ะ นี่แหละ คือคนที่โตแล้ว

3. ให้เ กี ยรติคนรักอยู่เสมอ

เป็นธรรมดาที่หนุ่ม ๆ จะให้เวลาส่วนใหญ่ในการตามจี บ สาว ๆ

เพราะตอนนั้นยังหนุ่มๆผู้ชายต่างตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เวลาดูแลใส่ใจ ด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย แต่กับหนุ่มบางคนนั้น

ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญนี้เลย พวกเขาละเลยการดูแล เอาใจใส่คนรัก

และสนุกกับการตามจี บสาว ๆ คนใหม่ คนที่โตพอลูกผู้ชายตัวจริง จะไม่สนใจกับการมีรักซ้ อน กับสาวคนอื่นเลย มันไม่ใช่วิธีของหนุ่ม ๆ ที่โตแล้วหรอกนะ

4. บอกลาความเสี ยใจเหล่านั้นซะ

โดยทั่วไปแล้ว มนุษย์เรามักจะชอบจำในเรื่องความผิ ด แล้วก็ปล่อยให้มันมาทำร้ า ยจิตใจอยู่ร่ำไปบางครั้งมันก็เป็นเหตุ ให้ร่างกายและจิตใจ แ ย่ ลงได้เหมือน

กัน แล้วคุณคิดว่ามันมีเห ตุผลดีงามอะไรที่จะต้องมานั่งจำเรื่องพวกนี้ไปตลอด ว่ามั้ย..

ลองเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เป็นบทเรียนให้เป็น แ ร งผลั กดันในชีวิตของคุณดีกว่ามั้ย

5. ดูดีจากภายใน สู่ภายนอก

คงไม่มีใคร ที่มีร่างกายที่เ พ อร์เ ฟ็ กต์ เพราะงั้น ผู้ชายทุกคนจะพบว่าร่างกายตนนั้น ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

นั่นเป็นสั จ ธ ร รม ของชีวิตอยู่แล้ว และสิ่งที่เราอย ากบอกคุณผู้ชายทั้งหลาย คือการดูแลตัวเองให้ดี

ด้วยการมีจิตใจที่ร่าเริง มีความสุข พูดง่ายๆ ว่าหล่อจากภายในไงล่ะ

6. เดินออกมาจากสิ่งที่ แ ย่ ๆ

ตั้งแต่เด็ กจนถึงวัยรุ่น หนุ่ม ๆ ทุกคนก็จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน รู้จักผู้คนมากมาย

ทุกคนคงแ ย กออกว่า สิ่งไหนคือสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือไม่ดี ทั้งบุคคลใดที่คุณควรคบ ควรสนิท

7. อย่ ากั งว ลกับอ ายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ผู้ชายทุกคนล้วนโตตามวัย แต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะ ที่จะเป็นผู้ใหญ่ ที่โตพอผู้ชายบางคน รักษาความเป็นหนุ่มของตนไว้ตลอด พฤติก ร ร มเหล่านี้เราสังเกตุได้

จาก คำพูด ท่ าทาง การแต่งตัวและสิ่งที่พวกเขากำลังทำ ทำทุกสิ่งเพื่อจะหยุดยั้งอ ายุที่มากขึ้น

แต่การทำเช่นนี้ไม่ได้จะทำให้เขามีอ ายุยืนเลยนะ ลองมองในสิ่งที่เป็นจริงกัน ไม่มีอะไรผิ ดหรอก

คุณผู้ชายทั้งหลายจงแสดงออกตามวัยดีกว่า คนเราจะอายุมากขึ้นตามวัย ผู้ชายบางคนยิ่งอ ายุมาก ยิ่งดูดี ยิ่งเ ท่ห์ด้วยซ้ำไป

8. เพราะรัก จึงบอกว่า “รัก”

เรียกว่าสมัยนี้หนุ่ม ๆ ส่วนใหญ่พูดคำนี้ กันเ ป ลื้ อง มาก

สำหรับผู้ชายที่เขาโตๆ กันแล้วเขาจะไม่พูดคำว่ารัก พ ร่ำเพื่อเลย แต่จะเรียนรู้จากประสบการณ์

และด้วยความเป็นผู้ใหญ่นั้น จะเข้าใจถึงความรักที่แท้จริงว่ามันควรจะเอ่ยเมื่อใด เอ่ยกับใคร

9. คนที่โตพอ จะด ริ๊ งให้อย่ างเหมาะสม

นาน ๆ จะได้สนุกสนาน ดื่ มในปริมาณที่พอดี ดีต่อสุขภาพ แต่ที่ปัญหามันเกิ ดเพราะหนุ่ม ๆส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการดื่ ม ให้พอควร เมื่อคุณไปบ าร์ลองสังเกตุ

แต่ละห้องแต่ละโต๊ะดู แล้วคุณจะสามารถแ ย กเด็ กหนุ่มกับผู้ใหญ่ออกจากกันได้ไม่ย าก

 

ขอบคุณ : pepperrr