สุขภาพ

อายุ 40 ปีขึ้นไปเลิ กทำ 6 นิสั ยนี้ได้แล้ว

1. ใช้เงินเกินตัว

การใช้เงินเกินตัว จะทำให้คุณติดอยู่ในวงจรที่เข้าง่ายแต่ออกย าก นั่นก็คือการเป็น ห นี้สิน

ซึ่งวงจรนี้ไม่ใช่วงจรที่มีความสุข ทุกๆ วันคุณจะต้องคิดว่าจะมีเงินที่ไหนมาใช้ ห นี้การป้องกันตัวคุณเองเข้าสู่วงจรนี้ก็คือการใช้เงินแบบพอดี มีใช้มีเก็บตามสัดส่วนที่เหมาะสม อะไรที่ชอบจริงๆ

แต่ไม่มีกำลังซื้อก็ตัดใจ หรืออดทนเก็บเงินให้ครบดีกว่าไปยืมเงินคนอื่นมาซื้อก่อนเพราะในวันที่คุณเก็บเงินจนครบแล้วคุณจะภูมิใจในของสิ่งนั้นมาก หรืออาจจะเปลี่ยนใจไม่ซื้อเลยก็เป็นได้

2. โท ษคนอื่น

หลายๆ คนกลั วที่จะต้องเป็นคนผิ ด จึงเลือกที่จะโท ษคนอื่น ปัดความผิ ดไปที่คนอื่นเสมอ

ซึ่งนิสั ยนี้เป็นนิสั ยที่ไม่น่ารักเอาเสี ยเลย ถ้าคุณทำติดเป็นนิสั ย เพื่อนๆ จะพ าลไม่อย ากคบนะ

3. ผัดวันประกันพรุ่ง

ถ้าคุณอย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น เลิ ก ผลัดวันประกันพรุ่ง ลบคำว่าเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวค่อยทำ

ออกจากพ จ น านุกรมไปเลย เพราะการที่คุณมั วแต่เดี๋ยวก่อน คุณอาจจะก้าวตามคนอื่นไม่ทัน จน พล าดโอกาสดีๆ ในชีวิตไปก็ได้

4. บ่ นกับทุกเรื่อง

ลองนึกดูสิ ถ้าคุณต้องอยู่กับคนvี้บ่ นนู้นไม่พอใจ นั่นไม่ชอบ ก็บ่ นไม่หยุด

คุณอย ากเลี่ ยง ออกจากสถานการณ์ที่น่าอึ ดอั ดเช่นนี้ ให้ไว้ที่สุดใช่ไหม ฉะนั้นถ้าคุณไม่อย ากให้คนอื่นรู้สึกเช่นเดียวกับคุณล่ะก็ อย่ าบ่ นไปเสี ยทุกเรื่องจะดีกว่านะ

5. โ ก ห กเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

ไม่ว่าใครก็อย ากที่จะดูดีในสายตาคนอื่น แต่บางคนอายในสิ่งที่ตัวคุณเองเป็น

จึงเลือกที่จะโ ก ห กในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็น เริ่มจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เมื่อคุณทำไปนานๆ จนติดเป็นนิสั ยแล้วเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อาจจะเป็นเรื่องใหญ่จนลามไปถึงเรื่องการปิดบังเมื่อกระทำความผิ ดได้

ลองเปลี่ยนจากการโ ก ห กเพื่อให้คนอื่นประทับใจ เป็นพูดจาสุภาพดูสิ สร้างความประทับได้เหมือนกันนะ

6. กลั วเรื่องย ากๆ

ความกลั วก็เป็นอีกหนึ่งอุป ส ร รคที่จะฉุดไม่ให้คุณเดินไปข้างหน้า ถ้าคุณไม่กล้าทำในเรื่องย ากๆ คุณก็จะไม่ไปไหน ย่ำอยู่กับที

ย ากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้อย่ าไปกลั วความผิ ด พล าด หรือล้ มเ ห ลว ลองทำดูก่อน

การที่คุณไม่ลองทำตั้งแต่แรก หมายความว่าคุณล้ มเ ห ลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น ลองเปลี่ยนอุป ส ร รค ให้เป็นเรื่องท้าท้ายก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะ

 

ขอบคุณ : lifestyle.campus-star