เกร็ดความรู้

3 วิธี เมื่อรักมาถึงทางตันแล้ว ถอยออกมาเถอะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง

ความสัมพันธ์ที่เคยคิดว่าร่วมกันสร้างมา เมื่อมาถึงจุดหนึ่งกลับไม่มีความสุขต่อไปแล้ว เพราะกลายเป็นเราที่ถูกให้ความสำคัญน้อยไปทุกที เมื่อมาถึงขั้นนี้ก็ก้าวออกมาเถอะเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง

ให้ความ เ จ็ บ ป ว ด เป็นครูเรา

เพราะมีชีวิต จึงยัง เ จ็ บ ป ว ด และเพราะเรา เ จ็ บ ป ว ด เราจึงได้เห็นความงดงามของสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน

เช่นความรัก ลองชั่ งน้ำหนักความรู้สึกดูว่า ทุกวันนี้ ความเ จ็ บ ป ว ด อยู่ในระดับที่มากกว่าความรักหรือไม่เมื่อมันมากเกินไปก็ถอยออกมา

ไม่จำเป็นต้องโท ษ ตนเองและวันเวลาที่เลยผ่านมาแล้ว

แต่ขอให้ขอบคุณความ เ จ็ บ ป ว ด เพราะมันทำให้เราเปลี่ยนแปลง

เด็ดเดี่ยวเพียงใด อยู่ที่ใจเรา

ไม่มีใครจะคิดถึงเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองหรอก เพราะ ‘ใจ’

เป็นตัวกำหนดพ ฤ ติกร ร ม ทุกอย่ าง ฉะนั้นจึงเป็นเราเองที่จะเลือกเดินออกมา

หรือเลือกอยู่กับอดีตที่ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอีกแล้ว อย่าปล่อยให้ความรู้สึกควบคุมชีวิต

ในวันที่เ จ็ บจนชาจงมองโ ล กตามความเป็นจริง คุณยังมีชีวิต

และทุกสิ่งทุกอย่ างนั้นคุณเป็นเจ้าของ ถึงเวลาแล้วที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง

เลิ กคิดเข้าข้างตนเอง

ไม่ใช่เรื่องผิ ด อะไร ที่จะมองโ ล กแ ง่บวกและคิดเข้าข้างตนเอง

แต่เมื่อการคิดเข้าข้างตัวเองนั้นทำให้เราจมอยู่กับชีวิ ต ที่ ไ ร้ คุณค่า ก็ป่ ว ย การจะสานต่อ เราอาจรู้สึกอย ากให้โอกาส

อย ากให้ใครคนนั้นนึกถึงวันดีๆ ที่เคยมีร่วมกัน แต่จงไต่ตรองให้ดี ว่าการให้โอกาสของเรา มันนานเกินไปแล้วหรือไม่

และดูพ ฤ ติก ร ร ม ของเขาว่าสมควรได้รับโอกาสนั้นไหม

อะไรที่เคยเห็นว่าสำคัญ วันนี้ไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้ว ก็ควรจะจบมันเพราะในชีวิตเรายังมีโอกาสได้พบกับคนมากมาย

และคงมีสักวันที่เราจะได้พบคนที่สมควรได้รับความรักจากเรา

 

ขอบคุณ : goodlifeupdate