ธรรมะ

10 วิธีปลด ความทุ กข์ในใจ ทิ้งไปแล้วชีวิตจะดีขึ้นเยอะ

ถ้าอย ากตัดความทุ กข์ทิ้งไป เราต้องเริ่มต้นด้วยการตัดใจ จากสิ่งที่ทำให้หัวใจเราไม่มีความสุข..

10 วิธีปลดความทุกข์ในใจคืนความสุขง่ายๆ

1. ทิ้ง ความอิจ ฉ า

ความอิจฉ าที่เกิ ดขึ้น เหตุผลจริงๆ แล้วมันคือการที่เราไปเปรี ยบเที ยบชีวิตเรากับคนอื่นไง มองในสิ่งที่เราไม่มีแต่เขามี

การทำเช่นนี้จะเป็นการที่เราทำร้ ๅยตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลย

หากว่าความสำเร็จของคนอื่น มานั่งทำให้คุณเป็นทุ กข์ใจ ไม่มีความสุข เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจะทำให้คุณทุ กข์เอง

2. ทิ้ง เพื่อนแ ย่ๆ

มนุษย์เป็นสั ตว์สังคม และได้รับอิ ท ธิ พ ล จากคนรอบข้างค่อนข้างสูง ดังนั้น อย ากเป็นคนแบบไหน

การคบเพื่อนคือสิ่งสำคัญ เมื่อเราเพื่อนดี เราก็ดีไปด้วย แต่หากเพื่อนไม่ดี เราก็พลอยแ ย่ไงล่ะ

3. ทิ้ง การโท ษคนอื่น

หลายต่อหลายคน พอเวลาที่มีปัญหาต่างๆเกิ ดขึ้น ก็มักจะหาใครสักคนมารับผิ ดชอบ

ต้องคอยโท ษคนอื่นอยู่ตลอด จงหันมาเปลี่ยนความคิดใหม่ มานั่งหาวิธีแก้จะดีกว่าไหม เพราะบางอย่ างที่ได้เกิ ดขึ้นเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้

4. ทิ้ง ความเชื่อที่จำ กั ด ความสามารถของคุณ

บางคนมักมีความเชื่อว่า เราทำนู่นไม่ได้ ทำนี่ไม่ได้ ความคิดอย่  างนี้

เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในชีวิต ที่จะทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่รักจริงๆ หรือท้าทายไปสู่ความสำเร็จได้

5. ทิ้ง การทำงานที่มากไป

ความสำเร็จที่เกิ ดขึ้นในชีวิตไม่ได้มาจากแค่การทำงานอย่ างเดียว

คนบางคนให้เวลาเต็มที่กับงาน ทำงานห่ ามรุ่ งห่ ามค่ำไม่มีเวลาให้กับตัวเอง ทำให้เสี ยทั้งสุขภาพและเสี ยคนรอบข้างไป

6. ทิ้ง ความกลั วที่จะเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอ แม้สถานการณ์ปัจจุบันมันจะแ ย่ แค่ไหนรับมือได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่เราก็อย ากจะแก้ไข

ไม่อย ากที่จะเปลี่ยนมัน เพราะกลั วการเริ่มต้นใหม่ กลั วที่ต้องลองอะไรใหม่ๆ

แต่ถ้ายังทำในสิ่งเดิมๆ ก็จะไม่ได้ทำให้มีอะไรที่ดีขึ้น ลองมองหาหนทางใหม่ รู้จักเริ่มต้นใหม่ และอย่ ากลั วที่จะเปลี่ยนเลย

7. ทิ้ง ความคิดที่ว่าทุกอย่ างควบคุมได้

คนส่วนใหญ่มักมีความคาดหวังสูงในสิ่งที่ตนได้ทำ ได้คิด ชอบให้ทุกอย่ างเป็นไปอย่ างที่เราคิด

แต่พอผลลัพธ์กลับไม่ใช่ที่คิดไว้ ก็มานั่งเสี ยใจและหมดหวังหมดกำลังใจ

ทุ กข์มากเพราะหวังมาก ฉะนั้นอย่ าคาดหวังอะไรมากๆ ทำทุกอย่ างให้เต็มที่ เราจงรู้จักเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้น

เพราะไม่มีอะไรที่ตัวเราจะค วมคุ บให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการได้ทุกอย่ างหรอก

8. ทิ้ง การ บ่ นหรือตำห นิ

แทนที่จะบ่น ตำห นิ ที่ไม่ได้ดั่งใจเราตลอดเวลา เปลี่ยนมุมมองใหม่ เป็นการตั้งสติ มองว่าปัญหานี้เกิ ดจากสื่งใด

และแก้ไขอย่ างไร เช่นนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม

9. ทิ้ง ความคิดที่ว่าตัวเองจะต้องถูกเสมอ

ไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง การที่ต้องมานั่งเครี ย ด ว่าเราจะไม่ “สมบูรณ์แบบ” นั้น มันทำให้คุณไม่มีทางมีความสุขได้หรอกจงปล่อยวาง

และยอมรับในธรรมช าติของมนุษย์เถิด

10. ทิ้ง อดีตที่ผ่านมาแล้ว

อดีต คือประสบการณ์ที่มีทั้งดี และไม่ดี มันคือสิ่งที่สร้างตัวตนของเรา แต่มันไม่ควรเป็นสิ่งที่รวบรวมความเสี ยใจในอดีต

และทำให้คุณก้าวไปไหนไม่ได้ ดังนั้น เมื่อมันเป็นแบบนั้น ปล่อยวาง และทิ้งมันไปบ้างก็ดี

 

ขอบคุณ : postsod